Výslovnost ä, ö, ü

Vydáno dne 23.12.2018

Původ, užití a výslovnost německých přehlásek.Výslovnost ä, ö, ü

Přehlásky jsou jevem, který mnozí vnímají jako německé specifikum, protože čeština, ale např. ani jiné “velké” evropské jazyky je nepoužívají.

Původ

Přehlásky pocházejí z původního pravopisu ae, oe a ue. Písmeno e se psalo zmenšené nad předchozí samohlásku. Postupně bylo e nahrazeno pouze dvojtečkou či dvojčárkou (viz úvodní obrázek). I v jiných jazycích zůstaly pozůstatky takových úprav, např. české ů bývalo uo.

Užití

Často (ale samozřejmě ne výhradně) se přehlásky objevují při tvoření množného čísla, stupňování či v tvarech sloves (silná slovesa v přítomném čase, konjunktivy…), ale i při změnách slovních druhů (přídavné jméno vytvořené z podstatného apod.).

Výslovnost

Dnes se podíváme na to, jak přehlásky vyslovovat.
Níže vidíte, že může jít o výslovnost krátkou či dlouhou – jak délku poznat vám pomůže náš článek.

ä

Přehlasované A (tedy Ä) vyslovujeme standardní výslovností jako krátké /ɛ/ nebo dlouhé /ɛː/ (stejné jako české E a É).

Písmeno ä se dále objevuje ještě ve dvojhlásce äu /ɔɪ̯/, ale o tom se dočtete více v článku Výslovnost dvojhlásek.

der März /mɛʁt͡s/ TTT *1
ähnlich /ˈɛːnlɪç/ TTT *2
spät /ʃpɛːt/ TTT *3

der Apfel /ˈap͡fl̩/ TTT *4 die Äpfel /ˈɛp͡fəl/ TTT *5
der Mann /man/ TTT *6 die Männer /ˈmɛnɐ/ TTT *7
warm /vaʁm/ TTT *8 wärmer /ˈvɛʁmɐ/ TTT *9
zu fahren /ˈfaːʁən/ TTT *10 er fährt /fɛːɐ̯t/ TTT *11
ich war /vaːɐ̯/ TTT *12 ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT *13

Pozor: V mluvené němčině je dnes /ɛː/ v mnoha případech nahrazeno //, takže Beeren TTT *14 a Bären TTT *15 zní stejně.

ö

Správná výslovnost přehlasovaného O (tedy Ö) vychází z obou variant E – jak na ně, se dočtete v článku Výslovnost E.

Krátkou variantu /œ/ vytvoříme tak, že vyslovíme /ɛ/ se zaokrouhlenými rty:
zwölf /t͡svœlf/ TTT *16

Dlouhou variantu /øː/ vyslovíme jako //, rovněž se zaokrouhlenými rty:
schön /ʃøːn/ TTT *17

der Stock /ʃtɔk/ TTT *18 die Stöcke /ˈʃtœkə/ TTT *19
der Vogel /ˈfoːɡl̩/ TTT *20 die Vögel /ˈføːɡl̩/ TTT *21
groß /ɡʁoːs/ TTT *22 größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT *23

ü

Správná výslovnost přehlasovaného U (tedy Ü) vychází z obou variant I.

Krátkou variantu /ʏ/ vytvoříme tak, že vyslovíme /ɪ/ se zaokrouhlenými rty:
müssen /ˈmʏsn̩/ TTT *24
das Stück /ʃtʏk/ TTT *25

Dlouhou variantu // vyslovíme jako //, rovněž se zaokrouhlenými rty:
über /ˈyːbɐ/ TTT *26
für /fyːɐ̯/ TTT *27
führen /ˈfyːʁən/ TTT *28

der Kuss /kʊs/ TTT *29 die Küsse /ˈkʏsə/ TTT *30
der Fuß /fuːs/ TTT *31 die Füße /ˈfyːsə/ TTT *32
die Schule /ˈʃuːlə/ TTT *33 der Schüler /ˈʃyːlɐ/ TTT *34
die Wut /vuːt/ TTT *35 wütend /ˈvyːtn̩t/ TTT *36
der Ruhm /ʁuːm/ TTT *37 berühmt /bəˈʁyːmt/ TTT *38
der Wunsch /vʊnʃ/ TTT *39 wünschen /ˈvʏnʃn̩/ TTT *40

Angličtina nepoužívá prakticky žádnou diakritiku (pouze v přejatých slovech), nicméně s hláskovými změnami, které jsme viděli výše se můžeme setkat i zde, např.

Fuß → Füße
foot → feet

Zahn → Zähne
tooth → teeth

Překlad:
 1. březen
 2. podobný
 3. pozdě
 4. jablko
 5. jablka
 6. muž
 7. muži
 8. teplý
 9. teplejší
 10. jet
 11. (on) jede
 12. byl jsem
 13. byl bych
 14. bobule
 15. medvědi
 16. dvanáct
 17. krásný
 18. hůl
 19. hole
 20. pták
 21. ptáci
 22. velký
 23. větší
 24. muset
 25. část, kus
 26. nad, přes
 27. pro
 28. vést, vodit
 29. polibek
 30. polibky
 31. noha, chodidlo
 32. nohy, chodidla
 33. škola
 34. školák
 35. vztek, zlost
 36. vzteklý
 37. sláva
 38. slavný
 39. přání
 40. přát si
Přepis bublinkové nápovědy: