Mein Deutsch

Studijní zdroje

ALL LEVELS Vydáno dne 14.08.2019

Jak se efektivně a zábavně učit? Kde vzít materiály? Co funguje? To vše vám poradí tento článek.Studijní zdroje

Ke studiu cizího jazyka je nezbytné mít zdroje, z nichž můžeme čerpat. Jejich podoba může být různá, ale měly by vždy být kvalitní a ověřené. V dnešním článku se podíváme na některé z nich.

Četba

Naprostým základem pro učení jakéhokoli cizího jazyka je čtení knih. Pokud se domníváte, že originální německé knihy jsou pro vás příliš obtížné, začněte zjednodušenou četbou od krátkých a jednoduchých příběhů a postupně přecházejte na vyšší úrovně. Podrobnosti se dozvíte v našem článku Jak na to – Zjednodušená četba.
Dalším krokem je samozřejmě přechod od zjednodušené četby k originálům. To je možné přibližně od úrovně B1/B2. Tam už se totiž zjednodušená četba od originálů liší prakticky jen slovní zásobou a přidanými cvičeními.
Výhody učení pomocí čtení jsou zřejmé – naprosto bezpracně si časem zapamatujete mnoho slov, spojení i gramatických konstrukcí i bez toho, aby vám je někdo musel vysvětlovat a zkoušet vás z nich. Při mluvení a psaní pak najednou zjistíte, že se vám sami od sebe vybavují obraty, které jste potkali při čtení.

Co číst a kde to vzít?

Na nižších úrovních budete muset vzít zavděk zjednodušenou četbou, která je k dispozici (ale může vás čekat nejedno překvapení – klasická literatura není vždy tak nudná, jak si pamatujete ze školy), na vyšších úrovních si pak konečně můžete sami vybrat, co se vám líbí.
Číst můžete také papírové časopisy nebo jejich elektronické verze (většina zahraničního tisku se u nás bohužel nedá předplatit klasickou formou). Dále je vám k dispozici internet s nekonečným množstvím článků, diskusí a zábavy v němčině. Tam už je třeba být opatrný, protože ne vše, co je na internetu, je psáno bez chyb nebo standardním jazykem.
Lze využívat služeb městských knihoven, elektronických online knihoven (např. Goethe Institut), různých stále častějších knihpoliček nebo si knihy prostě koupit (a pak časem třeba zase prodat). Zkrátka kdo chce, se ke knihám vždycky nějak dostane.
Více o četbě najdete v článku Jak na to – LESEN.

Poslech

Druhou nezbytnou základní součástí učení vedle čtení je poslech. Většina knih zjednodušené četby zmíněné v předchozím odstavci obsahuje i přiložené nahrávky. Pokud je to možné, měl by dokonce četbě předcházet, abyste nejprve slyšeli a zažili si správnou melodii jazyka, přízvuk a výslovnost jednotlivých slov.
Možná namítnete, že poslech, jemuž nerozumíte ani slovo, vám nic nepřinese. To není tak úplně pravda. Zaprvé budete vždycky nějaká slova rozumět – to samozřejmě záleží na vaší pokročilosti, ale i začátečník pozná některá slova, která jsou třeba podobná slovům z jiných jazyků. Zadruhé se učíte vnímat jazyk jako celek a ne rozsekané kousky, které stejně nikdy zvlášť neuslyšíte a k ničemu by vám samostatně nebyly. Závisí to pochopitelně i na vašich cílech, ale snaha přiblížit se do určité míry standardní výslovnosti jazyka by měla být pro vážné zájemce o studium jakékoli řeči samozřejmá. K čemu by vám bylo ovládat jazyk výslovností, které rozumí maximálně Češi?
Čím více budete poslouchat, tím více budete rozumět, stejně jako u čtení. Co nejdříve byste si měli troufnout i na poslech něčeho, k čemu nemáte text/přepis. To je pro nácvik porozumění v živé konverzaci to úplně nejlepší.

Co poslouchat a kde to vzít?

Pro začátečníky je nejjednodušší formou poslechu nahrávka přiložená ke každé zjednodušené knize. Dále lze najít nepřeberné množství audioknih, což jsou knihy namluvené jak profesionály, tak ale i amatéry – na to je třeba dát při výběru pozor, abyste nebyli později z nahrávky zklamaní. Zmíněné knihy zakoupíte v obchodech, e-shopech nebo si je půjčíte v knihovně (například na Goethe Institutu). Amatérské nahrávky jsou ve velkém množství k dispozici na specializovaných serverech typu librivox. Kromě toho je možné si dle vaší chuti zdarma stahovat podcasty rozličných radiostanic, nebo poslouchat německé rádio (to lze ale bohužel většinou pouze před internet).
Zkrátka nemusí přijít ani hudební fanoušci. Hudby v němčině najdete jistě dost, od klasiky přes muzikál po metal. Opět je třeba dávat pozor, protože pochopitelně ne všechny zpívané texty jsou v Hochdeutsch, nicméně u prvních dvou zmíněných žánrů se toho není třeba příliš obávat.
Více o poslechu viz článek Jak na to – HÖREN.

Video

Sledování filmů a seriálů může být cvičením čtení, poslechu nebo obojího dohromady. Možná si ještě netroufnete na koukání bez titulků TTT *1 – potom se učíte dávat dohromady zvukovou a psanou formu jazyka, což je jistě prospěšné. Měli byste však vědět, že pokud v této fázi čtecí fázi ustrnete, ochuzujete se o podstatnou část jazykové způsobilosti – porozumění čistě z poslechu.
Film má oproti audioknize tu výhodu, že vidíte, co se děje, a mnohdy se toho děje více, než se toho řekne, takže máte čas řečené zpracovat. Děj filmu vám zkrátka bude pomáhat se orientovat. Nezoufejte, pokud nechytnete každé slovo, to je stejně téměř nemožné TTT *2. Stejně jako při četbě jde o to, orientovat se a pochopit celek, příběh, směřování děje. Pokud si myslíte, že vám nějaká podstatná část utekla, že jste nepochopili něco důležitého, zastavte film a kousek se vraťte. Máte-li pocit, že nějaké slovo, které ve filmu nechápete, je naprosto nezbytné pro pochopení děje, zastavte film a najděte si slovo ve slovníku (beztak většinou film sledujeme na počítači a tam je to s elektronickým slovníkem otázka pár sekund). Zkrátka, ulehčete si sledování, jak uznáte za vhodné, ale určitě by vás to mělo bavit!

Co sledovat a kde to sehnat:

Dívat se můžete na klasické celovečerní filmy, seriály (tam je výhoda, že se slovní zásobu opakuje), ale i dokumenty či třeba krátká videa na Youtube. Prostě cokoli, na co koukají rodilí mluvčí. Vedle toho existují rozličné YT kanály pro učení němčiny, které ale nemusí být vždy povedené a zábavné, resp. snaha do vás za každou cenu něco nacpat se vám může časem zprotivit. Stále ale platí – vybírejte si primárně to, co vás baví. Teprve na nejvyšších úrovních a především při přípravách na zkoušky se vyplatí zauvažovat o sledování témat, která nejsou úplně mým šálkem čaje, ale patří k všeobecnému rozhledu. To ostatně platí i pro četbu a poslech.

Materiály ke koukání najdete v prvé řadě online. Vedle Youtube existují i předplacené legální servery, kde není třeba nic stahovat. Asi nejznámější je Netflix, který sice nabízí většinu věcí v angličtině, ale jeho nabídka se rychle rozrůstá na další jazyky. Originálních německých či do němčiny dabovaných titulů zde najdete opravdu dostatek. Váš oblíbený anglický seriál můžete tedy vidět podruhé, tentokrát německy. Prakticky u všeho na Netflixu lze nalézt minimálně titulky, takže si klidně můžete zkusit sledovat anglický či španělský film s německými titulky.
Dále tu stále máme vedle klasických videopůjčoven i knihovny – tam bychom nejvíce doporučovali knihovnu Goethe Institutu zásobenou stovkami kvalitních filmových titulů pro diváky všeho věku (ano, i pohádky pro nejmenší tam najdete). Nelegální cesty získávání filmových materiálů vám zde pochopitelně doporučovat nebudeme.

Slovní zásoba

Slovní zásobu si rozšiřujete primárně přirozeně bez učení výše zmíněnými činnostmi. K tomu ale více či méně potřebujete slovník, abyste si upřesnili význam, vztahy a použití slov, frází či kolokací, a věděli, jak je můžete užít. O slovnících jsme podrobně psali v článku Jak na to – WÖRTERBUCH. Skvělou pomůckou při rozšiřování slovní zásoby je obrázkový slovník – takový nabízí např. DUDEN. Díky názorným obrázkům s popisky totiž vůbec nepotřebujete znát český (či třeba anglický) ekvivalent slovíčka, nehledě na to, že název dané věci jsme někdy v češtině ani nikdy neslyšeli nebo ho nepoužíváme.
Vůbec celá řada slovníků DUDEN (v novém vydání z roku 2017) je pro studenty němčiny užitečná. Najdete v ní mimo jiné díl o pravopisu, stylistice, slovník cizích slov, etymologický slovník, slovník synonym či slovník kolokací a idiomů.
Pokud vládnete např. angličtinou, francouzštinou či španělštinou, doporučujeme skvělou pomůcku na http://www.reverso.net/, kde najdete celé fráze, spojení, idiomy i věty, paralelně ve vybraných jazycích. Vyhnete se tak klasickým překladovým chybám, kdy berete větu slovo po slovu a snažíte se je vyjádřit v druhém jazyce. Podobnou pomůckou může být server https://www.linguee.com/, který hojně využívají i profesionální překladatelé.
Další tipy na rozšiřování slovní zásoby najdete v našem článku Jak na to – Slovní zásoba.

Výslovnost

Správná výslovnost je základním předpokladem pro správné porozumění a korektní vyjadřování. Je třeba jí věnovat pozornost již od prvního kontaktu s jazykem. Snažte se vždy nejprve poslouchat a napodobovat. To je nejspolehlivější metoda pro upevnění dobrých výslovnostních návyků. K tomu lze využívat všechny výše zmíněné metody – poslech knih + čtení (můžete nahrávku zastavit a přečíst stejné místo sami) i sledování videa (opět lze film stopnout a snažit se říci to samé, co rodilý mluvčí). Dokonce i elektronický slovník obsahuje nahrávky, takže si nalezené slovo můžete hned i poslechnout a správně zapamatovat. Již uvedený server http://www.reverso.net/ nabízí nahrávky celých vět ve všech jazycích.

Duden věnuje jeden díl svého slovníku pouze výslovnosti. Najdete v něm obsáhlý popis všech aspektů výslovnosti, od nastavení mluvidel u jednotlivých hlásek po dialektové variace. Hlavní částí knihy je pak mnohasetstránkový slovník s IPA přepisem výslovnosti.

Dalším zdrojem pro vás mohou být i naše články v sekci Výslovnost.

Gramatika

Jako poslední uvádíme zdroje ke studiu gramatiky. Ne snad proto, že by gramatika nebyla důležitá, ale spíše proto, že je často naopak při studiu přeceňovaná, ačkoli by měla být pouze jakýmsi podpůrným bodem pro všechny předchozí části. Samotné studium gramatiky vás nenaučí ani mluvit, ani rozumět psaným a mluveným textům.
Existuje jistě mnoho nejrůznějších učebnic pro školy i samouky, ale ty bychom si dovolili zde pominout. Doporučíme vám ale např. skvělé shrnutí německé gramatiky v knize Praktická mluvnice němčiny. Najdete tam v podstatě vše, co potřebuje student vědět, od nejnižší po nejvyšší úroveň.
Další výbornou knihou je opravdu obsáhlá gramatika DUDEN, která je vhodná až spíše pro studenty vyšších úrovní. Nalézt tam však lze vysvětlený snad i ten poslední detail, který by vás mohl ohledně německé gramatiky kdy napadnout.

Procvičování pro všechny úrovně

Osobně mohu doporučit skvělou řadu vydavatelství Hueber, která obsahuje praktické cvičebnice Hören & Sprechen, Lesen & Schreiben a Wortschatz & Grammatik, a to pro úrovně A1-C1 (odkaz). Půjčit si ji můžete i online na Goethe Institutu.
Recenzi na cvičebnice si můžete přečíst v tomto článku.

Shrnutí

Jak vidíte, zdrojů je k dispozici dostatek a je jen na vás, co si vyberete. Nezapomeňte však, že znalost jazyka by nikdy neměla být úzce zaměřená a je třeba trénovat všechny složky (o to jsme si již říkali v článku Co je na němčině nejdůležitější.) Ukázali jsme si, že učení by mělo být v první řadě zábavné a záživné. Uvidíte, že v rámci zlepšování svých jazykových schopností a dovedností se mnohdy dostanete k materiálům, o které byste v češtině možná ani nezavadili, které vás mohou příjemně překvapit.

Překlad:
  1. německých, pochopitelně
  2. Slyšíte opravdu každé slovo v českém filmu?


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to - HÖREN

Je pro vás poslech nepřekonatelnou překážkou? Chcete rozumět nejen cizincům, jejichž rodný jazyk není němčina, ale i autentickým Němcům, Rakušanům a Švýcarům? Chtěli byste sledovat filmy v němčině, aniž byste k nim potřebovali titulky? Pokud ano, čtěte dále.

ALL LEVELS

Jak na to - WÖRTERBUCH

Se slovníkem se každý už jistě setkal, mnozí ho používají každý den. Umíte s ním ale také správně pracovat? V tomto článku se dočtete o typech slovníků, k čemu se jaký slovník nejvíce hodí, jak se pracuje s výkladovým slovníkem, a naleznete zde také rady ohledně koupě vhodného slovníku.

ALL LEVELS

Jak na to - LESEN

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v němčině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst německé originály?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Studijní zdroje 6 5879 Od Aal poslední příspěvek
před 5 lety