Mein Deutsch

Jak na to - WÖRTERBUCH

ALL LEVELS Vydáno dne 19.09.2018

Se slovníkem se každý už jistě setkal, mnozí ho používají každý den. Umíte s ním ale také správně pracovat? V tomto článku se dočtete o typech slovníků, k čemu se jaký slovník nejvíce hodí, jak se pracuje s výkladovým slovníkem, a naleznete zde také rady ohledně koupě vhodného slovníku.Slovníky

Mít kvalitní slovník a umět ho používat je nesmírně důležité. Je to jedna z nejfrekvento­vanějších pomůcek nejen při studiu jazyka, ale i při jeho každodenním používání. Nejde však jen o to vlastnit jakýkoliv slovník, v něm si najít dané heslo a opsat si první nabízený výraz, jak to mnohdy studenti dělají.

Vybíráme slovník

Slovníků na našem trhu jsou celé desítky. Existují slovníky německo-české, česko-německé, kombinované, kapesní, vícedílné, výkladové, ilustrované, obrázkové, multimediální, vícejazyčné, atd. Liší se jak svým rozsahem, tak kvalitou. Pokud o problematice nemáme dostatek informací, těžko si vybereme pro nás ten nejvhodnější. V knihkupectví (i tom elektronickém) nemusíte vždy narazit na člověka, který Vám bude schopen dát odbornou radu, a vybírat slovník jen tak “naslepo” není to pravé.

První věc, kterou si musíme uvědomit, je, k čemu slovník potřebujeme. Zda pouze jako pomůcku k rychlému domluvení na cestách, nebo pro skutečné studium. V prvním případě si zajisté vystačíte s malým kapesním česko-německým a německo-českým slovníčkem. Takový je však pro studijní účely zcela nedostačující, už proto, že v něm nenaleznete žádné podrobnější informace o slovech a jejich použití.

Překladový slovník (dvojjazyčný slovník)

Překladové slovníky nabízejí překlad slov z jednoho jazyka do druhého, tedy v našem případě z němčiny do češtiny a/nebo obráceně. Kromě celkového počtu hesel se liší především tím, kolik překladů k jednomu heslu nabízí, a do jaké míry specifikují rozdíly mezi jednotlivými významy. Pojďme si vyhledat slovo “ekonomika” v několika překladových slovnících. V tom nejmenším najdeme možná následující překlady bez jakéhokoliv výkladu:

ekonomika – die Ökonomik, die Sparsamkeit, die Wirtschaft

Jak si ale z těchto možností vybrat správně? Je to tak, že první překlad je nejčastější a ostatní méně časté? Nebo je mezi těmito slovy nějaký významný rozdíl? Používají se všechny stejně? To asi jen těžko z takového slovníčku zjistíme. Ve větším slovníku najdeme:

ekonomika – (hospodářství) die Ökonomik, die Wirtschaft, (jako celek) die Gesamtwirtschaft, (věda) die Wirtschaftswis­senschaft, (hospodárnost) die Sparsamkeit

Toto už je daleko podrobnější a pravděpodobně vám pomůže použít ten správný význam. V ještě obsáhlejším slovníku bychom našli i příklad použití slov, s jakými předložkami a pády se tyto výrazy pojí, výslovnost jednotlivých slov, a v neposlední řadě i to, jak překládat idiomatická spojení. To vše jen těžko totiž budeme překládat doslovně podle malého slovníčku.

Podobně je tomu i u opačného překladu, tedy překladu do češtiny. I zde záleží na podrobnosti informací, které slovník obsahuje.

Výkladový (jednojazyčný slovník)

I když nabídka není tak bohatá, jako např. v angličtině, i na našem trhu jsou nyní k dostání tzv. výkladové slovníky, které jsou psány kompletně v němčině. Takový slovník Vám místo překladu nabídne pouze vysvětlení daného slova přímo v jazyce, který studujete. Liší se rozsahem, tím, co ke každému heslu nabízí, a především srozumitelností výkladu hesel. Existují slovníky obzvláště psané pro studenty němčiny na různé úrovni pokročilosti, i slovníky psané pro rodilé mluvčí.

K čemu takový slovník ale slouží?

Jak jsme ukázali výše, překlad do češtiny není vždy dokonalý. Některá slova lze přeložit více způsoby, z nichž lze v konkrétním kontextu použít např. pouze jeden. Výkladový slovník vám o slovu řekne všechno, co o slovu vědět lze, tedy především jeho konkrétní význam. Dalším kladem je, že při studiu slovní zásoby vlastně ‘zůstanete v němčině’ a nebudete muset stále přepínat mezi němčinou a češtinou. To je velmi přínosné např. při četbě knížek, které si potom můžete v klidu přečíst zcela bez pomoci rodného jazyka.

Hodí se tedy pouze pro čtení cizího textu? Je možné ho používat i při psaní či mluvení? Samozřejmě takový slovník Vám nemůže říci, jak se německy řekne to či ono české slovo, které máte na mysli. Na to budete muset asi vždy sáhnout po překladovém česko-německém slovníku. Pokud si ale v překladovém slovníku najdete nějaké slovo, můžete ho potom konzultovat ještě s výkladovým, kde zjistíte, zda nalezený tvar je skutečně tím, co máte na mysli. Výkladový slovník vám pravděpodobně řekne důležité věci ohledně gramatického použití slova, častá slovní spojení s tímto slovem a přečtete si v něm několik příkladových vět. Ty vám pomohou nejen určit, zda používáte správné slovo, ale i to, zda ho použijete správně.

Slovník budeme často používat při čtení cizojazyčného textu. Výkladový slovník je zde opět lepší volbou než překladový, protože vás nenutí přecházet z čteného jazyka do češtiny. Slovo v něm najdete vysvětlené, a to by pro porozumění textu mělo stačit. To, že vám toto slovo bude vysvětleno v němčině, také přispěje ke zlepšení vaší dovednosti číst.

Jak si takový slovník vybrat?

Zde je na prvním místě asi to, aby to byl slovník psaný pro studenty, a aby jeho úroveň zhruba odpovídala vaší úrovni němčiny. Slovník psaný pro rodilé mluvčí asi pro vás tak velkým přínosem nebude, protože vysvětlení hesel nebudete rozumět. Naopak slovník, který je psán němčinou srozumitelnou pro studenty, může učení velice usnadnit.

Další důležitou věcí je, aby u každého hesla uvnitř slovníku byly některé zásadní prvky:

  • fonetický přepis výslovnosti
  • jasné vysvětlení slova
  • některé důležité gramatické vlastnosti slov (slovní druh, skloňování, časování, nepravidelné tvary, atd.)
  • příkladové věty a fráze

Velkým kladem jsou i další aspekty:

  • idiomy a frázová slovesa
  • ilustrace slovíček
  • informace pro studenty o použití některých slov, rozdíly mezi slovíčky apod.
  • zvláštní stránky věnované tématickým okruhům slovní zásoby

Co se vše dočtete ve výkladovém slovníku?

V následující části nahlédneme do výkladového slovníku a ukážeme si, co vše v něm lze nalézt a jak zjištěné informace můžeme použít. Pravděpodobně jediný v současné době dostupný slovník, který obsahuje všechny výše požadované prvky je Duden.

Fonetický přepis výslovnosti bohužel ještě stále není ve všech slovnících standardem, často existují slovníky na výslovnost odděleně (obsahují mnoho slov cizího původu, s nimiž mají problém i rodilí mluvčí). Přepis bývá psán pomocí mezinárodní fonetické abecedy, která obsahuje písmena, jež běžně nepoužíváme. Je proto nezbytné, aby se student tuto abecedu naučil číst.

Elektronický či papírový

V dnešní době je již většina nabízených slovníků plně digitalizovaných a mnohdy nemá cenu si pořizovat si je v papírové podobě. Vyhledávání v elektronické formě je neskonale rychlejší a efektivnější, nadto elektronické verze bývají pravidelně aktualizovány. Některé slovníky však přidávají k papírové verzi tu elektronickou zdarma.

Závěrem

Kvalitní slovník by měl být součástí výbavy každého studenta. Berete-li studium vážně, neměli byste se rozhodně spokojit s malým laciným překladovým slovníčkem. Ten použije člověk na dovolené, aby si dovedl koupit rohlík či salám. Měli byste se naučit pracovat s výkladovým slovníkem a používat ho. Z počátku se vše může zdát až moc obtížné (rozhodně obtížnější, než si rychle vyhledat překlad slovíčka), později však práce s ním zcela jistě přinese plody.
Každopádně než si nějaký slovník pořídíte, ať už papírový nebo elektronický, dobře si jej prohlédněte, abyste si byli jistí, že obsahuje vše, co má.


Větší část textu tohoto článku jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Studijní zdroje

Jak se efektivně a zábavně učit? Kde vzít materiály? Co funguje? To vše vám poradí tento článek.

ELEMENTARY

Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat...

Jak říci „Běž!“, „Půjdeme…“ nebo třeba „Jak se dostanu k divadlu?“

ALL LEVELS

Jak na to - GRAMMATIK

Gramatika rozhodně není na studiu němčiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak na to - WÖRTERBUCH 6 1731 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem