Mein Deutsch

Rezension: Hueber (cvičebnice)

ALL LEVELS Vydáno dne 14.06.2021

Recenze velmi kvalitních knih vydavatelství Hueber, s nimiž si procvičíte všechny jazykové dovednosti i prostředky.Cvičebnice vydavatelství Hueber

Před nějakou dobou jste si mohli přečíst v článku Studijní zdroje stručnou zmínku o cvičebnicích vydavatelství Hueber. Dnes bych vám tyto skvělé knihy rád představil podrobněji.

Vydavatelství Hueber nabízí mnoho kvalitních materiálů, z nichž jsem vybral řadu na kompletní procvičování jazykových dovedností (poslech & mluvení, čtení & psaní) i jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba a výslovnost). Proč je důležité pracovat na všech stránkách jazyka, si můžete přečíst např. v článku Co je na němčině nejdůležitější.

Cvičebnice jsou založeny na úzkém propojení procvičování pasivních a aktivních dovedností. Studenti si tak zlepšují nejen porozumění, ale i schopnost aktivně se vyjádřovat ústní a písemnou formou.

Propojené ale nejsou jen např. čtení s psaním, ale i jednotlivé díly cvičebnic pro každou úroveň.
Když si tedy začátečník v Hören & Sprechen pro úroveň A1 poslouchá a následně zkouší kupříkladu správně vyslovit německé pozdravy, může si v Lesen & Schreiben a Wortschatz & Grammatik procvičit psaní téhož, plus slovní zásobu a gramatiku spjatou s tímto tématem.

Cvičení jsou doplněna obrázky, které slouží nejen jako ilustrace, ale mnohdy jsou součástí otázek – jde o přirozený způsob, jak ukázat význam slov bez překládání.

Lesen & Schreiben

Jako první se podíváme na čtení a psaní. Tato část nabízí širokou škálu cvičení od krátkých rozhovorů s doplňováním slov na úrovni A1 až po čtení a psaní delších textů na úrovni C2. Tam, kde je na vyšších úrovních v psaní větší volnost, najdete v klíči “možnou odpověď”, kterou se lze inspirovat.

Témata, jak vidno z obsahu, se drží praktických věcí, které lze dobře využít v každodenním životě.
Některá cvičení se vám snaží nenápadně napovídat, třeba uvedením prvního písmena výrazu. Můžete si tak správně použít a zapamatovat si i důležitá slova, která jste nikdy předtím neviděli a vyhnete se frustraci z toho, že “ničemu nerozumíte”.

U vyšších úrovní texty a úlohy směřují k formátům mezinárodních jazykových zkoušek (více o nich si můžete přečíst Zkoušky a certifikáty).

Hören & Sprechen

Výborným prvkem poslechové části je to, že některá témata (krátké příběhy/rozhovor) slyšíte několikrát – význam je stejný, ale věty jsou pokaždé formulovány trochu jiným způsobem. Vše si tak důkladně procvičíte – jednou máte např. doplnit chybějící slova, jindy opakovat věty podle poslechu apod.
To se týká především nižších úrovní. U těch vyšších pak naopak poslechy opět směřují k formátům mezinárodních jazykových zkoušek.

Učebnice jsou vhodné především pro samouky. V klíči najdete nejen správné odpovědi, ale i kompletní přepis nahrávek – to vše navíc vždy ihned na další stránce. Že je to velice příjemné potvrdí každý, kdo někdy hledal odpovědi v klíči na konci knihy s neustálým přeskakováním na cvičení a zpět.

Wortschatz & Grammatik

Gramatická část nepodává výklad. Pokud by to někomu chybělo, může samozřejmě využít jiné vhodné publikace vydavatelství Hueber. Ale také lze použít přirozenou metodu učení nápodobou – části Lesen a Hören nabízí k tématům dostatek materiálu, který vám napoví, jak německá gramatika funguje.

Elektronická verze

Ať už byste si chtěli zmíněné cvičebnice koupit nebo jen vypůjčit v knihovně (např. Goethe Institut), máte možnost si vybrat mezi papírovou a elektronickou­ verzí.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Recenze: Nicos Weg

Recenze skvělého filmu vhodného pro úplné začátečníky i mírně pokročilé.

ELEMENTARY

Napište, co slyšíte #1

Dnes je tu pro vás nové poslechové cvičení, při němž si procvičíte i pravopis. Dokážete napsat slovo, které slyšíte?

ALL LEVELS

Jak na to - Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit německá slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář