Mein Deutsch

Splývání předložek a členů

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.08.2022

Které předložky mohou splývat s určitým členem (např. BEIM, ANS, ZUR), kdy je takové splývání povinné a kdy naopak zakázané.Splývání předložky a členu

Již úplní začátečníci se setkávají s fenoménem splývání německých předložky a členů. Spojení jako beim Artz TTT *1, am Tisch TTT *2 či zur Schule TTT *3 znají studenti již takřka od prvních krůčků v cizím jazyce.
Základní možnosti splývání jsme si probrali v předchozích článcích (úvod, předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. i 4. pádem).

V dnešním článku se nejprve podívame na to, kdy předložky se členem splývají ve spisovné a kdy v hovorové němčině, později pak na to, kdy splývat musí, kdy nesmí a kdy je to na rozhodnutí pisatele.

Splývání ve spisovné němčině (Hochdeutsch)

Nejčastěji splývají předložky s tvary členů v dativu dem, der a akuzativu das.

an + demam
bei + dembeim
in + demim
von + demvom
zu + dem → zum

zu + der → zur

an + dasans
in + das → ins

Er war gerade beim Essen. TTT *4
Am Anfang mochte ich sie nicht, aber später habe ich meine Meinung geändert. TTT *5
Bleiben wir heute im Bett und gucken wir eine Serie an! TTT *6
Hier kann man zur deutschen Übersetzung springen. TTT *7
Steigen Sie bitte noch nicht ins Boot ein! Warten Sie auf das Zeichen! TTT *8

Splývání v hovorové němčině

Zřídka a téměř výhradně v hovorovém jazyce nebo v ustálených slovních spojeních se lze setkat i se splýváním členu den (akuzativ sg. mužského rodu) a dalšími kombinacemi předložek s dem a das.

hinter + denhintern
über + denübern
unter + den → untern

hinter + demhinterm
über + demüberm
unter + demunterm
vor + dem → vorm

auf + dasaufs
durch + dasdurchs
für + dasfürs
hinter + dashinters
über + dasübers
um + dasums
unter + dasunters
vor + das → vors


Povinné splývání

Sloučení předložky s určitým členem je v určitých případech povinné, a to

 • v pevných spojeních
 • u zpodstatnělých slovesných tvarů
 • u dat a časových údajů
 • u zeměpisných názvů, které obsahují člen

a) pevná spojení

Mit der Ablehnung der Ehe hat sie ihn tief ins Herz getroffen. TTT *9
Im Augenblick schlug ihm das Herz bis zum Hals. Er hatte solche Angst! TTT *10
Ich denke, wir sollten die Dinge beim Namen nennen. Es ist keine Spezialoperation! TTT *11
Wenn es zur Sache kommt, kriegt sie Angst. TTT *12
Was ich im Sinne habe ist aber etwas ganz anderes. TTT *13
Die hatten große Angst, weil ein Journalist aus der Schweiz das in Buchform ans Licht bringen wollte. TTT *14
Toni und Rita dürfen das erste Mal allein zu ihrer Oma aufs Land fahren – sie sind begeistert! TTT *15
Im Krieg waren viele junge Soldaten ums Leben gekommen. TTT *16

b) zpodstatnělé infinitivy

Karl! Du weiß, du solltest beim Essen nicht sprechen! TTT *17
Seine Enkelin hat immer viel Freude am Tanzen gehabt. TTT *18
Mein Freund hat sich endlich den großen Traum vom Reisen nach Antarktika erfüllt. TTT *19
Aber warum zum Teufel hat sie so was getan? – Na, da hast du etwas zum Nachdenken! TTT *20
Kannst du auch was anderes als immer nur ans Arbeiten denken?! TTT *21

c) data a další časové údaje

am 29. Juli
im August
im Winter

Sie hat sich vom ersten Abend an Hals über Kopf verliebt. TTT *22
Das Anmeldeformular einzureichen ist möglich bis zum 31. Januar. TTT *23

d) zeměpisné názvy užívané se členem

Susanne lebt seit Jahren im Harz. TTT *24
Deutschlands Beziehung zur Türkei hat sich schon viel verbessert. TTT *25
Frankfurt am Main liegt im Bundesland Hessen. TTT *26
Nächstes Jahr möchten wir wieder ans Mittelmeer fahren. TTT *27
Vom Schwarzwald bis zum Bodensee” – so heißt der neue Wanderweg. TTT *28

Splývání nemožné

Sloučení předložky s určitým členem je nemožné, pokud

 • je určitý člen použit jako ukazovací zájmeno ve významu “tento” nebo “tamten”
 • následuje vztažná věta a určitý člen funguje jako ukazovací zájmeno “ten, onen”

a) člen ve významu “tento”

Unzulässiges Benehmen! Ich sage dir, zu dem Arzt gehen wir nie wieder hin! TTT *29
Bei dem Frisör gegenüber war ich wegen Covid seit langem nicht mehr. TTT *30
Kennst du den “Wildbock”? – Na klar! In das Restaurant gehen wir gern, etwa ein- oder zweimal im Monat! TTT *31

b) člen ve významu “ten, který”

Wir saßen an dem Tisch, an dem Zimmermann einst gesessen haben soll. TTT *32

Všimněte si, že i ve vztažné větě jsou předložka a člen odděleny.

Ich denke, du solltest zu dem Arzt gehen, der mir auch geholfen hat. TTT *33
Wir wohnten in dem Haus, das Herr Maier jetzt verkaufen will. TTT *34

Splývání “dobrovolné”

Jinak je možné použít jak sloučenou, tak oddělenou formu. O tom, zda se použije jedna nebo druhá forma, rozhodují spíše stylistické důvody.

Er steigt ins / in das Flugzeug ein. TTT *35
Dürfte ich Sie bitten, mit mir zum / zu dem Personalleiter zu gehen? TTT *36
Er lebt im / in dem reichsten Land der Welt. TTT *37


Shrnutí

K splývání předložek se členy dochází ve spisovné, ale hlavně potom v mluvené němčině. Je dobré vědět, kdy je splývání povinné a kdy by naopak působilo nepřirozeně nebo způsobilo nedorozumění.

Překlad:
 1. u lékaře
 2. u stolu
 3. do školy
 4. Zrovna jedl
 5. Na začátku se mi nelíbila, ale pak jsem změnil názor.
 6. Co kdybychom dnes zůstali doma a dívali se na nějaký seriál!
 7. Zde lze přejít k německému překladu.
 8. Nenastupujte, prosím, ještě do lodi! Vyčkejte na znamení!
 9. Odmítnutím sňatku ho zasáhla hluboko do srdce.
 10. V tu chvíli mu tlouklo srdce až v krku. Měl takový strach!
 11. Myslím, že bychom měli nazývat věci pravými jmény. Není to žádná “speciální operace”!
 12. Když dojde na věc, podělá se.
 13. Co mám na mysli je ale něco zcela jiného.
 14. Měli velký strach, protože jeden novinář ve Švýcarsku to chtěl zveřejnit (vynést na světlo) v knižní podobě.
 15. Toni und Rita smí jet poprvé k babičce na venkov samy – jsou nadšené!
 16. Ve válce přišlo o život mnoho mladých vojáků.
 17. Karle! Víš, že při jídle nemáš mluvit!
 18. Jeho vnučku vždy velmi těšil tanec.
 19. Můj přítel si konečně splnil velký sen – cestovat na Antarktidu.
 20. Ale proč do háje udělala něco takového? – No, aspoň máš o čem přemýšlet.
 21. Umíš taky něco jiného než pořád jen myslet na práci?!
 22. Od prvního večera se bezhlavě zamilovala.
 23. Registrační formulář je možné zasílat do 31. ledna.
 24. Susanne žije už léta v Harz (pohoří ve středním Německu).
 25. Vztah Německa k Turecku už se hodně vylepšil.
 26. Frankfurt nad Mohanem leží ve spolkové zemi Hessen (Hesensko).
 27. Příští rok bychom chtěli jet opět ke Středozemnímu moři.
 28. “Od Schwarzwald(u) (Černého lesa) k Bodensee (Bodamskému jezeru)” – tak se jmenuje nová turistická trasa.
 29. Nepřípustné chování! Říkám ti, že k tomuhle doktorovi už nikdy nepůjdeme!
 30. U toho kadeřníka naproti jsem nebyla kvůli Covidu už dlouho.
 31. Znáš “Divokého kozla”? – No jasně! Do té restaurace chodíme rádi, tak jednou až dvakrát za měsíc!
 32. Seděli jsme u stolu, u kterého prý kdysi seděl i Cimrman.
 33. Myslím, že bys měl jít k tomu doktorovi, který pomohl i mně.
 34. Bydleli jsme v tom domě, který chce teď pan Majer prodávat.
 35. Nastupuje do letadla.
 36. Mohl bych Vás poprosit, abyste se mnou zašel za vedoucím personálního oddělení?
 37. Žije v nejbohatší zemi světa.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní předložky - místo

Základní předložky při udávání místa. Odkud kam, kde, kudy…

STARTER

Předložky v němčině

Základní informace o německých předložkách – rozdělení, postavení, použití.

STARTER

Základní předložky - čas

Základní předložky při udávání času. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a další…

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář