Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 8

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.05.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 8 (AU/EI/O/U – IE – AU/EI/O/U) např. LAUFEN.Unregelmäßige Verben 8

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali se sedmi skupinami sloves. Osmá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

Pravopis

AU/EI/O/U – IE – AU/EI/O/U

Do této skupiny patří slovesa, která vypadají odlišně, ale mají společné to, že
a) tvar préterita je pro všechny slovesa této skupiny stejný (/iː/)
b) tvar infinitivu je u každého typu vždy stejný jako tvar příčestí minulého.

Výslovnost

/aʊ – iː – aʊ/
/aɪ – iː – aɪ/
/oː – iː – oː/
/uː – iː – uː/

8)

/aʊ – iː – aʊ/

laufen (läuft) TTT *1 lief ist gelaufen
hauen (haut) TTT *2 TTT *3 hieb / haute gehauen

Ke slovesu laufen viz také článek Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat….

U slovesa hauen se mění význam dle tvaru préterita.
Slabý tvar znamená mimo jiné hlavně “namlátit, ztlouci”, nebo ve zvratné formě “prát se”.

Hautest du dich gestern wieder? TTT *4
Sie haute den Angreifer grün und blau. TTT *5

V silné formě je význam tvaru préterita “sekat, napadnout” (např. mečem či jinou zbraní).

Der Ritter hieb seinen Gegner mit dem Schwert. TTT *6

Tvar příčestí je u obou variant stejný.

/aɪ – iː – aɪ/

heißen TTT *7 hieß geheißen

/oː – iː – oː/

stoßen (stößt) TTT *8 stieß hat/ist gestoßen

Sloveso stoßen užíváme většinou s pomocným haben, s výjimkou významu “udeřit, bouchnout” do něčeho, kde používáme sein.

Er ist mit dem Kopf an die Decke gestoßen. TTT *9

/uː – iː – uː/

rufen (ruft) rief gerufen

Doplnění

K 8. skupině se obvykle řadí i následující dvě slovesa, třebaže by mohla stejně tak patřit i k 7. skupině.

saufen (säuft) TTT *10 soff gesoffen
saugen (saugt) TTT *11 TTT *12 sog gesogen

Obě slovesa potkají spíše až pokročilejší studenti.

Sloveso saugen lze vždy použít jako slabé. V silné formě ho nelze použít pro význam “vysávat” (vysavačem, odsávat přístrojem). Více (jako vždy) slovník.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

SUCK / saugen

Překlad:
 1. běžet, jít pěšky
 2. zmlátit, natlouci / prát se
 3. může být i pravidelné – se změnou významu
 4. Ty ses zase včera pral?
 5. Zmlátila útočníka do kuličky.
 6. Rytíř zaútočil na protivníka mečem.
 7. jmenovat se
 8. udeřit, uhodit, prorazit
 9. Narazil hlavou do stropu.
 10. pít, napájet se / chlastat
 11. sát, vysát
 12. může být i slabé, beze změny významu


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 1a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1a (výslovnost /aɪ/ → /iː/ → /iː/), např. BLEIBEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 1b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1b (výslovnost /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/), např. BEIßEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář