Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 7a

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.03.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7a (výsIovnost [eː/ɛː/øː/yː – oː – oː]), např. HEBEN.Unregelmäßige Verben 7a

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s šesti skupinami sloves. Sedmá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E/Ä/Ö/Ü – O – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny.
Vidíme, že tvar préterita a příčestí minulého je vždy dlouhé či krátké O, kdežto samohláska infinitivu může mít vícero podob.

7a

/eː – oː – oː/
/ɛː – oː – oː/
/øː – oː – oː/
/yː – oː – oː/

7b

/ɛ – ɔ – ɔ/
/œ – ɔ – ɔ/

Dnes si probereme první podskupinu.

7a)

Tvar pro 3. osobu singuláru přítomného času je uveden v závorce za infinitivem.

/eː – oː – oː/

heben TTT *1 hob gehoben

Pro pokročilejší:

bewegen TTT *2 TTT *3 bewog bewogen
flechten (flicht) TTT *4 flocht geflochten
scheren TTT *5 TTT *6 schor geschoren
weben TTT *7 TTT *8 wob gewoben

U některých zmíněných sloves se mění význam v závislosti na tom, zda je použijeme v slabé či silné formě:

Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen? TTT *9
Er bewegte sich sehr leise. TTT *10

Er scherte sich nicht um das Verbot. TTT *11
Hast du je Schafe geschoren? TTT *12

Zajímavé je i použití scheren v rozkaze:

Scher dich! TTT *13
Scher dich zum Teufel! TTT *14
Scher dich nach Hause! TTT *15

/ɛː – oː – oː/

Obě následující slovesa by měli znát až pokročilí studenti.

erwägen TTT *16 erwogen erwogen
gären TTT *17 TTT *18 gor ist / hat gegoren

Sloveso gären lze ve významu “kvasit, kysnout, kysat” užít s pomocnými sein či haben, jinak jen haben.

Der Wein hat/ist gegoren. TTT *19

/øː – oː – oː/

schwören TTT *20 schwor geschworen

/yː – oː – oː/

lügen TTT *21 log gelogen
trügen TTT *22 trog getrogen

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

WEAVE / weben
SWEAR – SWORE – SWORN / schwören – schwor – geschworen
LIE / lügen

Překlad:
 1. zvednout
 2. přimět, donutit
 3. může být i slabé, se změnou významu – “pohybovat”
 4. zaplést do copu
 5. stříhat
 6. může být i slabé, se změnou významu – “zajímat”
 7. tkát
 8. může být i slabé, většinou beze změny významu
 9. Co ho jen přimělo k odjezdu?
 10. Pohyboval se velice tiše.
 11. Zákaz ho nezajímal.
 12. Stříhal jsi někdy ovce?
 13. Jdi do háje!
 14. Jdi k čertu!
 15. Padej domů! Ať už jsi doma!
 16. zvážit, uvážit
 17. kvasit
 18. může být i pravidelné
 19. Víno zkyslo.
 20. přísahat
 21. lhát
 22. klamat, šálit


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 7b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7b (výsIovnost [ɛ/œ – ɔ – ɔ]), např. SCHWELLEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6c

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6c (výsIovnost /e: – a: – oː/), např. STEHLEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2a (výslovnost /iː/ → /oː/ → /oː/), např. ZIEHEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář