Mein Deutsch

Minulý čas - plusquamperfektum

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.10.2020

Jak tvořit tento minulý čas a kdy ho použít.Plusquamperfektum

Plusquamperfektum je gramatický čas, z jehož názvu jde na některé možná až hrůza, ale který není v zásadě nijak obtížné vytvořit či použít. Je pravda, že se s ním setkáte méně než s ostatními minulými časy, ale přibližně od úrovně B1 by vám neměl zůstat neznámý.

Tvoření

Plusquamperfekt tvoříme stejně jako Perfekt (nakonec název napovídá, že spolu tyto časy nějak souvisí), ovšem s tím rozdílem, že slovesa haben a sein budou v minulém (préteritním) tva­ru.

Ich war froh, weil er mir geholfen hatte. TTT *1
Er wusste das, obwohl er das Buch nicht gelesen hatte. TTT *2

Niemand konnte sagen, was geschehen war. TTT *3
Nachdem sie in Prag angekommen war, besuchte sie uns. TTT *4

Jak časovat slovesa haben a sein v préteritu si můžete osvěžit zde. Jak vytvořit příčestí minulé a perfektum, a kdy použít pomocné haben či sein se dočtete v článku Minulý čas – perfektum.

Použití

Plusquamperfektum označuje děj v minulosti, který se odehrál před jiným dějem v minulosti.
Někdy je možné ho nahradit préteritem, ovšem nezbytné je ho použít v situaci, kdy je přirozené pořadí dějů najednou přerušeno a “vracíme se” někam před popisovanou událost. Více napoví graf.

Pokud události popisujeme tak, jak šly za sebou, plusquamperfektum zpravidla nepoužíváme.

Er kam, kochte eine Tasse Tee und setzte sich in den Sessel. TTT *5

Nejvíce se s plusquamperfektem setkáte při četbě. Kde bychom v přítomnosti použili přítomný čas/perfektum, tam v minulosti najdeme dvojici préteritum/plus­quamperfektum.

Er sagt, dass er darüber nie gehört hat. TTT *6
Er sagte, dass er darüber nie gehört hatte. TTT *7

Es ist mir klar, dass du gerade gekommen bist, aber hast du einen Moment zeit? TTT *8
Es war mir klar, dass er gerade gekommen war, dennoch fragte ich ihn, ob er Zeit hatte. TTT *9

Závěr

Vidíte, že plusquamperfektum není žádná věda, pokud chápeme, jak funguje perfektum. V tomto testu si můžete zkusit, zda jste vše pochopili správně.

V angličtině existuje past perfect, obdoba plusquamperfekta – jak už jsme si zmiňovali v našem článku Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2.
Více se dozvíte v příslušné sekci na Help for English.

Překlad:
  1. Byl jsem rád, protože mi pomohl.
  2. Věděl to, ačkoli tu knihu nečetl.
  3. Nikdo nedokázal říci, co se stalo.
  4. Když přijela do Prahy, navštívila nás.
  5. Přišel, uvařil si šálek čaje a sednul si do křesla.
  6. Říká, že o tom nikdy neslyšel.
  7. Říkal, že o tom nikdy neslyšel.
  8. Je mi jasné, že jsi zrovna přišel, ale máš chvilku čas?
  9. Bylo mi jasné, že zrovna přišel, ale přesto jsem se ho zeptal, zda nemá čas.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Minulý čas - plusquamperfektum

Víte, kdy použít plusquamperfektum a kdy ne?

ELEMENTARY

Minulý čas - perfektum

Jak se tvoří a používá perfektum (minulý čas složený).

PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas - préteritum

Jak se tvoří a používá préteritum (minulý čas jednoduchý).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas - plusquamperfektum 2 1850 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety