*
logo
*

HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

ELEMENTARY Vydáno dne 16.01.2019

Jak časovat dvě slovesa, která budete v préteritu pravděpodobně nejčastěji potřebovat.Časování sloves HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

V tomto článku se podíváme minulé tvary dvou základních sloves – SEIN (být) a HABEN (mít), které budeme velice často potřebovat. Jak je časovat v přítomnosti se dočtete v předchozím článku.

SEIN (být)

Již víme, že sloveso sein /zaɪ̯n/ se časuje nepravidelně. V préteritu používáme tyto tvary:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich war /ɪç ˈvaːɐ̯/ TTT wir waren /viːɐ̯ ˈvaːʀən/ TTT
2. du warst /duː ˈvaːɐ̯st/ TTT ihr wart /iːɐ̯ ˈvaːɐ̯t/ TTT
3. er war /eːɐ̯ ˈvaːɐ̯/ TTT sie waren /ziː ˈvaːʀən/ TTT
  sie war /ziː ˈvaːɐ̯/ TTT  
  es war /ɛs ˈvaːɐ̯/ TTT  
  Sie waren /ziː ˈvaːʀən/ TTT

Podívejte se na několik příkladů:

Wo warst du? Wir haben ewig auf dich gewartet! TTT
Niemand war so glücklich wie ich! TTT
Es war ein großer Schock für ihre Eltern. TTT
Waren Sie da, als er kam? TTT

Ve třetí osobě jednotného čísla je výjimka oproti pravidelnému časování – er war, nikoliv er wart.

Das war nicht nötig! TTT
War das ein Witz? TTT
Sie war immer das schönste Mädchen der Klasse. TTT

HABEN (mít)

Sloveso haben /haːbn̩/ se v minulém čase (préteritu) časuje takto (modře jsou vyznačeny tvary nepravidelné):

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich hatte /ɪç ˈhatə/ TTT wir hatten /viːɐ̯ ˈhatən/ TTT
2. du hattest /duː ˈhatəst/ TTT ihr hattet /iːɐ̯ ˈhatət/ TTT
3. er hatte /eːɐ̯ ˈhatə/ TTT sie hatten /ziː ˈhatən/ TTT
  sie hatte /ziː ˈhatə/ TTT  
  es hatte /ɛs ˈhatə/ TTT  
  Sie hatten /ziː ˈhatən/ TTT
   

Ich hatte einen großen Hund. TTT
Er hatte ein altes zebrochenes Auto. TTT
Sie hatten aber Glück! TTT
Was hattest du zum Mittagessen, Schätzchen? TTT

Ve třetí osobě jednotného čísla je opět výjimka oproti pravidelnému časování – er hatte, nikoliv er hattet.

Er hatte einen Bärenhunger. TTT
Sie hatte ständige Probleme mit ihrem Freund. TTT

Použití

Zatímco u jiných sloves se v (především mluvené) němčině při popisování minulosti dává přednost spíše perfektu („složenému minulému tvaru“) TTT, tak u sloves sein a haben je mnohem častější užití právě préterita („jednoduchého minulého tvaru“) TTT.

Závěr

Znalost minulých tvarů těchto dvou sloves patří k naprostým základům němčiny. Jak dobře se v nich vyznáte si můžete otestovat zde: Test: HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase).

I na tvarech minulého času lze vysledovat určité podobnosti mezi oběma jazyky:
hatte → had

Rovněž je vidět stejný kořen u těchto tvarů:
war → was / were

Jak v minulosti časovat slovesa be a have najdete v Kurzu pro začátečníky zde a zde na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

Test zaměřený nejen na minulé tvary sloves HABEN a SEIN. Nenechte se nachytat!

INTERMEDIATE

Indefinido vs. perfecto

Článek pojednávající o rozdílnost využívání předpřítomného času a minulého času jednoduchého.
STARTER

Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář