Mein Deutsch

HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

ELEMENTARY Vydáno dne 16.01.2019

Jak časovat dvě slovesa, která budete v préteritu pravděpodobně nejčastěji potřebovat.Časování sloves HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

V tomto článku se podíváme minulé tvary dvou základních sloves – SEIN (být) a HABEN (mít), které budeme velice často potřebovat. Jak je časovat v přítomnosti se dočtete v předchozím článku.

SEIN (být)

Již víme, že sloveso sein /zaɪ̯n/ se časuje nepravidelně. V préteritu používáme tyto tvary:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich war /ɪç ˈvaːɐ̯/ TTT *1 wir waren /viːɐ̯ ˈvaːʀən/ TTT *2
2. du warst /duː ˈvaːɐ̯st/ TTT *3 ihr wart /iːɐ̯ ˈvaːɐ̯t/ TTT *4
3. er war /eːɐ̯ ˈvaːɐ̯/ TTT *5 sie waren /ziː ˈvaːʀən/ TTT *6
  sie war /ziː ˈvaːɐ̯/ TTT *7  
  es war /ɛs ˈvaːɐ̯/ TTT *8  
  Sie waren /ziː ˈvaːʀən/ TTT *9

Podívejte se na několik příkladů:

Wo warst du? Wir haben ewig auf dich gewartet! TTT *10
Niemand war so glücklich wie ich! TTT *11
Es war ein großer Schock für ihre Eltern. TTT *12
Waren Sie da, als er kam? TTT *13

Ve třetí osobě jednotného čísla je výjimka oproti pravidelnému časování – er war, nikoliv er wart.

Das war nicht nötig! TTT *14
War das ein Witz? TTT *15
Sie war immer das schönste Mädchen der Klasse. TTT *16

HABEN (mít)

Sloveso haben /haːbn̩/ se v minulém čase (préteritu) časuje takto (modře jsou vyznačeny tvary nepravidelné):

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich hatte /ɪç ˈhatə/ TTT *17 wir hatten /viːɐ̯ ˈhatən/ TTT *18
2. du hattest /duː ˈhatəst/ TTT *19 ihr hattet /iːɐ̯ ˈhatət/ TTT *20
3. er hatte /eːɐ̯ ˈhatə/ TTT *21 sie hatten /ziː ˈhatən/ TTT *22
  sie hatte /ziː ˈhatə/ TTT *23  
  es hatte /ɛs ˈhatə/ TTT *24  
  Sie hatten /ziː ˈhatən/ TTT *25
   

Ich hatte einen großen Hund. TTT *26
Er hatte ein altes zebrochenes Auto. TTT *27
Sie hatten aber Glück! TTT *28
Was hattest du zum Mittagessen, Schätzchen? TTT *29

Ve třetí osobě jednotného čísla je opět výjimka oproti pravidelnému časování – er hatte, nikoliv er hattet.

Er hatte einen Bärenhunger. TTT *30
Sie hatte ständige Probleme mit ihrem Freund. TTT *31

Použití

Zatímco u jiných sloves se v (především mluvené) němčině při popisování minulosti dává přednost spíše perfektu (“složenému minulému tvaru”) TTT *32, tak u sloves sein a haben je mnohem častější užití právě préterita (“jednoduchého minulého tvaru”) TTT *33.

Závěr

Znalost minulých tvarů těchto dvou sloves patří k naprostým základům němčiny. Jak dobře se v nich vyznáte si můžete otestovat zde: Test: HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase).

I na tvarech minulého času lze vysledovat určité podobnosti mezi oběma jazyky:
hatte → had

Rovněž je vidět stejný kořen u těchto tvarů:
war → was / were

Jak v minulosti časovat slovesa be a have najdete v Kurzu pro začátečníky zde a zde na Help for English.

Překlad:
 1. byl jsem
 2. byli jsme
 3. byl jsi
 4. byli jste
 5. byl
 6. byli
 7. byla
 8. bylo
 9. byl jste / byla jste / byli jste – při vykání
 10. Kde jsi byla? Čekali jsme na tebe celou věčnost!
 11. Nikdo nebyl tak šťastný jako já!
 12. Byl to pro její rodiče velký šok.
 13. Byl jste tam, když přišel?
 14. To nebylo nutné!
 15. To byl vtip?
 16. Byla to vždycky nejkrásnější holka ze třídy.
 17. měl jsem
 18. měli jsme
 19. měl jsi
 20. měli jste
 21. měl
 22. měli
 23. měla
 24. mělo
 25. měl jste / měla jste / měli jste – při vykání
 26. Měl jsem velkého psa.
 27. Měl staré rozbité auto.
 28. To jste měla ale štěstí!
 29. Co jsi měla k obědu, miláčku?
 30. Měl hlad jako vlk.
 31. Pořád měla problémy s přítelem.
 32. např. ich habe gelesen, ich bin gekommen
 33. ich las, ich kam


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

Test zaměřený nejen na minulé tvary sloves HABEN a SEIN. Nenechte se nachytat!

STARTER

HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Jak časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase? Tento krátký článek vám s tím pomůže.

STARTER

Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář