Mein Deutsch

Modální sloveso WOLLEN

STARTER Vydáno dne 24.10.2018

Základní informace o slovese WOLLEN pro začátečníky.



Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso können.

Sloveso WOLLEN – co chci

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich will /vɪl/ wir wollen /ˈvɔlən/
2. du willst /vɪlst/ ihr wollt /ˈvɔlt/
3. er / sie / es will /vɪl/ sie / Sie wollen /ˈvɔlən/

Sloveso wollen překládáme většinou jako chtít.

Ich will das nicht essen, Papa! TTT *1
Willst du mitgehen? TTT *2
Sie wollen schon morgen kommen. TTT *3

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Wir wollen ans Meer. TTT *4
Was willst du hier? TTT *5

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa wollen můžeme vyjádřit úmysl či přání.

Úmysl

Er will seiner Freundin neue Ohrringe schenken. TTT *6
Sie wollen in Amerika reisen. TTT *7
Wir wollen um 10 Uhr gehen. TTT *8

Přání

Was willst du zu Weihnachten? TTT *9
Das will ich nicht tun! TTT *10
Karl will Lehrer werden. TTT *11
Diesen Film will ich nicht sehen. TTT *12

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa wollen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

Anglické modální sloveso WILL se používá převážně jako jedno z vyjádření budoucnosti, ale pokročilejší studenti angličtiny vědí, že ho lze v určitých situacích užít i ve významu vůle, chtění, tedy stejně jako v němčině. Více se dozvíte v tomto článku na Help For English.

O anglických modálních slovesech obecně si můžete přečíst např. zde.

Překlad:
 1. Nechci to jíst, tati!
 2. Chceš jít s námi? / Chceš jít taky?
 3. Chtějí přijet už zítra.
 4. Chceme (jet) k moři.
 5. Co tu chceš?
 6. Chce dát přítelkyni nové náušnice.
 7. Chtějí cestovat po Americe.
 8. V 10 chceme odejít.
 9. Co chceš k Vánocům?
 10. To dělat nechci!
 11. Chce se stát učitelem.
 12. Tenhle film vidět nechci.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Modální sloveso MÜSSEN

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso SOLLEN

Základní informace o slovese SOLLEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso KÖNNEN

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Modální sloveso WOLLEN 2 1923 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety