Sloveso WERDEN

Vydáno dne 17.11.2019

K čemu se sloveso WERDEN používá, jaké má funkce jako pomocné a významové sloveso.Sloveso WERDEN

Sloveso werden dokáže řádně potrápit studenty od začátečníků po pokročilé. Podobně jako třeba sein či haben patří totiž mezi slovesa, která mají jednak významovou a jednak pomocnou funkci. Ukážeme si to na několika příkladech.

Ich habe ein Auto. TTT *1
- sloveso haben je významové, znamená “mít, vlastnit”
Ich habe ein Auto gekauft. TTT *2
- sloveso haben je pomocné, vytváří perfektum

Er ist zu Hause. TTT *3
- sloveso sein je významové, znamená “být”
Er ist nach Hause gekommen. TTT *4
- sloveso sein je pomocné, vytváří perfektum

Sloveso werden má významů dokonce ještě víc. Pojďme se na ně podívat.

Pomocné sloveso

Trpný rod

V kombinaci s příčestím minulým vytváří werden trpný rod.

Alles wurde verkauft. TTT *5
Was versprochen ist, muss gehalten werden. TTT *6
Wann wird es bekannt gemacht? TTT *7

Více se dočtete v našem článku Trpný rod (Das Passiv).

Budoucí čas

V kombinaci s infinitivem tvoří werden obyčejný budoucí čas.

Ich werde dir helfen. TTT *8
Es wird regnen. TTT *9
Sie wird nächste Woche auf Urlaub sein. TTT *10

Tento způsob vyjadřování budoucnosti je ale mnohdy nahrazován obyčejným přítomným časem.

Konjunktiv II – podmínka

Ve tvaru Konjunktivu II tvoří werden podmiňovací způsob.

Was würden wir machen, wenn es nicht klappt? TTT *11
Ich würde gern kommen, wenn du Zeit hättest. TTT *12
Würden Sie es, bitte, für mich tun? TTT *13

Více se o konjunktivu dozvíte v článku Konjunktiv.

Významové sloveso

Kromě výše zmíněných použití lze sloveso werden užít i jako běžné významové sloveso ve významu “stát se něčím”. Dle kontextu se potom význam slovesa může posouvat.

a) získat určitou vlastnost

Die ist aber schlank geworden! TTT *14
Das muss anders werden. TTT *15
Sie ist sofort rot geworden. TTT *16

b) dělá mi špatně

Mir wird schlecht. TTT *17
Ihm wurde es kalt. TTT *18

c) stát se někým

Er wurde gestern Großvater. TTT *19
Wollen Sie Millionär werden? TTT *20

Pokročilejší studenti by měli znát i další významy:

d) stát se, vyvinout se

Was soll aus ihr werden? TTT *21
Daraus wird doch nichts! TTT *22

e) změna stavu

Es wird Winter. TTT *23
Es wird höchste Zeit. TTT *24
Es wird kalt. TTT *25 (zde jde o podobný význam jako u bodu c)

Časování slovesa werden v perfektu

Sloveso werden má rozdílný tvar příčestí minulého pro pomocné a pro významové sloveso.

pomocné

Sie ist 1945 umgebracht worden. TTT *26
Die Stadt ist im Krieg zerstört worden. TTT *27

významové

Ich habe meinen Mantel angezogen, weil es kalt geworden war. TTT *28
Man kann nicht glauben, wie die Menschheit blöd geworden ist. TTT *29

Shrnutí

Na závěr si pojďme ještě jednou ukázat rozdílné použití slovesa werden.

Dejte zvlášť pozor na slovesa s neodlučitelnými předponami a slovesa končící na -ieren, která v příčestí minulém nepřibírají předponu ge-.

Er wird ein guter Lehrer. TTT *30 – werden je významové sloveso (“stát se, změnit se”)
Er wird gut informiert. TTT *31 – werden tvoří pasiv
Er wird uns gut informieren. TTT *32 – werden vytváří budoucí čas

V některých případech se dokonce tvar slovesa nemusí vůbec lišit!

Alle werden vergessen. TTT *33 – werden tvoří pasiv
Alle werden vergessen. TTT *34 – werden vytváří budoucí čas

Vždy je důležitý kontext – ten nám napoví, zda jde o pasiv či budoucí vyjádření.

V angličtině není žádná přímá paralela k německému slovesu werden. Budoucnost se vyjadřuje pomocným slovesem will, kdežto v pasivu se užívá sloveso be. TTT *35

Překlad:
 1. Mám auto.
 2. Koupil jsem auto.
 3. Je doma.
 4. Přišel domů.
 5. Všechno se prodávalo.
 6. Co se slíbí, to se musí dodržet.
 7. Kdy to bude oznámeno?
 8. Pomohu ti.
 9. Bude pršet.
 10. Příští týden bude na dovolené.
 11. Co budeme dělat, když se to nepovede?
 12. Rád bych přišel, kdybys měl čas.
 13. Udělal byste to pro mne, prosím?
 14. Ta ale zhubla!
 15. To se musí změnit.
 16. Hned zčervenala.
 17. Dělá se mi špatně.
 18. Začala mu být zima.
 19. Včera se stal dědečkem.
 20. Chcete se stát milionářem? (U nás známé jako “Chcete být milionářem?”)
 21. Co z ní bude? Čím bude? Čím se stane?
 22. Z toho stejně nic nebude!
 23. Přichází zima.
 24. Je nejvyšší čas.
 25. Ochlazuje se.
 26. Zabili ji v roce 1945.
 27. Město bylo za války zničeno.
 28. Oblékl jsem si kabát, protože se ochladilo.
 29. Jeden by nevěřil, jak lidstvo zhlouplo.
 30. Bude/Stane se z něj dobrý učitel.
 31. Je dobře informován.
 32. Bude nás dobře informovat.
 33. Všichni budou zapomenuti./ Na všechny se zapomíná.
 34. Všichni zapomenou.
 35. Kliknutím se dostanete na příslušný článek.
Přepis bublinkové nápovědy: