*
logo
*

NOTfall, NOTruf...

INTERMEDIATE Vydáno dne 17.09.2020

Co znamenají slova s NOT- na začátku a proč nemají nic společného s anglickým „not“.Notausgang

Notausgang

Slovíčko NOT

Úplně na začátek je asi dobré říci, že německé Not nemá nic společného s anglickým záporem not.

Nouze

die Not; Nöte /noːt/ = nouze, tíseň, nouzová situace

Je to stejně jako v češtině slovíčko poněkud formálnější, jak vidíme z následujících příkladů.

Unzählige Menschen sind in großer Not. TTT
Sie würde niemanden in Not wegschicken. TTT
Schiff in Not! Helfen Sie mir! TTT
Diese Methode könnte hier zur Not auch funktionieren. TTT
Ich arbeite mit Jugendlichen in Not. TTT
“Mensch in Not” ist eine gemeinnützige Organisation in Prag. TTT

Pokud toto slovo zkombinujeme s nějakým dalším, dostaneme význam “nouzový”, tedy pro případ nouze, v případě nouze apod.

V případě nouze…

der Notfall; Notfälle /ˈnoːtˌfal/ = případ nouze, nouzová situace

Bremse nur im Notfall ziehen! TTT
Wir haben einen Notfall im Elektrizitätswerk in Helltown. TTT
Bei einem Notfall werde ich sofort zurückkehren. TTT

notfalls /ˈnoːtfals/ = v nouzi, v případě nouze, pokud je to nezbytné

Seid ihr notfalls bereit zu töten? TTT
Er glaubt, er kann notfalls entkommen. TTT
Sie könnte notfalls bei mir übernachten. TTT

Nutnost, nezbytnost

notwendig /ˈnoːtvɛndɪç/ TTT
notwendigenfalls /ˈnoːtvɛndɪɡɐˌfals/ TTT
notwendigerweise /ˈnoːtvɛndɪɡɐ­ˌvaɪ̯zə/ TTT
die Notwendigkeit; -en /ˈnoːtˌvɛndɪçkaɪ̯t/  TTT

Keine Installation zusätzlicher Software notwendig. TTT
Diese Reform ist notwendig und überfällig. TTT

Wir sind überzeugt, dass unsere Maßnahmen notwendigenfalls die Unterstützung aller Arbeiter finden werden. TTT

Schwierigkeiten und Herausforderungen sind nicht notwendigerweise etwas Schlechtes. TTT

Die Kommission sieht keine Notwendigkeit für striktere Vorschriften. TTT Ich unterstütze also die Notwendigkeit einer Vereinfachung. TTT

Sebeobrana

die Notwehr TTT /ˈnoːtˌveːɐ̯/  TTT

Ich habe nur in Notwehr gehandelt. TTT
Es wird behauptet, dass die Demonstranten in Tibet in Notwehr erschossen wurden. TTT
Sie wird der Polizei von Notwehr erzählen. TTT

Pohotovost, sanitka…

V němčině vlastně říkáme “nouzový lékař”, “nouzové vozidlo” apod.

der Notarzt; Notärzte /ˈnoːtˌʔaʁt͡st/ TTT
der Notarztwagen; - /ˈnoːtʔaːɐ̯t͡­stˌvaːɡn̩/ TTT
der Notdienst; -e /ˈnoːtˌdiːnst/ TTT
der Notfalldienst; -e TTT
der Notfallmediziner; - /ˈnoːtfalmediˌt͡siːnɐ/ TTT
notoperieren /ˈnoːtʔopəˌʁiːʁən/ – akutně/ TTT
die Notoperation; -en /ˈnoːtʔɔpəʁaˈ­t͡si̯oːn/  TTT

Pokud budete chtít sanitku zavolat, budete potřebovat “nouzové číslo”:
der Notruf; -e /ˈnoːtˌʁuːf/ TTT
die Notrufnummer; -n /ˈnoːtʁuːfˌnʊmɐ/  TTT

Nouzový východ

Pokud se budete potřebovat dostat např. ze zamčené či ohrožené budovy, musíte najít nouzový východ a projít nouzovými dveřmi.
der Notausgang; -gänge /ˈnoːtʔaʊ̯sˌɡaŋ/ TTT
die Nottür; -en /ˈnoːtˌtyːɐ̯/  TTT

V případě výpadku elektrického proudu se v některých objektech rozsvítí nouzové osvětlení.
das Notlicht; -er /ˈnoːtˌlɪçt/ TTT
die Notbeleuchtung; -en /ˈnoːtbəˌlɔɪ̯çtʊŋ/  TTT

Nouzové přistání

Pokud má letadlo závadu, musí nouzově přistát a vyslat nouzový signál či znamení.
notlanden /ˈnoːtˌlandn̩/ TTT
die Notlandung; -en /ˈnoːtˌlandʊŋ/ TTT
das Notsignal; -e /ˈnoːtˌzɪˈɡnaːl/ TTT
die Notfrequenz; -en /ˈnoːtfʁeˌkvɛnt͡s/  TTT

Ve vlaku zase v případě nouze zatáhnete za záchrannou brzdu.
die Notbremse; -en /ˈnoːtˌbʁɛmzə/  TTT

Mimořádná situace

Mimořádné situace si žádají mimořádná řešení a opatření:

die Notsituation /ˈnoːtˌzituaˈt͡si̯oːn/ TTT
die Notlage; -en /ˈnoːtˌlaːɡə/ TTT
die Notlösung; -en /ˈnoːtˌløːzʊŋ/ TTT
die Notmaßnahme; -en /ˈnoːtˈmaːsˌnaːmə/  TTT

Zajímavosti

die Notzeit; -en /ˈnoːtˌt͡saɪ̯t/ TTT
die Notlüge; -en /ˈnoːtˌlyːɡə/  TTT

Das spare ich für Notzeiten. TTT
Es ist nur eine kleine Lüge, eine kleine Notlüge zum Schutz der größeren Wahrheit. TTT

Jako poslední zajímavost lze uvést slova Notzucht /ˈnoːtˌt͡sʊxt/ , což je zastaralé pojmenování pro znásilnění. Doslova znamená “nouzové připuštění” v tom smyslu, jako se připouští zvířata.

Angličtina nemá jedno slovo nebo předponu, která by dokázala vyjádřit totéž, co německé Not. V mnoha výše zmíněných případech lze ale použít slovíčko emergency.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - POUŽÍVAT

V následujícím příspěvku se budeme zabývat německými ekvivalenty českého slovesa používat.

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - BRÁNIT

Dnes si přiblížíme použítí slovesa bránit (zabránit) v německých větách.

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - ZKOUŠET

v dalším pokračování série synonymních sloves se blíže podíváme na sloveso zkoušet (vyzkoušet, odzkoušet).

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů