*
logo
*

Spaßtest: Komposita (složeniny)

ALL LEVELS Vydáno dne 31.12.2021

V tomto nevážně míněném „testu“ se podíváme na pár složenin, kterými je němčina proslulá. Co některé znamenají, případně existují vůbec takto absurdně dlouhá slova?Návod k použití:
Tento “test” by měl sloužit hlavně k pobavení v dnešní silvestrovský den (ale i kdykoli jindy). V každé větě je tučně vyznačeno slovo (složenina).
Vaším úkolem je u některých vět vybrat odpovídající překlad dané věty (či její části), u jiných určit, zda dané slovo vůbec existuje, nebo je vymyšlené.

  1. Wir sind ein faules Volk und haben eine dementsprechende Regierung.

  2. Möchten Sie Waldblütenbie­nenhonig kaufen, junger Herr?

  3. Im Bericht war keine Meldung über den Gips, obwohl der Artz mir versprochen hat, er würde sie beinhalten!

  4. Es tut mir leid, aber Sie müssen noch den Haftpflichtver­sicherungsantrag­sformular ausfüllen.

  5. Viele Objekte wurden behutsam saniert, aber die Bauherren haben manchen ihren Altbaucharme entrissen.

  6. Das einzige, wodurch er sich immer ausgezeichnet hat, war sein Inkompetenzkom­pensationskom­petenz.

  7. Ich habe Blumentopferde gekauft.

  8. Er ist auf der Party in einem beigefarbenen Anzug erschienen.

  9. Wo ist das Rindfleischeti­kettierungsüber­wachungsaufga­benübertragun­gsgesetzesentwur­fsdebattierklub­diskussionsstan­dsberichterstat­tungsgeldantrag­sformular?

  10. Baiser ist eigentlich simpler Eischnee, der mit feinem Zucker aufgeschlagen und anschließend im Ofen getrocknet wird.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Minulý čas - perfektum

Jak se tvoří a používá perfektum (minulý čas složený).

INTERMEDIATE

Spaßtest/Funtest - Deutsch/English

Narazili jste už někdy na slova, která se v němčině a angličtině úplně stejně píší, ale často znamenají něco úplně jiného? Tak přesně deset dvojic takových slov najdete v tomto testu!

INTERMEDIATE

NOTfall, NOTruf...

Co znamenají slova s NOT- na začátku a proč nemají nic společného s anglickým „not“.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Spaßtest: Komposita (složeniny) 2 82 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 19 dny