Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 5a

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.08.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5a (výsIovnost ɛ – a: – ɛ), např. ESSEN.Unregelmäßige Verben 5a

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali se čtyřmi skupinami sloves. Pátá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E – A – E

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

5a

/ɛ – a: – ɛ/

5b

/e: – a: – e:/

Dnes si probereme tu první, v příštím článku druhou.

5a) /e – a: – e/

V závorce za infinitivem je uveden tvar pro 3. osobu přítomného času.

essen TTT *1 (isst) aß gegessen
fressen TTT *2 (frisst) fraß gefressen
messen TTT *3 (misst) maß gemessen
vergessen TTT *4 (vergisst) vergaß vergessen
  +
sitzen TTT *5 saß gesessen

Vidíme, že sloveso sitzen se časuje stejně jako ostatní zde uvedená slovesa, třebaže má v přítomném tvaru jinou samohlásku.

Proč se za dlouhým A píše ß, kdežto za krátkým E SS, si můžete osvěžit v starším článku na toto téma: Pravopis: SS nebo ß?

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
EAT – ATE – EATEN / essen – aß – gegessen
MEASURE TTT *6 / messen
FORGET / vergessen
SIT – SAT / sitzen – saß

Překlad:
  1. jíst
  2. žrát
  3. měřit
  4. zapomenout
  5. sedět
  6. pravidelné


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6c

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6c (výsIovnost /e: – a: – oː/), např. STEHLEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář