Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 6b

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.12.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6b (výsIovnost /ɛ – a – ɔ/), např. HELFEN.Unregelmäßige Verben 6b

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s pěti skupinami sloves. Šestá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E – A – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na tři podskupiny:

6a

/ɛ – aː – ɔ/

6b

/ɛ – a – ɔ/

6c

/e: – a: – oː/

Dnes si probereme tu druhou.

6b) /ɛ – a – ɔ/

Tvar pro 3. osobu singuláru přítomného času je uveden v závorce za infinitivem.

gelten (gilt) TTT *1 galt gegolten
helfen (hilft) TTT *2 half geholfen
sterben (stirbt) TTT *3 starb ist gestorben
werben (wirbt) TTT *4 warb geworben
werfen (wirft) TTT *5 warf geworfen

Pro pokročilejší

bergen (birgt) TTT *6 barg geborgen
bersten (birst) TTT *7 barst ist geborsten
schelten (schilt) TTT *8 schalt gescholten
verderben (verdirbt) TTT *9 verdarb hat/ist verdorben

Sloveso verderben užíváme s pomocným sein pouze ve významu “zkazit SE”, jinak s haben.

Das Fleisch ist verdorben. TTT *10
Sie hat das Fleisch durch Gewürz verdorben. TTT *11

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

HELP TTT *12 helfen
BURST bersten
SCOLD TTT *13 schelten – schalt – gescholten
Překlad:
 1. platit, být platný
 2. pomoci
 3. zemřít
 4. dělat reklamu, propagovat, získávat
 5. hodit
 6. zachránit, vyprostit
 7. puknout, prasknout, zlomit se
 8. nadávat, plísnit
 9. (z)kazit (se)
 10. Maso se zkazilo.
 11. Zkazila maso kořením.
 12. pravidelné
 13. pravidelné


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6c

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6c (výsIovnost /e: – a: – oː/), např. STEHLEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 7b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7b (výsIovnost [ɛ/œ – ɔ – ɔ]), např. SCHWELLEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář