Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 5b

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.09.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.Unregelmäßige Verben 5b

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali se čtyřmi skupinami sloves. Pátá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E – A – E

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

5a

/e – a: – e/

5b

/e: – a: – e:/

První jsme prošli minule, dnes si probereme druhou.

5b /e: – a: – e:/

V závorce za infinitivem je uveden tvar pro 3. osobu přítomného času.

geschehen TTT *1 (geschieht) geschah ist geschehen
lesen TTT *2 (liest) las gelesen
sehen TTT *3 (sieht) sah gesehen
geben TTT *4 (gibt) gab gegeben
treten TTT *5 (tritt) trat hat/ist getreten
  +  
bitten TTT *6 (bittet) bat gebeten
liegen TTT *7 (liegt) lag gelegen

Vidíme, že slovesa bitten a liegen se časují stejně jako ostatní zde uvedená slovesa, třebaže mají v přítomném tvaru jinou samohlásku.

Sloveso treten používáme s pomocným sein pouze ve významech “vstoupit, vkročit” nebo “šlápnout” (někam). Ve většině ostatních významů užíváme haben.

Als er auf die Bühne getreten ist, sind alle still geworden. TTT *8
Sie hat wütend gegen die Tür getreten. TTT *9

Pro pokročilejší

Pokročilejší studenti se mohou setkat i se slovesem

genesen TTT *10 (genest) genas ist genesen

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
SEE – SAW – SEEN / sehen – sah – gesehen
GIVE – GAVE – GIVEN / geben – gab – gegeben
LIE – LAY – LAIN / liegen – lag – gelegen

Překlad:
  1. dít se, udát se, stát se
  2. číst
  3. vidět, dívat se, sledovat
  4. dát
  5. vstoupit, přistoupit/kopat
  6. prosit, žádat
  7. ležet
  8. Jak vstoupil na jeviště, všichni ztichli.
  9. Zuřivě kopala do dveří.
  10. zotavit se, uzdravit se


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 7b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7b (výsIovnost [ɛ/œ – ɔ – ɔ]), např. SCHWELLEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6b (výsIovnost /ɛ – a – ɔ/), např. HELFEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář