Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 3.2a

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.03.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.2 (A-U-A), podskupina 3.2a (výslovnost /aː – uː – aː/), např. FAHREN.Unregelmäßige Verben 3.2a

V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili první dvě skupiny nepravidelných sloves a začali jsme skupinu třetí, v které dnes budeme pokračovat.

Zjednodušeně bychom mohli hláskovou změnu 3. skupiny popsat takto:

A – I/U – A

Níže vidíte podrobné rozdělení do podskupin včetně výslovnosti:

  píšeme   vyslovujeme příklad odkaz
3.1 A – IE – A 3.1a /a – iː – a/ fallen článek
  /aː – iː – aː/ schlafen článek
  A – I – A 3.1b /a – ɪ – a/ fangen článek
3.2 A – U – A 3.2a /aː – uː – aː/ fahren  
  3.2b /a – uː – a/ wachsen  
    /a – ʊ – a/ waschen  

Některé tyto podskupiny jsme si již prošli (viz odkazy vpravo v tabulce), další nás ještě čekají v tomto a příštím článku.

3.2a) /aː – uː – aː/

V závorce u infinitivu je uveden tvar 3. osoby přítomného tvaru.

fahren TTT *1 (fährt) fuhr hat/ist gefahren
graben TTT *2 (gräbt) grub gegraben
laden TTT *3 (lädt) lud geladen
schlagen TTT *4 (schlägt) schlug geschlagen
tragen TTT *5 (trägt) trug getragen

Sloveso fahren se používá ve většině situací s pomocným sein – ve významu “jet, jezdit”.
Nicméně ve významu “řídit se” (auto/za počasí) užíváme haben.

Bist du gefahren? – Nein, sie ist. TTT *6
Wie hat sich das neue Auto gefahren? TTT *7

Příštím článkem slovesa této skupiny dokončíme.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

GRAVE TTT *8 / graben
LOAD TTT *9 / laden

Překlad:
  1. jet, jezdit
  2. kopat, rýt
  3. naložit
  4. bít, tlouci
  5. nosit
  6. Řídil jsi ty? – Ne, ona.
  7. Jak se (ti) řídilo to nové auto?
  8. pravidelné
  9. pravidelné


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 3.2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.2 (A-U-A), podskupina 3.2b (výslovnost /a – uː (ʊ) – a/), např. WASCHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář