*
logo
*

Unregelmäßige Verben 3.2b

PRE Vydáno dne 15.04.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.2 (A-U-A), podskupina 3.2b (výslovnost /a – uː (ʊ) – a/), např. WASCHEN.Unregelmäßige Verben 3.2b

V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili první dvě skupiny nepravidelných sloves. Dnes pokračujeme ve třetí skupině.

Zjednodušeně bychom mohli hláskovou změnu 3. skupiny popsat takto:

A – I/U – A

Níže vidíte podrobné rozdělení do podskupin včetně výslovnosti:

  píšeme   vyslovujeme příklad odkaz
3.1 A – IE – A 3.1a /a – iː – a/ fallen článek
  /aː – iː – aː/ schlafen článek
  A – I – A 3.1b /a – ɪ – a/ fangen článek
3.2 A – U – A 3.2a /aː – uː – aː/ fahren článek
  3.2b /a – uː – a/ wachsen  
    /a – ʊ – a/ waschen  

Některé tyto podskupiny jsme si již prošli (viz odkazy vpravo v tabulce). Dnes se podíváme na zbylá slovesa, kterých je sice jen pár, ale jsou důležitá.

3.2b) /a – uː – a/ nebo /a – ʊ – a/

V závorce u infinitivu je uveden tvar 3. osoby přítomného tvaru.

schaffen TTT *1 (schafft) schuff/ geschaffen
wachsen TTT *2 (wächst) wuchs /vks/ gewachsen
waschen TTT *3 (wäscht) wusch /vʊʃ/ gewaschen

Pozor na sloveso schaffen – v mnohem používanějším významu “zvládnout, dokázat / vyřídit” je pravidelné!

Wir haben 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. TTT *4
Wir haben es endlich geschafft, die neue Arbeitsplätze zu besorgen. TTT *5

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
WASH TTT *6 / waschen

Překlad:
  1. vytvořit / obstarat
  2. růst
  3. prát, mýt
  4. Vytvořili jsme 2000 nových pracovních míst.
  5. Konečně se nám to podařilo zajistit nová pracovní místa.
  6. pravidelné


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 3.2a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.2 (A-U-A), podskupina 3.2a (výslovnost /aː – uː – aː/), např. FAHREN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář