*
logo
*

Pleteme si: Slovesa pohybu a stavu (pro pokročilejší)

INTERMEDIATE Vydáno dne 30.07.2019

Shrnutí a rozšíření předchozích článků o slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN.Pleteme si: Nejčastější slovesa pohybu vs stavu (shrnutí)

V předchozích článcích jsme si ukázali dvojice podobných sloves, z nichž vždy jedno popisovalo pohyb a používalo se s předmětem, kdežto druhé popisovalo stav a s předmětem ho nelze použít. Dnes si tato slovesa shrneme, a podíváme se i na jejich další významy.

Přehled

V tabulce níže vidíte, jak se které sloveso chová. Slovesa v prvním sloupci často používáme v jejich zvratné formě (postavit se, položit se apod.)

pohyb (činnost) stav (výsledek)
pravidelná / s předmětem nepravidelná / bez předmětu
stellen TTT *1 stehen TTT *2
legen TTT *3 liegen TTT *4
setzen TTT *5 sitzen TTT *6
hängen TTT *7 hängen TTT *8

Podrobné články k jednotlivým slovesům najdete zde:
Pleteme si: STELLEN vs STEHEN
Pleteme si: LEGEN vs LIEGEN
Pleteme si: SETZEN vs SITZEN
Pleteme si: HÄNGEN (věšet vs viset)

Další použití

Zmíněná slovesa se ovšem používají i v mnoha dalších významech. Některé jsou češtině blízké, jiné vás ale možná překvapí. Nemá však smysl snažit se učit jednotlivé významy jako nákupní seznam. Budete-li pravidelně v kontatktu s němčinou, na všechny dříve či později někde narazíte a postupně si je přirozeně osvojíte.

TIP: U následujících vět si můžete zkusit nejprve z kontextu porozumět významu slovesa v dané větě a potom si svůj odhad zkontrolovat v žárovce.

Stellen

Ich muss die Uhr stellen, sie geht nach. TTT *9
Könntest du das Radio leiser stellen, bitte? Ich versuche zu lernen. TTT *10
Es ist eine Schande wenn so etwas geschieht und die Regierung sich blind stellt! TTT *11
Wie hat Siegfried den Drache umgebracht, Markus? – Er hat ihm ein Bein gestellt, Frau Lehrerin, haha! TTT *12

Stehen

Das Thermometer steht auf 5 Grad. TTT *13
Die Ampel stand auf Grün. TTT *14
Nach dem zweiten Drittel stand es eins zu fünf. TTT *15
Die Äpfel stehen hier gut. TTT *16

Legen

Auf das Dorf legte sich Nebel. TTT *17
Seine Erkältung hat sich auf die Lunge gelegt. TTT *18
Der Patient wurde in ein Einzelzimmer gelegt. TTT *19
Als sein Vater ins Grab gelegt wurde, weinte er bitterlich. TTT *20

Liegen

Die Axt liegt gut in der Hand. TTT *21
Keine Sorge, dieser Wagen hat immer gut auf der Straße gelegen. TTT *22
Der Schnee lag meterhoch. TTT *23
Ich bitte dich, der Teppich liegt schief, kannst du das nicht sehen? TTT *24
Die Stadt liegt an der ostdeutschen Küste. TTT *25
Das Fenster liegt nach Suden. TTT *26

Pozor, ve švýcarské němčině může liegen znamenat “lehnout si”!

Setzen

Sie ist schlau und weiß, wie die Dinge in Bewegung zu setzen. TTT *27
Ich möchte mich mit Julia in Verbindung setzen, hast du viellecht ihren Facebookkontakt? TTT *28
Er hat sich den Hut auf den Kopf gesetzt und ist schnell weggegangen. TTT *29
Als die Nympfe die Flöte an den Mund setzte und anfing zu spielen, war Pan gewaltig beeindruckt. TTT *30

Sitzen

Der Bankräuber ist gefangen und wird sitzen. TTT *31
Sie war sehr schlecht in der Schule, aber sie ist keinmal sitzen geblieben. TTT *32
Ich entschuldige mich, dass ich spät komme, aber wir saßen im Schnee fest! TTT *33

Pozor, ve švýcarské němčině může sitzen znamenat “posadit se”!

Hängen (věšet)

Den Hund haben wir vor der Gaststätte gehängt. TTT *34
Ich brauche den Computer ans Netz zu hängen. TTT *35
Der Detektiv hängte sich an den Dieb. TTT *36

Hängen (viset)

Der Baum hing voller Früchte. TTT *37
Der Fernseher hängt am Kabel. TTT *38
Es hängt alles daran, wie du dich entscheidest. TTT *39

Závěr

Podobných sloves najdete samozřejmě více (např. stecken – zastrčit / trčet). V našich článcích jsme si ukázali ta, která vám mohou z různých důvodů působit největší potíže. Vše si budete moci procvičit v připravovaném tes­tu.

Angličtina se těmto problémům elegantně vyhýbá, majíc pro každou situaci pouze jedno sloveso, které případně doplní předložkou či jiným upřesňujícím výrazem.
Např.
sat down on the chair. TTT *40
sat on the chair. TTT *41

lay down on the floor. TTT *42
lay on the floor. TTT *43

To ovšem neznamená, že by byla v angličtině nouze o slova, která se vám budou plést, jak se můžete přesvědčit v příslušné sekci Help for English.

Překlad:
 1. postavit
 2. stát
 3. položit
 4. ležet
 5. posadit
 6. sedět
 7. pověsit
 8. viset
 9. Musím nařídit hodiny, opožďují se.
 10. Mohl bys to radio ztlumit, prosím? Snažím se učit.
 11. To je ostuda, že se něco takového děje a vláda dělá, že nevidí!
 12. Jak zabil Siegfried draka, Marku? – Podrazil mu nohy, paní učitelko, haha!
 13. Teploměr ukazuje 5 stupňů.
 14. Na semaforu byla/svítila zelená.
 15. Po druhé třetině byl stav 1:5.
 16. Jablkům se tu daří dobře.
 17. Na vesnici se položila/padla mlha.
 18. Nachlazení se mu usadilo na plicích.
 19. Pacienta uložili do jednolůžkového pokoje.
 20. Když dávali jeho otce do hrobu, hořce plakal.
 21. Sekera sedí dobře v ruce.
 22. Neboj, tohle auto vždycky dobře sedělo na silnici.
 23. Sníh ležel metr vysoko.
 24. Prosím tě, ten koberec leží nakřivo, copak to nevidíš?
 25. Město leží na východoněmeckém pobřeží.
 26. Okno vede na jih.
 27. Je chytrá a ví, jak věci uvést do pohybu.
 28. Rád bych se nějak spojil s Julií, nemáš náhodou prosím tě její Facebook?
 29. Nasadil si klobouk na hlavu a rychle odešel.
 30. Když víla přiložila flétnu k ústům a začla hrát, na Pana to udělalo velký dojem.
 31. Dopadli toho, co vyloupil banku, a půjde sedět.
 32. Ve škole se učila hodně špatně, ale nikdy nepropadla.
 33. Omlouvám se, že jdu pozdě, ale uvízli jsme ve sněhu!
 34. Psa jsme uvázali před hospodou.
 35. Potřebuji zapojit počítač do sítě.
 36. Detektiv se pověsil zloději na paty.
 37. Strom byl plný ovoce.
 38. Televize je zapojena přes kabel.
 39. Všechno to záleží na tom, jak se rozhodneš.
 40. Sedl jsem si na židli.
 41. Seděl jsem na židli.
 42. Lehl jsem si na podlahu.
 43. Ležel jsem na podlaze.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa vyjadřující pohyb a stav

Vyznáte se ve slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN?

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: STELLEN vs STEHEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LEGEN vs LIEGEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář