Mein Deutsch

Pleteme si: STELLEN vs STEHEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.06.2019

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.STELLEN vs STEHEN

V každém jazyce existují dvojice slov, která se studentům pletou. Nejinak je tomu v němčině, kde najdeme například několik párů velmi podobných sloves.

Dnes se podíváme na první z nich – stellen (postavit) a stehen (stát). Potíž s těmito slovesy je kromě rozdílu významového i fakt, že první z nich je pravidelné (slabé) a druhé nepravidelné (silné).
Nejprve se krátce podíváme na tvary těchto sloves a potom podrobněji na jejich použití.

Časování

Přítomný čas

V přítomném čase se obě slovesa časují pravidelně. Sloveso stehen je sice silné, ale nedochází zde ke změně ve kmeni.

  stellen stehen
ich stelle stehe
du stellst stehst
er/sie/es stellt steht
wir stellen stehen
ihr stellt steht
sie stellen stehen

Minulý čas

Préteritum

V minulých tvarech a v příčestí již dochází u stehen ke změně kmenové samohlásky.

  stellen stehen
ich stellte stand
du stelltest standest
er/sie/es stellte stand
wir stellten standen
ihr stelltet standet
sie stellten standen
Perfektum (Plusquamperfektum)
  stellen stehen
pomocné sloveso haben haben / sein
příčestí minulé gestellt gestanden
Regionální rozdíly

V perfektu (a příbuzných časech) se nám u slovesa stehen objevují rozdíly v použití pomocného slovesa. Zatímco na severu (severní a střední Německo) se užívá haben, na jihu (jižní Německo, Rakousko a Švýcarsko) převládá sein. Ta samá věta potom bude vypadat jinak v závislosti na původu mluvčího.

sever jih
Er hat vor der Tür gestanden. Er ist vor der Tür gestanden. TTT *1

Význam

Stellen

Stellen /ˈʃtɛlən/ je pravidelné (slabé) sloveso a znamená “něco někam postavit”.
Vyjadřuje pohyb a používá se buď s předmětem nebo se zvratným zájmenem (= postavit se)

Kannst du den Blumentopf unter das Fenster stellen, bitte? TTT *2
Wo ist die Flasche? Ich habe sie auf den Tisch gestellt! TTT *3

Er stellte sich neben sie und fing an, sie zu anschauen. TTT *4
Warum haben sie den Weihnachtsbaum gerade hingestellt? TTT *5

Stehen

Stehen /ˈʃteːən/ (často dokonce /ʃteːn/) je nepravidelné (silné) sloveso a znamená “stát”.
Vyjadřuje stav (výsledek) a používá se bez předmětu.

Wie viele Leute gingen vorbei als du da standest? TTT *6
Wir stehen jetzt vor einer wichtigen Entscheidung. TTT *7

Au! Sie stehen mir auf dem Fuß! TTT *8
Du kannst nicht deinen Freund an der Tür stehen lassen! Bitte ihn herein! TTT *9

Závěr

Podobných dvojic sloves existuje samozřejmě více. V dalších článcích se postupně podíváme na ty, které se studentům nejvíce pletou.

Překlad:
  1. Stál přede dveřmi.
  2. Můžeš ten květináč postavit pod okno, prosím?
  3. Kde je ta lahev? Postavil jsem ji na stůl!
  4. Postavil se vedle ní a začal si ji prohlížet.
  5. Proč postavili ten vánoční strom zrovna tam?
  6. Kolik lidí prošlo kolem za tu dobu, co jsi tam stál?
  7. Stojíme teď před důležitým rozhodnutím.
  8. Au! Stojíte mi na noze!
  9. Nemůžeš nechat svého přítele jen tak stát u dveří! Pozvi ho dovnitř!


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa vyjadřující pohyb a stav

Vyznáte se ve slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN?

INTERMEDIATE

Pleteme si: Slovesa pohybu a stavu (pro pokročilejší)

Shrnutí a rozšíření předchozích článků o slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: HÄNGEN (věšet vs viset)

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma významy slovesa HÄNGEN ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář