*
logo
*

Pleteme si: HÄNGEN (věšet vs viset)

PRE Vydáno dne 20.07.2019

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma významy slovesa HÄNGEN ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.HÄNGEN

V každém jazyce existují dvojice slov, která se studentům pletou. Nejinak je tomu v němčině, kde najdeme například několik párů velmi podobných sloves. V minulých článcích jsme si pověděli o rozdílu mezi stellen a stehen, legen a liegen nebo mezi setzen a sitzen. Dnes tu máme nejzapeklitější část naší minisérie, sloveso hängen (věšet / viset)

Toto sloveso je obzvláště problematické – má totiž dva významy a v prvním z nich (věšet) je pravidelné (slabé) a v druhém (viset) nepravidelné (silné). Nejprve se krátce podíváme na tvary těchto sloves a potom podrobněji na jejich použití.

Časování

Přítomný čas

Ačkoli ve významu “viset” je hängen silné, časuje se toto sloveso v přítomném čase v obou významech stejně, pravidelně.

  hängen
ich hänge
du hängst
er/sie/es hängt
wir hängen
ihr hängt
sie hängen

Minulý čas

V minulých tvarech a v příčestí již dochází u významu “viset” ke změně kmenové samohlásky.
Dejte si pozor na velkou podobnost obou sloves ve tvaru příčestí minulého! Právě tam je dobré mít na paměti, že hängen ve významu “viset” je silné sloveso a má tedy typickou koncovku -en.

Préteritum
  hängen (věšet) hängen (viset)
ich hängte hing
du hängtest hingst
er/sie/es hängte hing
wir hängten hingen
ihr hängtet hingt
sie hängten hingen
Perfektum (Plusquamperfektum)
  hängen (věšet) hängen (viset)
pomocné sloveso haben haben / sein
příčestí minulé gehängt gehangen
Regionální rozdíly

V perfektu (a příbuzných časech) se nám u slovesa hängen ve významu “viset” objevují rozdíly v použití pomocného slovesa. Zatímco na severu (severní a střední Německo) se užívá haben, na jihu (jižní Německo, Rakousko a Švýcarsko) převládá sein. Ta samá věta potom bude vypadat jinak v závislosti na původu mluvčího.

sever jih
Die Lampe hat zu tief gehangen. Die Lampe ist zu tief gehangen. TTT *1

Použití

Hängen (věšet)

Hängen /ˈhɛŋən/ ve významu “věšet” je pravidelné (slabé) sloveso.
Vyjadřuje pohyb a používá se buď s předmětem nebo se zvratným zájmenem (= pověsit se).

Ich hängte mir den Fotoapparat über die Schulter. TTT *2
Das Mädchen weinte und hängte sich an ihre Mutter. TTT *3

Wir haben den Kranz vor das Haus gehängt. TTT *4
Wollen Sie Ihren Anzug an den Kleiderbügel hängen? TTT *5

Hängen (viset)

Hängen /ˈhɛŋən/ ve významu “viset” je nepravidelné (silné) sloveso.
Vyjadřuje stav (výsledek) a používá se bez předmětu.

Das Bild hängt schief. Könntest du es richten, bitte? TTT *6
Als das Gewitter kam, hing die Wäsche noch an der Leine. TTT *7

“Der Mörder soll hängen!” brüllte die Menge. TTT *8
Sein Leben hat an einem Haar gehangen – er konnte jederzeit fallen! TTT *9

Závěr

Vysvětlili jsme si, jak časovat a používat sloveso hängen ve významech “věšet” a “viset” a viděli jsme, že jde v podstatě stále o stejné rozdíly jako u stellen / stehen nebo legen / liegen či setzen / sitzen z minulých článků. Před námi je pouze poslední, shrnující článek, v kterém si vše shrneme a rozšíříme.

Překlad:
  1. Lampa visela příliš nízko.
  2. Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.
  3. Holčička brečela a pověsila se na matku.
  4. Věnec jsme pověsili před dům.
  5. Chcete si pověsit oblek na ramínko?
  6. Ten obraz visí nakřivo. Mohl bys ho narovnat, prosím?
  7. Prádlo ještě viselo na šňůře, když přišla bouřka.
  8. “Vrah musí viset!” řval dav.
  9. Jeho život visel na vlásku – mohl každou chvíli spadnout!


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: SETZEN vs SITZEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LEGEN vs LIEGEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: STELLEN vs STEHEN

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář