*
logo
*

Pleteme si: SETZEN vs SITZEN

PRE Vydáno dne 10.07.2019

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma slovesy ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.SETZEN vs SITZEN

V každém jazyce existují dvojice slov, která se studentům pletou. Nejinak je tomu v němčině, kde najdeme například několik párů velmi podobných sloves. V minulých článcích jsme si pověděli o rozdílu mezi stellen a stehen, a také mezi legen a liegen. Dnes se podíváme na takový mezistupeň, slovesa setzen (posadit) a sitzen (sedět).

Potíž s těmito slovesy je kromě rozdílu významového i fakt, že první z nich je pravidelné (slabé) a druhé nepravidelné (silné). Nejprve se krátce podíváme na tvary těchto sloves a potom podrobněji na jejich použití.

Časování

Přítomný čas

V přítomném čase se obě slovesa časují pravidelně. Sloveso sitzen je sice silné, ale nedochází zde ke změně ve kmeni.

  setzen sitzen
ich setze sitze
du setzt sitzt
er/sie/es setzt sitzt
wir setzen sitzen
ihr setzt sitzt
sie setzen sitzen

Minulý čas

V minulých tvarech a v příčestí již dochází u sitzen nejen ke změně kmenové samohlásky, ale i souhlásek.

Préteritum
  setzen sitzen
ich setzte saß
du setztest saßest
er/sie/es setzte saß
wir setzten saßen
ihr setztet saßt
sie setzten saßen
Perfektum (Plusquamperfektum)
  setzen sitzen
pomocné sloveso haben haben / sein
příčestí minulé gesetzt gesessen
Regionální rozdíly

V perfektu (a příbuzných časech) se nám u slovesa sitzen objevují rozdíly v použití pomocného slovesa. Zatímco na severu (severní a střední Německo) se užívá haben, na jihu (jižní Německo, Rakousko a Švýcarsko) převládá sein. Ta samá věta potom bude vypadat jinak v závislosti na původu mluvčího.

sever jih
Haben Sie bequem gesessen? Sind Sie bequem gesessen? TTT *1

Použití

Setzen

Setzen /ˈzɛt͡sn̩/ je pravidelné (slabé) sloveso a znamená „někoho/něco někam posadit“.
Vyjadřuje pohyb a používá se buď s předmětem nebo se zvratným zájmenem (= posadit se).

Er setzte sich unter den Baum und schlief ein. TTT *2
Setzt euch, Kinder! TTT *3

Du sollst deine Gäste immer auf den besten Platz setzen. TTT *4
Wohin setzen wir uns? TTT *5

Sitzen

Sitzen /ˈzɪt͡sn̩/ je nepravidelné (silné) sloveso a znamená „sedět“.
Vyjadřuje stav (výsledek) a používá se bez předmětu.

Jeder Tag sitzt sie auf einer Parkbank und beobachtet die Leute. TTT *6
Im Kino saß ein älterer Herr neben mir und lachte laut die ganze Zeit. TTT *7

Ich bin müde, ich habe den ganzen Tag am Steuer gesessen! TTT *8
Ich habe “Sitz!” gesagt, aber der Hund ist einfach weggelaufen! TTT *9

Závěr

Vysvětlili jsme si, jak časovat a používat dvojici sloves setzen a sitzen a viděli jsme, že jde v podstatě stále o stejné rozdíly jako u stellen / stehen či legen / liegen z minulých článků. Příště naši minisérii zakončíme problematickým slovesem hängen.

Překlad:
  1. Sedělo se Vám pohodlně?
  2. Posadil se pod strom a usnul.
  3. Posaďte se, děti!
  4. Měl bys své hosty vždy posadit na to nejlepší místo.
  5. Kam si sedneme?
  6. Každý den sedí na lavičce v parku a pozoruje lidi.
  7. V kině vedle mě seděl starší pán a celou dobu se nahlas smál.
  8. Jsem unavený, seděl jsem celý den za volantem!
  9. Řekl jsem “Sedni!”, ale ten pes prostě utekl!


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa vyjadřující pohyb a stav

Vyznáte se ve slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN?

INTERMEDIATE

Pleteme si: Slovesa pohybu a stavu (pro pokročilejší)

Shrnutí a rozšíření předchozích článků o slovesech STELLEN/STEHEN, LEGEN/LIEGEN, SETZEN/SITZEN a HÄNGEN.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: HÄNGEN (věšet vs viset)

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma významy slovesa HÄNGEN ve významu a v časování? Vše najdete přehledně shrnuto v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář