Mein Deutsch

Modální sloveso SOLLEN

STARTER Vydáno dne 03.11.2018

Základní informace o slovese SOLLEN pro začátečníky.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso sollen.

Modální sloveso SOLLEN – co mám a nemám dělat

Časování

Na rozdíl od ostatních modálních sloves zde nedochází ke změně kmenové samohlásky, ale přesto zde máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich soll /zɔl/ wir sollen /zɔlən/
2. du sollst /zɔlst/ ihr sollt /zɔlt/
3. er / sie / es soll /zɔl/ sie / Sie sollen /zɔlən/

Sloveso sollen překládáme většinou jako mít, ve smyslu “mít něco udělat, mít povinnost”.

Er sagt, ihr sollt ihn manchmal besuchen. TTT *1
Du sollst Peter anrufen. TTT *2
Was soll ich jetzt tun? TTT *3

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Was soll das? TTT *4

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa sollen můžeme vyjádřit více věcí, nejčastěji ale povinnost, přání, záměr nebo (v otázce) návrh.

Povinnost

V tomto významu často reprodukujeme, co říkal či přikázal někdo jiný:

Mama sagt, du sollst uns helfen. TTT *5
Du sollst das lassen! TTT *6
Robert soll seine Hausafgabe vor dem Abendessen machen. TTT *7

Přání či záměr

Sie sollen sich hier gut fühlen. TTT *8
Alle Kinder in der Welt sollen glücklich sein. TTT *9
Was soll ich machen? TTT *10

Návrh

Soll ich Tee machen? TTT *11
Sollen wir gehen? TTT *12
Soll ich dir das Buch lesen? TTT *13

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa sollen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

V angličtině má podobnou funkci jako sollen modální sloveso SHOULD pro povinnost, přání či záměr, a SHALL či SHOULD pro návrhy. Více viz zde.
Pokročilejší angličtináře mohou zajímat i další významy a funkce slovesa SHALL.

Překlad:
 1. Říká, že ho máte někdy navštívit.
 2. Máš zavolat Petrovi.
 3. Co mám dělat teď?
 4. Co to má znamenat? Co je to za nesmysl?
 5. Máma říká, že nám máš pomoci.
 6. Máš toho nechat!
 7. Robert si má udělat domácí úkol před večeří.
 8. Chci, abyste se tu cítila dobře.
 9. Všechny děti na světě by měly být šťastné.
 10. Co mám dělat? (Co po mně chcete?/Co si přejete, abych udělal?)
 11. Mám udělat čaj?
 12. Máme (už) jít?
 13. Mám ti tu knihu přečíst přečíst?


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Modální sloveso MÜSSEN

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso WOLLEN

Základní informace o slovese WOLLEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso KÖNNEN

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář