Modální sloveso SOLLEN

Vydáno dne 03.11.2018

Základní informace o slovese SOLLEN pro začátečníky.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso sollen.

Modální sloveso SOLLEN – co mám a nemám dělat

Časování

Na rozdíl od ostatních modálních sloves zde nedochází ke změně kmenové samohlásky, ale přesto zde máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich soll /zɔl/ wir sollen /zɔlən/
2. du sollst /zɔlst/ ihr sollt /zɔlt/
3. er / sie / es soll /zɔl/ sie / Sie sollen /zɔlən/

Sloveso sollen překládáme většinou jako mít, ve smyslu „mít něco udělat, mít povinnost“.

Er sagt, ihr sollt ihn manchmal besuchen. TTT
Du sollst Peter anrufen. TTT
Was soll ich jetzt tun? TTT

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Was soll das? TTT

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa sollen můžeme vyjádřit více věcí, nejčastěji ale povinnost, přání, záměr nebo (v otázce) návrh.

Povinnost

V tomto významu často reprodukujeme, co říkal či přikázal někdo jiný:

Mama sagt, du sollst uns helfen. TTT
Du sollst das lassen! TTT
Robert soll seine Hausafgabe vor dem Abendessen machen. TTT

Přání či záměr

Sie sollen sich hier gut fühlen. TTT
Alle Kinder in der Welt sollen glücklich sein. TTT
Was soll ich machen? TTT

Návrh

Soll ich Tee machen? TTT
Sollen wir gehen? TTT
Soll ich dir das Buch lesen? TTT

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa sollen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

V angličtině má podobnou funkci jako sollen modální sloveso SHOULD pro povinnost, přání či záměr, a SHALL či SHOULD pro návrhy. Více viz zde.
Pokročilejší angličtináře mohou zajímat i další významy a funkce slovesa SHALL.

Přepis bublinkové nápovědy: