Mein Deutsch

Modální sloveso MÜSSEN

STARTER Vydáno dne 14.10.2018

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso müssen.

Modální sloveso MÜSSEN – co musím a nemusím

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich muss /mʊs/ wir müssen /ˈmʏsn̩/
2. du musst /mʊst/ ihr müsst /ˈmʏst/
3. er / sie / es muss /mʊs/ sie / Sie müssen /ˈmʏsn̩/

Sloveso müssen překládáme většinou jako muset.

Sie müssen dieses Buch lesen! TTT *1
Du musst schon gehen? TTT *2
Warum muss ich meine Hände waschen, Mama? TTT *3

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Ich entschuldige mich, aber ich muss mal! TTT *4
Er muss zum Artz. TTT *5

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa müssen můžeme vyjádřit příkaz, důraznou radu, nebo nezbytnost. Toto sloveso můžeme ale také použít, když chceme říci, že jsme si něčím jistí.

Příkaz

Ihr musst uns helfen. TTT *6
Er muss auch mitgehen. TTT *7

Důrazná rada

Der Film ist spitze! Den musst du dir ansehen! TTT *8
Was? Du kennst “Den Herrn der Ringe” nicht? Das musst du lesen! TTT *9

Nezbytnost

Du musst nicht kommen. TTT *10
Alle Schülerinnen und Schüler müssen bis 8 Uhr ankommen. TTT *11

Vyjádření jistoty

Das musst du doch verstehen. TTT *12
Sie muss sehr reich sein, sie hat doch 5 Autos. TTT *13

NEMUSET

Často se pro vyjádření toho, co není nutné, používá záporná věta se slovesem brauchen TTT *14. To je “obyčejné”, pravidelné a ne-modální, takže další sloveso za ním je v infinitivním tvaru s zu (např. zu gehen, zu machen apod.)
Rozdíly ve významu jsou většinou minimální či žádné.

Du brauchst nicht zu weinen! TTT *15
Ihr braucht keine Angst zu haben. TTT *16
Heute brauche ich nicht zu arbeiten. TTT *17

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa müssen. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

Anglické modální sloveso MUST bývá zdrojem častých chyb, protože na rozdíl o češtiny a němčiny se používá především v případech, kdy mluvčí povinnost uděluje. Pro ostatní případy, kdy povinnost pouze sdělujeme, se užívá vazba HAVE TO (do).
Více o MUST viz tento článek.

Sekundární význam anglického MUST je podobný němčině – vyjadřujeme jím značnou jistotu o tom, co říkáme. Více viz zde.

Ekvivalentem (nicht) brauchen je v angličtině (NOT) NEED TO či (NOT) HAVE TO. Viz článek o opisech modálních sloves.

Překlad:
 1. Tuhle knížku si musíte přečíst!
 2. Ty už musíš jít?
 3. Proč si musím mýt ruce, mami?
 4. Omlouvám se, ale musím si odskočit!
 5. Musí k lékaři.
 6. Musíte nám pomoci.
 7. On s námi musí také jít.
 8. Ten film je super! Musíš se na něj podívat!
 9. Cože? Ty neznáš Pána prstenů? To si musíš přečíst!
 10. Nemusíš sem chodit. (Není to nutné.)
 11. Všichni studenti musí být do 8 ve škole.
 12. Tomu přece musíš rozumět. (= Jsem si jistý, že tomu rozumíš.)
 13. Ta musí být opravdu bohatá, vždyť má 5 aut. (= Jsem si jistý, že je bohatá.)
 14. potřebovat
 15. Nemusíš (hned) brečet!
 16. Nemusíte mít strach.
 17. Dnes nemusím do práce.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Modální sloveso WOLLEN

Základní informace o slovese WOLLEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso SOLLEN

Základní informace o slovese SOLLEN pro začátečníky.

STARTER

Modální sloveso KÖNNEN

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Modální sloveso MÜSSEN 2 3860 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety