Mein Deutsch

Sprechen Sie... Tscheutsch? #2

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.03.2023

Seriál o typických českých chybách v němčině a jak se jim vyhnout. Díl 2: Jak vyjádřit spojení “tam”?Tscheutsch

Sprechen Sie… Tscheutsch? 2 → “tam”

úvodním díle jsme si vysvětlili, jak pojem Tscheutsch vznikl a co si pod ním představit. Kromě toho jsme se zaobírali tím, jak vyjádřit spojení “studovat školu”.
Dnes se podíváme na další častou chybu, pramenící z doslovného překladu do němčiny.

Blízko

Je-li něco umístěno blízko, je to zde nebo tady, kdežto při označení směru odněkud k nám používáme slovo sem.
Ačkoli se tu němčina chová podobně jako čeština, i zde mnoho studentů často chybuje. Možná je to vlivem angličtiny, kde používáme v obojím případě here (I'm here. – Jsem zde. / Come here. – Pojď sem.)

Němčina má pro umístění slovíčko hier /hiːɐ̯/ , pro vyjádření směru (pohybu ve směru) her /heːɐ̯/ a pro vyjádření pohybu na místo, které je blízko u mluvčího hierher /ˈhiːɐ̯ˈheːɐ̯/ .

Hier bleibe ich keine weitere Minute! TTT *1
Ich hatte ja keine Ahnung, dass es diese gemütliche Kneipe hier gibt! TTT *2
Wo darf man rauchen, bitte? – Bestimmt nicht hier! TTT *3

Sie kommen im Sommer hierher. TTT *4
Wohin soll ich es legen? – Hierher. TTT *5
Entschuldigen Sie bitte, aber Sie dürfen leider nicht hierher. Die Party ist nur für Geladene Gäste. TTT *6

Will jemand noch den letzten Schenkel? – Ja, her damit! TTT *7
Komm bitte her. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. TTT *8
Macht hier mal ein bisschen sauber! In einer Stunde kommt der Direktor her. TTT *9

Daleko

Ještě větší potíž ale nastává, když hovoříme o něčem vzdáleném. Jak pro umístění, tak pro směr totiž používáme v češtině slovo tam.

Němčina ale rozlišuje umístění – dort /dɔʁt/ , udání směru hin /hɪn/ a vyjádření pohybu na místo, které je vzdáleno od mluvčího dorthin /ˈdɔʁthɪn/ .

Der Besen steht doch dort in der Ecke, siehst du ihn denn nicht? TTT *10
Was für ein abscheuliches Haus! Wer würde dort leben wollen? TTT *11
Wenn Sie mich brauchen, finden Sie mich im Garten – dort, wo die drei Fichten stehen. TTT *12

Warst du je in Hamburg? – Ja, ich fahre oft dorthin. TTT *13
Wie weit ist es noch dorthin? TTT *14
Das Haus ist am anderen Ufer. Dorthin kann man nur mit dem Boot gelangen. TTT *15

Wo ist er hin? TTT *16
Stell dich doch hin! Ich möchte ein Foto machen! TTT *17
Ich gehe nicht hin, es sei denn, sie würde mich persöhnlich einladen. TTT *18
Was läufst du immer hin und her?! – Ich denke nach! TTT *19

Shrnutí

Příslovce označujících blízké a vzdálené umístění/směr rozeznává němčina plně, kdežto čeština jen částečně a např. angličtina vůbec – viz tabulka níže:

DEU / CZ / ENG umístění pohyb směrem pohyb na místo
blízko hier / zde / here her / sem / here hierher / sem / here
daleko dort / tam / there hin / tam / there dorthin / tam there

V roli předpon se s her- a hin- můžete setkat poměrně často (např. herfallen, hinfahren…) – to si ale podrobně ukážeme až v některém z dalších článků.

Překlad:
 1. Tady nezůstanu už ani minutu!
 2. Neměl jsem vůbec tušení, že tahle útulná hospůdka existuje!
 3. Kde se smí kouřit, prosím? – Tady rozhodně ne!
 4. V létě sem přijedou.
 5. Kam to mám položit? – Sem.
 6. Promiňte, prosím, ale sem nesmíte. Tento večírek je jen pro zvané.
 7. Chce ještě někdo to poslední stehýnko? – Jo. sem s tím/ním!
 8. Pojď sem, prosím. Musím s tebou něco probrat.
 9. Trochu tu pokliď! Za hodinu sem přijde ředitel.
 10. Koště přece stojí tamhle v koutě, copak ty ho nevidíš?
 11. To je ale hnusný barák. Kdo by tam chtěl bydlet?
 12. Když mne budete potřebovat, najdete mne v zahradě – tam, jak jsou ty tři smrčky.
 13. Byla jsi někdy v Hamburku? – Ano, jezdí tam pravidelně.
 14. Jak je to tam ještě daleko?
 15. Ten dům je na druhém břehu. Tam se dostanete jen lodí.
 16. Kampak šel? Kde je?
 17. Tak se tam postav! Chci udělat fotku!
 18. Nepůjdu tam, leda by mne osobně pozvala.
 19. Co pořád chodíš sem a tam?! – Přemýšlím!


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Sprechen Sie... Tscheutsch? #1

Seriál o typických českých chybách v němčině a jak se jim vyhnout. Díl 1: Jak vyjádřit spojení “studovat školu”?

ALL LEVELS

Jak na to - SPRECHEN

Chtěli byste se naučit mluvit německy plynule, bez koktání? Chcete, aby vaše němčina zněla opravdu německy?

ALL LEVELS

Jak na to - Selfrecording (nahrávejte se!)

Efektivní metoda, jak zlepšit svoji dovednost mluvit v němčině. Nahrávejte se!

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář