Mein Deutsch

Psaní: Spojovník

INTERMEDIATE Vydáno dne 25.04.2022

Kdy v němčině používat toto interpunkční znaménko a kdy se mu naopak vyhnout.Pomlčka a spojovník

Nejprve krátce objasněme, že spojovník není to samé jako pomlčka, třebaže druhé ze slov používá mnoho lidí universálně pro oba znaky.
Pomlčka (der Gedankenstrich) rozděluje větu, kdežto spojovník (der Bindestrich) spojuje slova.

Liší se i typograficky – pomlčka je dlouhá a odděluje se mezerami z obou stran, spojovník o něco kratší (řekněme takový “polo-dlouhý”), psaný bez mezer.
Funkce pomlčky není v němčině nijak odlišná od češtiny, proto se v tomto článku budeme věnovat jen spojovníku.

Funkce spojovníku

Spojovník (nazývaný také “spojovací čárka”) plní v němčině několik funkcí.

1) nahrazení části slova

Jelikož je v němčině běžné spojovat slova delších celků, může se stát, že chceme použít dvě či více dlouhých slov, jejichž část je shodná. Abychom je nemuseli všechna vypisovat, užijeme spojovník:
Personenverkehr und Güterverkehr TTT *1
můžeme zapsat jako Personen- und Güterverkehr TTT *2.

Gepäckannahme und Gepäckausgabe TTT *3
lze zkrátit na Gepäckannahme und -ausgabe TTT *4.

2) pro přehlednost

Spojovník se užívá i pro členění složenin, které by jinak byly nepřehledné:
Gustav-Mahler-Jugendorchester TTT *5
Bach-Biographie TTT *6
Musiker-Leben TTT *7 vs Musik-Erleben TTT *8

3) písmena a zkratky

Samostatná písmena také není dobré psát dohromady se zbytkem slova:
E-Mail-Adresse TTT *9
U-Bahn TTT *10, S-Bahn TTT *11
Bestell-Nr. (= Bestellnummer) TTT *12
α-Strahlen TTT *13, UV-Detektor TTT *14
IT-Branche TTT *15

4) zdůraznění

I pro zdůraznění některé části slova lze užít spojovník:
Ach-Laut, Ich-Laut TTT *16
Cis-Dur, Des-Moll TTT *17
der Pro-Kopf-Verbrauch TTT *18

5) souřadná funkce

Někdy jsou slova ve složenině na stejné významové úrovni – to nám pomůže rozeznat opět spojovník:
ein Hals-Nasen-Ohren-Artz (HNO-Artz) TTT *19
ein tschechisch-deutsches-Wörterbuch TTT *20
Dresden-Neustadt TTT *21
Franz-Joseph-Bahnhof TTT *22

Názvy ulic a náměstí

U ulic a náměstí se spojovník objevuje pouze v případě, že jde o několikačlenné vlastní jméno:
Albrecht-Dürer-Platz TTT *23
Carl-Maria-von-Weber-Platz TTT *24 (ale: Karlsplatz TTT *25 )
Egon-Erwin-Kisch-Weg TTT *26
Johann-Sebastian-Bach-Straße TTT *27

V ostatních případech se názvy píší buď zcela dohromady nebo zcela odděleně, a to

a) dohromady

pokud je vlastní jméno, podstatné jméno či přídavné jméno ve složenině v neskloňovaném tvaru:
Goethestraße TTT *28
Bahnhofstraße TTT *29
Friedenplatz TTT *30
Altmarkt TTT *31

b) odděleně

pokud nějakým způsobem skloňujeme:
Unter den Linden TTT *32, Am Graben TTT *33
Breite Straße TTT *34, Lange Gasse TTT *35
Leipziger Straße TTT *36, Grimmaische Straße TTT *37
Platz der Republik TTT *38, Straße des 3. Oktober TTT *39

“Je to jen znaménko…”

Možná si myslíte, že není třeba to psaní spojovníku tak hrotit a že bude každému jasné, co máte na mysli, ať už to napíšete jakkoli.
Následující příklady vám ale ukáží, jak užití spojovníku mění význam:

Dominik Grünwald-Saal
(muž, jehož křestní jméno je Dominik a příjmení Grünwald-Saal)
Dominik-Grünwald-Saal
(sál pojmenovaný po muži jménem Dominik Grünwald)

Bettina von Rath-Halle
(žena, jejíž křestní jméno je Bettina a příjmení von Rath-Halle)
Bettina-von-Rath-Halle
(hala pojmenovaná po ženě jménem Bettina von Rath)


Že problémy s psaním spojovníku má i velká část Němců se můžete přesvědčit ve vtipných jazykových fejetonech Bastiana Sicka, autora populární série Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, který o tomto tématu píše mnohokrát:
https://bastiansick.de/…rich/page/3/


Jak to má se spojovníkem angličtina se dozvíte v podrobném článku na Help for English.

Překlad:
 1. přeprava osob a přeprava zboží
 2. přeprava osob a zboží
 3. příjem zavazadel a výdej zavazadel
 4. příjem a výdej zavazadel
 5. Mahlerův orchestr mladých
 6. Bachův životopis
 7. život muzikantů
 8. prožívání hudby
 9. e-mailová adresa
 10. metro, podzemní dráha
 11. tramvaj, povrchová dráha
 12. číslo objednávky
 13. alfa paprsky
 14. UV detektor
 15. IT odvětví, obor
 16. typy německého CH
 17. Věděli jste, že se poslechově jedná v obou případech o stejnou tóninu? :--D
 18. spotřeba na hlavu, na obyvatele
 19. krční-nosní-ušní lékař
 20. česko-německý slovník
 21. Drážďany-Nové Město
 22. Nádraží Františka Josefa
 23. Náměstí Albrechta Dürera
 24. Náměstí K. M. (von) Webera
 25. Karlovo náměstí
 26. ulice (doslova: cesta) E.E.Kische
 27. ulice J.S.Bacha
 28. Goetheho ulice
 29. Nádražní ulice
 30. Náměstí Míru
 31. Starý trh
 32. Pod lipami
 33. Na příkopech
 34. Široká
 35. Dlouhá ulička
 36. Lipská
 37. Grimmská
 38. Náměstí Republiky
 39. Ulice 3. října


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Psaní - Apostrof

Kdy se v němčině používá apostrof a proč je užitečné mu rozumět.

ELEMENTARY

Psaní: Velká písmena

Tento článek vysvětluje, kdy se v němčině píší velká písmena a objasňuje např. rozdíl mezi „schuld/Schuld“ či „recht/Recht“.

PRE-INTERMEDIATE

Psaní: Čárka

Kde se v německých větách píší čárky a jaké jsou rozdíly oproti češtině?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář