*
logo
*

Psaní: Velká písmena

ELEMENTARY Vydáno dne 12.10.2020

Tento článek vysvětluje, kdy se v němčině píší velká písmena a objasňuje např. rozdíl mezi „schuld/Schuld“ či „recht/Recht“.Velká písmena

Správné psaní velkých písmen má v němčině možná ještě mnohem důležitější roli než např. v angličtině či románských jazycích – může totiž měnit význam slov. V tomto článku se podíváme na to, kdy a proč velká písmena psát.

Ještě než začneme, podívejme se na pár výrazů, která se mohou hodit, když si budete chtít vyhledat něco k tématu v němčině.

der Buchstabe; -en /ˈbuːxˌʃtaːbə/ = písmeno
der Großbuchstabe; -en /ˈɡʁoːsbuːxˌʃtaːbə/ = velké písmeno TTT
großschreiben /ˈɡʁoːsˌʃʁaɪ̯bn̩/ = psát velkými písmeny

Začátek věty

Tak jako např. i v češtině, první písmeno německé věty je vždy velké.

Was willst du jetzt machen? TTT
Eine Tasse Tee, bitte! TTT

Vykání a projev úcty

Slovo sie znamená v jednotném čísle “ona” a v množném “oni”. Pokud ho ale napíšeme s velkým písmenem, vykáme jedné či více osobám.

Wo ist sie? TTT
Wo sind sie? TTT
Wo sind Sie? TTT

Velké písmeno užijeme i v ostatních formách osobního a dokonce i přivlastňovacího zájmena:

Wie geht es Ihnen, Herr Fruchter? TTT
Wie alt ist Ihre Tochter? TTT
Fahren wir mit Ihrem Auto? TTT

Více se dočtete v článcích v sekci o zájmenech.

Chceme-li projevit úctu i někomu, komu tykáme, píšeme s velkým písmenem i zájmeno du a všechny jeho formy.

Hallo Opa, wie geht's Dir? TTT
Liebe Grüße an Deine Familie / Deine Frau… TTT

Jména lidí a názvy míst

Velkým písmenem začínají – stejně jako v češtině – i jména lidí, zvířat a názvy míst.

Hast du Ben gesehen? TTT
Möchten Sie nach Deutschland fahren? TTT
Wir haben eine Katze Mitza. TTT
Sie müssen zu “Neuer Markt” und dann zu “Auf dem Sand”. TTT

Podstatná jména

Německým specifikem je psaní velkých písmen na začátku všech podstatných jmen.

Der Tisch war kaputt. TTT
Hast du ein bisschen Wasser? TTT
Sie hat meinen Schuh verloren. TTT

Velké písmeno píšeme i v případě, že slovo patřilo původně k jinému slovnímu druhu a “zpodstatnělo”:

Komm, wir essen! TTT
Komm schnell, oder das Essen wird kalt! TTT

Ich habe das Buch schon zweimal gelesen. TTT
Das nächste Mal solltest du vorsichtiger sein. TTT

Wer ist der gute Mann, der das gesagt hat? TTT
Er glaubt nicht, es gibt das Gute in der Welt. TTT

Es kostet neun Euro pro Person. TTT
Aber Thomas, du schreibst eine Neun wie eine Sechs! TTT

Der fünfte Läufer ist noch nicht angekommen. TTT
Wo ist der Fünfte? TTT

Velké nebo malé písmeno?

U některých slov je studentům nejasné, zda se jedná o podstatná jména a často v pravopise chybují:

Sonntag vs sonntags

Příslovce, která vznikla z podstatných jmen, píšeme s malým písmenem:

Hast du Zeit heute Abend? TTT
Ich habe nie Zeit abends. TTT

Jeden Sonntag gehen wir in die Kirche. TTT
Können Sie sonntags arbeiten? TTT

Wahr, shade, schuld…

Es ist nicht Wahr.
Es ist nicht wahr. TTT

Zde je slovo wahr /vaːɐ̯/ vlastně přídavné jméno (“pravdivý”), proto ho píšeme s malým písmenem.
Pokud bychom chtěli říci podstatné jméno “pravda”, bylo by to die Wahrheit.

Podobné je to u slova schade /ˈʃaːdə/ , které je také přídavným jménem.

Das ist schade. TTT

Pokud bychom chtěli mluvit o “škodě/škodách”, podstatné jméno je der Schaden / Schäden.

Der Schaden ist 50 Euro. TTT

Ještě složitější je to u slovíčka schuld /ʃʊlt/ , které má stejný tvar pro adjektivum i substantivum.
Přídavné jméno se obvykle pojí se slovesem “být”, kdežto podstatné jméno s “mít”:

Ich bin schuld daran. TTT
Ich habe Schuld daran. TTT

Recht vs recht

Otázka, kdy psát Recht/recht /ʁɛçt/ je poměrně složitá a je vždy nejjednodušší se podívat do kvalitního slovníku, např. zde.
Zjednodušeně se ale dá říci, že tam, kde si slovo více či méně zachovává význam podstatného, píšeme písmeno velké, v ostatních malé. Ve spojení “Recht haben” je možné obojí.

Du hast recht/Recht, es hat keinen Sinn, ihn jetzt anzurufen. TTT

Ist es dir recht? TTT
Ich habe meine Rechte! TTT

Shrnutí

Můžete si tedy pamatovat, že velké písmeno na záčátku německých slov píšeme na rozdíl od češtiny u všech podstatných jmen, i tam, kde se jiný slovní druh v podstatné jméno změnil.
Naopak tam, kde se podstatné jméno proměnilo např. v příslovce, píšeme první písmeno malé.

Angličtina užívá velká písmeno někdy stejně jako němčina, někdy jako čeština, jindy odlišně od obou. Shrnutí této problematiky najdete na Help for EnglishPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: Souhlasím!

Jak říci „Dohodnuto!“, „Samozřejmě!“, „V žádném případě!“ nebo třeba „Je mi to fuk!“?

ELEMENTARY

Pravopis: SS nebo ß?

Kdy se píše ß a kdy SS a jak to souvisí s výslovností.

PRE-INTERMEDIATE

Worte nebo Wörter?

Slovo Wort má tvar množného čísla Worte nebo Wörter. Jaký je v nich rozdíl?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů