Mein Deutsch

Slovesa s předponami #4 - FALLEN (pro pokročilejší)

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.02.2022

PřiPADNOUT, odPAD, zaPADNOUT, proPADÁK – to vše a mnohem více lze v němčině vyjádřit pomocí slovesa FALLEN a předpon.Slovesa s předponami # 4 – FALLEN (pro pokročilejší)

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V úvodním článku jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.
Před nějakou dobou jste se mohli v tomto článku (určeném spíše pro mírně pokročilé studenty) setkat se základními kombinacemi slovesa fallen a předpon. Dnes se podíváme na pár těžších sloves (která by měli znát zhruba studenti úrovně B2), především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje. Mnohá z nich se užívají spíše v hovorové němčině.

Pokud není uvedeno jinak, je pomocným slovesem sein.

abfallen

Sloveso abfallen /ˈapˌfalən/ má více významů.
Nejčastěji ho potkáte jako “připadnout někomu, dostat se na koho”:

Wie viele Bratwürstchen fällt für jeden ab? TTT *1
Wenn er mir beim Verkaufen meines Autos hilft, fallen auch ein paar Euro für ihn ab. TTT *2

Druhý význam – “zbýt, zůstat” (doslova vlastně “odpadnout”)- již dnes trochu zastarává, ale stále na něj narazíte:

Beim Basteln fallen Reste ab, die entsorgt werden müssen. TTT *3

Od toho je odvozeno i podstatné jméno, s nímž se naopak setkáte často – Abfall /ˈapˌfal/ (odpad).

Könntest du den Abfall rausbringen? TTT *4
Die Regierung behauptet, dass sie mit dem radioaktivem Abfall nichts zu tun haben. TTT *5

Podobný význam (zbýt, zůstat) lze vyjádřit pomocí např. übrig bleiben.

Und dann würde uns nichts anderes übrig bleiben, als zu kämpfen. TTT *6
Sollte noch Geld übrig bleiben, könnten wir auch einen neuen Tisch kaufen. TTT *7

reinfallen

Když někomu Němec “skočí na špek, napálí se”, užije sloveso reinfallen /ˈʁaɪ̯nˌfalən/ . Jde vlastně o zkráceninu slovesa hereinfallen. Jak asi tušíte, jedná se o hovorové použití.

Oma, wenn dir jemand billigeres Gas oder billigeren Strom vesprechen würde, darfst du darauf nicht reinfallen, verstehst du? TTT *8
Wer würde auf solchen totalen Blödsinn reinfallen?! TTT *9

runterfallen

Runterfallen /ˈʁʊntɐˌfalən/ užívané především v hovorové němčině má významu “upadnout” (někomu něco) nebo prostě “spadnout”.
Ačkoli původní tvar byl herunterfallen /hɛˈʁʊntɐˌfalən/ , lze ho užít ve významu upadnutí jak ve směru od, tak k mluvčímu.

Pass auf, dass Andrew die Stufen nicht runterfällt! TTT *10
Ihr Taschentuch ist runtergefallen, gnädige Frau. TTT *11
Sie konnte sich nicht mehr halten und ist wie eine reife Birne runtergefallen. TTT *12

vorfallen

Synonymem k známým slovesům passieren, geschehen či vorkommen je sloveso vorfallen /ˈfoːɐ̯ˌfalən/  .

Ist etwas vorgefallen zwischen dir und… ich meine… seid ihr jetzt zusammen? TTT *13
Ich melde gehorsam, dass während Ihrer Abwesenheit nichts Seltsames vorgefallen ist! TTT *14

zufallen

Sloveso zufallen /ˈt͡suːˌfalən/ má buď “fyzický” význam – zapadnout, zaklapnout, nebo abstraktní význam – připadnout někomu (úkol, povinnost, dědictví…).

Ich hörte die Tür zufallen und es war, als hätte ich alles vergessen, was passiert war. TTT *15
Und mir hat die schwierigste Aufgabe zufallen – den Waffenstillstand zwischen meinen Brüdern aushandeln. TTT *16
Und ich frage jetzt, Genossen: Welche Rolle könnte dabei der Europäischen Union zufallen? TTT *17

Pozor, substantivum Zufall /ˈt͡suːˌfal/ má odlišný význam – “náhoda”.

Es war ein dummer/glücklicher Zufall. TTT *18
Ich ging nur zufällig vorüber. TTT *19
Wenn Sie noch immer an Zufälle glauben, Inspektor, dann haben Sie nur nicht aufgepasst. TTT *20

Nepleťte si se slovíčkem Unfall /ˈʊnfal/  – nehoda, úraz, neštěstí.

Der Operator fragte mich nach Ort und Zeit des Unfalls. TTT *21
Nach dem Unfall hing sein Leben an einem Haar. TTT *22
Diese Unfälle ereignen sich trotz der vorhandenen geltenden Vorschriften. TTT *23
Bei Unfällen oder Verletzungen wählen Sie bitte die angegebenen Notrufnummern. TTT *24

propadnout – durchfallen / verfallen

Pokud propadne někdo či něco otvorem, student u zkoušky nebo třeba divadelní hra u diváků, užijeme sloveso durchfallen /ˈdʊʁçˌfalən/ TTT *25.
Propadne-li vám např. platnost průkazu, jde o sloveso verfallen /fɛɐ̯ˈfalən/ .

Das Theaterstück fiel beim Publikum durch. TTT *26
Sein neuer Film ist ein absoluter Durchfall. TTT *27

Pozn. der Durchfall může znamenat také “průjem”.

Er ist durchgefallen, aber darf die Prüfung noch einmal machen. TTT *28
Es tut mir leid, aber diese Banknote ist verfallen. TTT *29

Verfallen má i další významy – chátrat, pustnout, upadat.

Er lässt sein Haus verfallen. TTT *30
Nach dem ersten Infarkt verfiel er zusehends. TTT *31
Seine Autorität ist schnell verfallen. TTT *32

überfallen

Posledním slovesem je überfallen. U něj je důležité pamatovat na správnou výslovnost, resp. přízvuk, protože ten mění význam.
Jak je to u podobných předpon TTT *33 obvyklé, přízvuk na předponě (= odlučitelné) vyjadřuje “fyzický” význam, kdežto přízvuk na slovese (předpona je neodlučitelná) “abstraktní” význam:

überfallen /ˌyːbɐˈfalən/  – přepadnout (přes okraj, překážku…)
- pomocným slovesem je sein

Pozn. Tento význam se v dnešní němčině téměř nepoužívá, kromě kombinací s hinten- a vorn- (viz níže odstavec “dozadu / dopředu”).

überfallen /ˈyːbɐˌfalən/  – přepadnout (banku, někoho únava či strach, překvapit…)
- pomocným slovesem je haben

Emil hat den Mann, der die Bank überfallen hat, erwischen geholfen. TTT *34
Er hat sich entschieden zum Bäcker zu springen, weil ihn größer Hunger überfallen hat. TTT *35
Die Kinder überfielen uns mit hunderterlei scharfsinnigen Fragen. TTT *36

Podobný význam má herfallen /ˈheːɐ̯ˌfalən/ .

Der Journalist ist über die Politikerin mit vielen Fragen hergefallen. TTT *37
Die Jungen fiel sofort über die Süßigkeiten her. TTT *38

dozadu / dopředu

Hromadění slov v jednom výrazu, pro němčinu tak typické, ukazují následující dvě slovesa, která jsou od überfallen (jeho “fyzického” významu) odvozena.

hintenüberfallen /hɪntn̩ˈʔyːbɐ­ˌfalən/ – upadnout dozadu
vornüberfallen /fɔʁnˈʔyːbɐˌfalən/ – přepadnout dopředu

Er ist hintenübergefa­llen, als er gekippelt hat. TTT *39
Sie stolperte, verlor das Gleichgewicht und fiel vornüber. TTT *40

Další slovesa

Tak jako snad u každého německého slovesa, i u fallen existují kombinace s hin- a her-.
Narozdíl od výše zmíněného herfallen má ale hinfallen /ˈhɪnˌfalən/ snadno uhodnutelný význam, jak ilustruje např. známý dialog z Harryho Pottera:

Stan: Was hast du denn da unten gesucht?
Harry: Bin hingefallen.
Stan: Wozu bist du hingefallen?
Harry: War nicht mit Absicht.

Další slovesa s předponami hin- a her- (zkuste si význam sami odvodit, případně se podívejte do žárovky):

hinausfallen /hɪˈnaʊ̯sˌfalən/ TTT *41
herausfallen /hɛˈʁaʊ̯sˌfalən/ TTT *42

hineinfallen /hɪˈnaɪ̯nˌfalən/ TTT *43
hereinfallen /hɛˈʁaɪ̯nˌfalən/ TTT *44

herunterfallen /hɛˈʁʊntɐˌfalən/ TTT *45
hinunterfallen /hɪˈnʊntɐˌfalən/ TTT *46

Závěr

Kombinací slovesa fallen s předponami existuje samozřejmě ještě celá řada. My jsme si v tomto článku ukázali několik pokročilejších příkladů.

Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem efektivnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Dnešní téma si můžete procvičit v tomto testu.

Překlad:
 1. Kolik buřtíků připadá na každého?
 2. Když mi pomůže prodat auto, připadne na něj taky pár euro.
 3. Při výrobě zůstanou zbytky, které je třeba zlikvidovat.
 4. Mohl bys vynést odpadky?
 5. Vláda tvrdí, že nemá s radioaktivním odpadem nic společného.
 6. A pak by nám nezbylo nic jiného, než bojovat.
 7. Kdyby nám snad zbyly nějaké peníze, mohli bychom si koupit i nový stůl.
 8. Babi, kdyby ti někdo nabízel levnější plyn nebo elektřinu, tak na to nesmíš skočit, rozumíš?
 9. Kdo by naletěl na takovou hovadinu?
 10. Pozor, ať Ondra nespadne z těch schodů!
 11. Milostivá, upadl Vám kapesníček.
 12. Už se nedokázala udržet a spadla (zbuchla) dolů jak zralá hruška.
 13. Stalo se něco mezi tebou a… chci říct… jste teď jako spolu?
 14. Poslušně hlásím, že za Vaší nepřítomnosti se nic zvláštního nestalo.
 15. Slyšel jsem zapadnout dveře a bylo to, jako bych zapomněl na všechno, co se stalo.
 16. A mně připadl nejtěžší úkol – dojednat příměří mezi mými bratry.
 17. A já se teď ptám, soudruzi, jaká role by v tom mohla připadnout Evropské unii?
 18. Byla to šťastná/hloupá náhoda.
 19. Šel jsem jen náhodou kolem.
 20. Pokud stále věříte na náhody, inspektore, pak jste jen nebyl dostatečně pozorný.
 21. Operátor se mne ptal na místo a čas nehody.
 22. Po té nehodě visel jeho život na vlásku.
 23. Tyto nehody se stávají navzdory stávajícím platným předpisům.
 24. Při nehodě či zranění volejte prosím na uvedená tísňová telefonní čísla.
 25. předpona je přízvučná a odlučitelná
 26. Hra u publika propadla.
 27. Jeho nový film je absolutní propadák.
 28. Propadl u zkoušky, ale smí ji ještě jednou opakovat.
 29. Je mi líto, ale tato bankovka již není platná.
 30. Nechává (svůj) dům zpustnout.
 31. Po prvním infarktu očividně sešel.
 32. Jeho autorita rychle upadala.
 33. tj. těch, které mohou být odlučitelné i neodlučitelné
 34. Emil pomohl dopadnout muže, který přepadl banku.
 35. Rozhodl se, zaskočit si k pekaři, protože ho přepadl velký hlad.
 36. Děti se na nás sesypaly se stovkami důvtipných otázek.
 37. Novinář se na političku vrhl s mnoha dotazy.
 38. Chlapci se hned pustili do sladkostí.
 39. Spadl (dozadu), když se houpal na židli.
 40. Zakopla, ztratila rovnováhu a spadla (dopředu).
 41. vypadnout (z okna)
 42. vypadnout (z tašky, z koše)
 43. spadnout dovnitř (do jámy apod.)
 44. vpadnout (do místnosti); další význam viz výše REINFALLEN
 45. spadnout – dolů, směrem k mluvčímu
 46. spadnout – dolů, směrem od mluvčího


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami # 4 – FALLEN (pro pokročilejší)

Test pro pokročilé studenty – jak ovládáte pár pokročilejších sloves vytvořených od slovesa FALLEN?

PRE-INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami (obecný)

Úvodní test seriálu o slovesech s předponami.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami - Úvod

Úvodní článek seriálu o slovesech s předponami, bez nichž se v němčině neobejdeme.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář