Mein Deutsch

Slovesa s předponami #3 - FALLEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.10.2021

NaPADNOUT, přePADNOUT, být náPADNÝ – to vše a mnohem více lze v němčině vyjádřit pomocí slovesa FALLEN a předpon.Slovesa s předponami # 3 – FALLEN

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V úvodním článku jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.

V tomto článku se podíváme na pár nejpoužívanějších sloves odvozených od slovesa fallen, především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači/te­lefonu/online, kam si budete nová slovesa s předponami zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si vlastní věty, které se týkají vás, které vám svým významem budou blízké. Pokud se vám např. nelíbí nová vláda, můžete si zapsat:

Die neue Regierung gefällt mir nicht.

Stoprocentně si tak sloveso gefallen zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

Tvary slovesa

Než začneme, zopakujme si raději tvary silného slovesa fallen:

fallen /ˈfalən/
er fällt /fɛlt/
fiel /fiːl/
gefallen /ɡəˈfalən/  

Není-li uvedeno jinak, je pomocným slovesem sein.

gefallen

První sloveso, které si tu uvedeme, by měli znát i studenti nižších úrovní – gefallen /ɡəˈfalən/ (líbit se). Abychom mohli toto sloveso správně používat, musíme si nejprve uvědomit dvě zvláštnosti:

a) sloveso má již v základním tvaru (infinitivu) předponu ge- a nejedná se tedy o participium, jak by se mohlo zdát
b) vždy je nutné užít předmět v dativu (3. pádě) – to je nakonec stejné jako v češtině (líbí se to mně, tobě, jí…)
Pozor – pomocné sloveso je haben.

Die Sache gefällt mir nicht… TTT *1 TTT *2
Ihm würde nur gefallen, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen, zu essen und fernzusehen. TTT *3
Hör auf damit! Siehst du nicht, der Katze gefällt es nicht? TTT *4
Sie ist unglücklich, wenn sie auf Facebook nicht genug “Gefällt mir” bekommt. TTT *5
Die neue Staffel hat dem Publikum gar nicht gefallen. TTT *6

Podobný význam má i sloveso mögen /ˈmøːɡn̩/ - mít rád.

Magst du ihn? TTT *7
Gefällt er dir? TTT *8

Samostatný článek najdete zde: Modální sloveso MÖGEN (MÖCHTEN).

Pokročilejší studenti se mohou setkat i se substantivy der Gefallen (laskavost, ochota) a nebo das Gefallen (zalíbení, potěšení) – rozdílný význam určuje pouze rod.

Tue mir einen Gefallen und zieh dir was Schickeres an. TTT *9
Ich kann an der englischen Küche noch kein Gefallen finden. TTT *10

napadnout – einfallen, anfallen, befallen

České sloveso “napadnout” lze v němčině vyjádřit třemi způsoby, které se liší dle významu.

einfallen

Pokud dostanete nápad, tedy něco vás napadne, použijeme einfallen /ˈaɪ̯nˌfalən/ . Pomocné sloveso je haben.

Jetzt fällt mir ein – hast du schon heute deine Mutti angerufen? TTT *11
Sich entschuldigen? Das fällt mir nicht im Traum ein! TTT *12

Gestern Nacht hat mir etwas Geniales eingefallen! Aber bis Morgen habe ich das wieder vergessen… TTT *13
Momentan habe ich keine Ahnung, was damit zu machen. Aber ich lass mir was einfallen. TTT *14

Podstatné jméno je der Einfall /ˈaɪ̯nˌfal/ (nápad).

Wieder du und deine verrückten Einfälle! TTT *15
Er war ein tapferer und einfallsreicher Mann. TTT *16

anfallen

Při fyzickém napadení užijeme anfallen /ˈanˌfalən/ . I zde je pomocné sloveso haben.

Seitdem ihn der Hund angefallen hat, trägt er immer ein Pfefferspray mit. TTT *17
Als er die alte Dame ersuchte, still zu sein, fiel sie ihn mit einem Messer an. TTT *18

Pozor, podstatné jméno Anfall /ˈanˌfal/ znamená “záchvat”.

Gestern hat er wieder einen asthmatischen Anfall bekommen. Aber nein, zu rauchen aufhören, das wird er nicht! TTT *19

befallen

Třetí sloveso je určeno spíše pro pokročilejší studenty. Pokud např. plíseň napadne úrodu, člověka zachvátí strach či nemoc, použije se v němčině befallen /bəˈfalən/ . Pomocné sloveso je haben.

Sind die Wurzeln befallen, geht der Baum zugrunde. TTT *20
Ich wurde von einem schweren Fieber befallen. TTT *21

auffallen

Sloveso auffallen /ˈaʊ̯fˌfalən/ má význam “být nápadný, vzbuzovat pozornost”.

Sein fremder Akzent fiel sehr auf. TTT *22
Ist dir nichts an ihr aufgefallen? – Du hast recht, die Stimme war unnatürlich. TTT *23
Er hatte einen Hut und eine Sonnenbrille, weil er lieber nicht auffallen wollte. TTT *24

Další slovesa

Dále existuje samozřejmě dlouhá řada předpon, u nichž je význam v kombinaci se slovesem fallen snadno odvoditelný (když nebudete vědět, podívejte se do žárovky):

auseinanderfallen /aʊ̯sʔaɪ̯ˈnan­dɐˌfalən/ TTT *25
ausfallen /ˈaʊ̯sˌfalən/ TTT *26
durchfallen /ˈdʊʁçˌfalən/ TTT *27
wegfallen /ˈvɛkˌfalən/ TTT *28
zerfallen /t͡sɛɐ̯ˈfalən/ TTT *29
zurückfallen /t͡suˈʁʏkˌfalən/ TTT *30
zusammenfallen /t͡suˈzamənˌfalən/ TTT *31

Připadá mi to lehké / těžké…

Na úplný konec dvě slovesa, která mají opačný smysl: leichtfallen /ˈlaɪ̯çtˌfalən/ (být pro někoho lehké) a schwerfallen /ˈʃveːɐ̯ˌfalən/ (být někomu zatěžko). Obě se váží s dativem.

Es fiel ihr nicht leicht, sich für die Prüfung vorzubereiten. TTT *32
Warum fällt es dir immer so schwer, mir ein bisschen zu helfen? TTT *33

Závěr

Ukázali jsme si několik základních užitečných kombinací slovesa fallen a předpon. V některém z příštích článků se podíváme ještě na slovesa vhodná pro pokročilejší studenty.

Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem efektivnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Dnešní téma si můžete procvičit v tomto testu.

Překlad:
 1. To se mi nelíbí, to se mi nezdá…
 2. Mimochodem jedna ze slavných vět z knihy Emil und die Detektive (Erich Kästner)
 3. Jemu by se líbilo jen celý den ležet na gauči, jíst a koukat na televizi.
 4. Přestaň s tím! Nevidíš, že se to té kočce nelíbí?
 5. Je nešťastná, když nedostane na Facebooku dost Like-ů.
 6. Nová řada seriálu se divákům vůbec nelíbila.
 7. Máš ho ráda?
 8. Líbí se ti?
 9. Udělej mi laskavost a obleč si něco trochu elegantnějšího.
 10. Zatím se mi nedaří nalézt v anglické kuchyni zalíbení.
 11. Teď mě napadá – už jsi dneska zavolala mamince?
 12. Omluvit se? To mne ani ve snu nenapadne!
 13. Včera v noci mě něco geniálního napadlo. Ale do rána jsem to zapomněl…
 14. Momentálně netuším, co s tím udělat. Ale nechám si to projít hlavou. (doslova: Nechám si něco napadnout.
 15. Zase ty a ty tvoje bláznivé nápady!
 16. Byl to statečný a nápaditý muž. (doslova: bohatý na nápady)
 17. Od té doby, co ho napadl ten pes, nosí s sebou pořád pepřový sprej.
 18. Když tu starou dámu požádal, aby byla zticha, napadla ho nožem.
 19. Včera zase dostal astmatický záchvat. Ale né, kouřit, to on nepřestane!
 20. Pokud jsou napadeny kořeny, strom zahyne.
 21. Zachvátila mne vysoká horečka.
 22. Jeho přízvuk byl nápadný / vzbuzoval pozornost.
 23. Nebylo ti na ní nic nápadného? – Máš pravdu, ten hlas byl nepřirozený.
 24. Měl na sobě kloubouk a sluneční brýle, protože nechtěl být nápadný.
 25. rozpadnout se
 26. vypadnout (zub / vlas / slovo); odpadnout (představení)
 27. propadnout
 28. vypadnout, být vynechán
 29. rozpadat se
 30. spadnout (dozadu), klesnout (zpět)
 31. zhroutit se, sesypat se
 32. Nebylo pro ni lehké se na zkoušku připravit.
 33. Proč je ti vždycky zatěžko mi trochu pomoct?


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #3 - FALLEN

V tomto testu si můžete zkusit, jak ovládáte pár základních sloves vytvořených od slovesa FALLEN.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami # 4 – FALLEN (pro pokročilejší)

Test pro pokročilé studenty – jak ovládáte pár pokročilejších sloves vytvořených od slovesa FALLEN?

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami - Úvod

Úvodní článek seriálu o slovesech s předponami, bez nichž se v němčině neobejdeme.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář