Mein Deutsch

Modální sloveso MÖGEN (MÖCHTEN)

ELEMENTARY Vydáno dne 13.11.2018

Základní informace o slovese MÖGEN (a jeho tvaru MÖCHTEN).Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso mögen.

Sloveso MÖGEN – co je možné a co bychom si přáli

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich mag /maːk/ wir mögen /ˈmøːɡən/
2. du magst /maːkst/ ihr mögt /ˈmøːɡt/
3. er / sie / es mag /maːk/ sie / Sie mögen /ˈmøːɡən/

Sloveso mögen není snadné jednoduše přeložit jedním slovem, jak uvidíte na příkladech níže:

Er mag später kommen. TTT *1
Weißt du, deine Eltern mögen recht haben. TTT *2
Du magst warten, oder? TTT *3

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa mögen můžeme vyjádřit možnost či pravděpodobnost, údiv či překvapení, nebo svolení.

Možnost či pravděpodobnost

Es mag sein, dass er nie heiraten wird. TTT *4
Ich glaube, 1000 Dollar mag genügen. TTT *5

Údiv či překvapení

Woher mögen sie das nur haben? TTT *6
Warum mögen Leute andere Leute töten? TTT *7
Wie magst du so schnell fertig sein? TTT *8

Mít rád

Můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa. V takovém případě bude však význam slovesa “mít rád”, a nejde už o modální sloveso:

Magst du Mike Oldfield? – Ja, ich liebe seine Musik! TTT *9
Welche Bücher mögen Sie am liebsten? – Sci-Fi. TTT *10

S tímto významem úzce souvisí i další část článku o tvaru möchten.

MÖCHTEN

Konjuktivní (podmiňovací) tvary modálních sloves TTT *11 mají často mírně odlišný význam od těch přítomných. V případě slovesa mögen jde ale rozdíl poměrně významný. Nejprve se podíváme na časování:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich möchte /ˈmœçtə/ wir möchten /ˈmœçtən/
2. du möchtest /ˈmœçtəst/ ihr möchtet /ˈmœçtət/
3. er/ sie/ es möchte /ˈmœçtə/ sie/ Sie möchten /ˈmœçtən/

Co vyjadřujeme

Konjunktivním tvarem TTT *12 möchten můžeme vyjádřit, co bychom rádi, co bychom si přáli a chtěli.
Není zde významový rozdíl mezi použitím samotného slovesa a kombinací se slovesem jiným.

Ich möchte sagen, sie haben ein sehr schönes Haus. TTT *13
Möchtet ihr schon essen? TTT *14
Wir möchten Herrn Schmied sprechen. TTT *15

Möchten Sie eine Tasse Kaffee? TTT *16
Lisa möchte zum Geburtstag ein neues Kleid. TTT *17
Möchtest du jetzt nach Hause? TTT *18

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa mögen a jeho důležité konjunktivní formy möchten. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

Anglické modální sloveso MAY (a jeho tvar MIGHT) se v současné angličtině používá převážně způsobem, který jsme si ukázali v první části článku, tedy jako vyjádření možnosti, pravděpodobnosti. Více o tomto použití v angličtině se dočtete v tomto článku.

Naproti tomu pro vyjádření toho, co bychom chtěli a co bychom rádi užívá angličtina kombinaci WOULD LIKE.

O anglických modálních slovesech obecně si můžete přečíst např. zde.

Překlad:
 1. Možná přijde později.
 2. Víš co, tvoji rodiče mohou mít pravdu.
 3. Můžeš počkat, ne?
 4. Je možné, že se nikdy neožení.
 5. Myslím, že 1000 dolarů by mohlo stačit.
 6. Odkud to jen mohou mít?
 7. Proč jen se lidé navzájem zabíjejí?
 8. Jak jen můžeš být tak rychle hotová?
 9. Máš rád Mika Oldfielda? – Jo, jeho hudbu miluju!
 10. Jaké knihy máte nejradši? – Sci-fi.
 11. konjunktiv II
 12. konjunktiv II
 13. Chtěl bych říci, že máte moc pěkný dům.
 14. Chtěli byste už jíst?
 15. Chtěli bychom mluvit s panem Schmiedem.
 16. Dal byste si šálek kávy?
 17. Lisa chce k narozeninám nové šaty.
 18. Chtěl bys už domů?


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Modální sloveso KÖNNEN

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.

ELEMENTARY

Modální sloveso DÜRFEN

Základní informace o slovese DÜRFEN.

STARTER

Modální sloveso MÜSSEN

Základní informace o slovese MÜSSEN pro začátečníky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář