Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 6c

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.01.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6c (výsIovnost /e: – a: – oː/), např. STEHLEN.Unregelmäßige Verben 6c

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s pěti skupinami sloves. Šestá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E – A – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na tři podskupiny:

6a

/ɛ – aː – ɔ/

6b

/ɛ – a – ɔ/

6c

/e: – a: – oː/

Dnes si probereme tu třetí.

6c) /e: – a: – oː/

Tvar pro 3. osobu singuláru přítomného času je uveden v závorce za infinitivem.

befehlen (befiehlt) TTT *1 befahl befohlen
empfehlen (empfiehlt) TTT *2 empfahl empfohlen
stehlen (stiehlt) TTT *3 stahl gestohlen

+

gebären TTT *4 gebar geboren

Vidíme, že sloveso gebären se časuje stejně jako ostatní zde uvedená slovesa, třebaže má v přítomném tvaru jinou samohlásku.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

STEAL – STOLE – STOLEN stehlen – stahl – gestohlen
BEAR – BORE – BORN gebären – gebar – geboren
Překlad:
  1. rozkázat, poručit
  2. doporučit
  3. ukrást
  4. (po)rodit


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6b (výsIovnost /ɛ – a – ɔ/), např. HELFEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5a (výsIovnost ɛ – a: – ɛ), např. ESSEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář