*
logo
*

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

ELEMENTARY Vydáno dne 28.10.2019

Jak vyjádřit např. MENŠÍ či NEJHORŠÍ. Skloňování podobných tvarů. Jak se v němčině tvoří příslovce.Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Přídavná jména vs příslovce

V němčině nejsou přídavná jména i příslovce tvarově nijak odlišena. Přídavné jméno v neskloňovaném (základním) tvaru vypadá tedy jako příslovce.

Slovo schnell může znamenat jak rychlý, tak rychle, hoch je vysoký, vysokovysoce atd. Takto použitá příslovce se stupňují stejně jako přídavná jména.
V našem článku uvádíme u překladu v žárovičkách tvar přídavného jména, nicméně slova lze samozřejmě užít i jako příslovce.

Stupňování

Přídavná jména a příslovce stupňujeme, když potřebujeme porovnávat či vyjádřit různou míru a intenzitu vlastností, tedy že je něco větší než něco jiného, že je někdo nejhorší ze všech apod.

Základní tvar přídavného jména / příslovce je označován jako 1. stupeň, např. groß /ɡʁoːs/ TTT, klein /klaɪ̯n/ TTT, alt /alt/ TTT.

Druhý stupeň se nazývá komparativ (“porovnávací” stupeň) – např. größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT, kleiner /ˈklaɪ̯nɐ/ TTT, älter /ˈɛltɐ/ TTT.

Třetí stupeň se jmenuje superlativ (“nadstupeň” / “nejvyšší” stupeň) – např. größte /ˈɡʁøːstə/ TTT, kleinste /ˈklaɪ̯nstə/ TTT, älteste /ˈɛltəstə/ TTT.

Tvoření

Pravidelné

Komparativ (2. stupeň)

Komparativ se tvoří zpravidla přidáním přípony -er.

schön /ʃøːn/ TTT → schöner /ˈʃøːnɐ/ TTT
hell /hɛl/ TTT → heller /ˈhɛlɐ/  TTT

U adjektiv / adverbií končících na -el a -er se vynechává kmenové -e-.

dunkel /ˈdʊŋkl̩/ TTT → dunkler /ˈdʊŋklɐ/ TTT
teuer /ˈtɔɪ̯ɐ/ TTT → teurer /ˈtɔɪ̯ʁɐ/  TTT

Superlativ (3. stupeň)

Superlativ tvoříme příponou -ste. Ve většině případů před ním stojí určitý člen (der, die, das) či jiné určující slovo (mein, dein apod.).

schön /ʃøːn/ TTT → schönste /ˈʃøːnstə/ TTT
hell /hɛl/ TTT → hellste /ˈhɛlstə/  TTT

Tam, kde by bylo obtížné vyslovovat příponu hned za kořenem (po sykavkách), se vkládá -e- a koncovka je tedy -este.

kurz /kʊʁt͡s/ TTT → kürzeste /ˈkʏʁt͡səstə/ TTT
heiß /haɪ̯s/ TTT → heißeste /ˈhaɪ̯səstə/  TTT

Vše výše řečené vidíte ještě shrnuté v tabulce níže.

  1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
  hell TTT heller hellste
  schön TTT schöner schönste
-el dunkel TTT dunkler dunkelste
-er teuer TTT teurer teuerste
-s, -ß, -z, -tz, -x heiß TTT heißer heißeste

Přehlásky

Některá jednoslabičná přídavná jména / příslovce obsahující -a-, -o-, -u- v 2. a 3. stupni přehlasují, nap­ř.:

alt /alt/ TTT älter /ˈɛltɐ/ älteste /ˈɛltəstə/
nah(e) /naː/ TTT näher /ˈnɛːɐ/ nächste /ˈnɛːçstə/
lang /laŋ/ TTT länger /ˈlɛŋɐ/ längste /ˈlɛŋstə/
hoch /hoːx/ TTT höher /ˈhøːɐ/ höchste /ˈhøːçstə/
groß /ɡʁoːs/ TTT größer /ˈɡʁøːsɐ/ größte /ˈɡʁøːstə/
jung /jʊŋ/ TTT jünger /ˈjʏŋɐ/ jüngste /ˈjʏŋstə/
klug /kluːk/ TTT klüger /ˈklyːɡɐ/ klügste /ˈklyːkstə/
kurz /kʊʁt͡s/ TTT kürzer /ˈkʏʁt͡sɐ/ kürzeste /ˈkʏʁt͡səstə/

Nepravidelné

Nepravidelně stupňujeme tato přídavná jména a příslovce:

1. 2. 3.
gut /ɡuːt/ TTT besser /ˈbɛsɐ/ TTT beste /ˈbɛstə/ TTT
wohl /voːl/ TTT wohlste /voːlstə/
viel /fiːl/ TTT mehr /meːɐ̯/ TTT meiste /ˈmaɪ̯stə/ TTT
sehr /zeːɐ̯/ TTT
wenig /ˈveːnɪç/ TTT weniger /ˈveːnɪɡɐ/ TTT wenigste /ˈveːnɪçstə/ TTT
minder /ˈmɪndɐ/ TTT mindeste /ˈmɪndəstə/ TTT
gern /ɡɛʁn/ TTT lieber /ˈliːbɐ/ TTT liebste /ˈliːpstə/ TTT
bald /balt/ TTT eher /ˈeːɐ/ TTT eheste /ˈeːstə/ TTT

Skloňování přídavných jmen v 2. a 3. stupni

Přídavná jména stojící před podstatnými jmény skloňujeme v komparativu a superlativu tak, jak jsme zvyklí – viz Skloňování přídavných jmen.

Sie will einen stärkeren Mann. TTT
Hast du ein längeres Seil? TTT

Pokud však přídavné jméno stojí samostatně, užijeme ho v neskloňované formě, bez koncovky.

Er ist stärker als ich. TTT
Dieses Seil ist ein bisschen länger. TTT

3. stupni lze přídavná jména v přísudku použít dvojím způsobem:

  • a) s určitým členem, tedy ve skloňovaném tvaru
  • b) s předložkou am, ve tvaru končícím -sten

Dieser Baum ist der schönste. TTT
Dieser Baum ist am schönsten. TTT

Tvar am + -sten lze použít vždy. Uvidíte ho hlavně v situacích, kdy porovnáváme různé podmínky.

Im Winter sind die Tage am kältesten. TTT
Am Montag ist die Arbeit am schwersten. TTT

Tento tvar používáme také u příslovcí.

Christine singt am schönsten. TTT
Er läuft am schnellsten von allen. TTT

Tvar der + -ste (s příslušnou koncovkou) užíváme hlavně tam, kde porovnáváme stupeň vlastnosti mezi jednotlivými lidmi či věcmi.

Dieses Mädchen ist das schönste. TTT
Das Haus ist der höchste. TTT

Shrnutí

V němčině se přídavná jména a příslovce stupňují stejným způsobem, pomocí koncovek -er a -ste. Přídavná jména lze v 2. a 3. stupni skloňovat běžným způsobem. Příště se podíváme na to, jak v němčině věci porovnáváme (větší než, menší než, stejný jako apod.)

Stupňování přídavných jmen má angličtina podobné němčině, jak jsme si stručně ukázali již v článku Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2.

Příslovce jsou však v angličtině odlišná.
Samostatnou kapitolou jsou pak anglická příslovce, která vypadají jako přídavná jména a tím matou nejednoho studenta.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Porovnávání

Jak v němčině porovnávat pomocí přídavných jmén a příslovcí.

INTERMEDIATE

Test: Skloňování přídavných jmen #2

Otestujte si, zda zvládáte pokročilejší skloňování adjektiv.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Skloňování přídavných jmen #1

Otestujte si, zda zvládáte základy skloňování adjektiv.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování přídavných jmen a příslovcí 3 563 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 měsíci

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů