Mein Deutsch

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

ELEMENTARY Vydáno dne 28.10.2019

Jak vyjádřit např. MENŠÍ či NEJHORŠÍ. Skloňování podobných tvarů. Jak se v němčině tvoří příslovce.Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Přídavná jména vs příslovce

V němčině nejsou přídavná jména i příslovce tvarově nijak odlišena. Přídavné jméno v neskloňovaném (základním) tvaru vypadá tedy jako příslovce.

Slovo schnell může znamenat jak rychlý, tak rychle, hoch je vysoký, vysokovysoce atd. Takto použitá příslovce se stupňují stejně jako přídavná jména.
V našem článku uvádíme u překladu v žárovičkách tvar přídavného jména, nicméně slova lze samozřejmě užít i jako příslovce.

Stupňování

Přídavná jména a příslovce stupňujeme, když potřebujeme porovnávat či vyjádřit různou míru a intenzitu vlastností, tedy že je něco větší než něco jiného, že je někdo nejhorší ze všech apod.

Základní tvar přídavného jména / příslovce je označován jako 1. stupeň, např. groß /ɡʁoːs/ TTT *1, klein /klaɪ̯n/ TTT *2, alt /alt/ TTT *3.

Druhý stupeň se nazývá komparativ (“porovnávací” stupeň) – např. größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT *4, kleiner /ˈklaɪ̯nɐ/ TTT *5, älter /ˈɛltɐ/ TTT *6.

Třetí stupeň se jmenuje superlativ (“nadstupeň” / “nejvyšší” stupeň) – např. größte /ˈɡʁøːstə/ TTT *7, kleinste /ˈklaɪ̯nstə/ TTT *8, älteste /ˈɛltəstə/ TTT *9.

Tvoření

Pravidelné

Komparativ (2. stupeň)

Komparativ se tvoří zpravidla přidáním přípony -er.

schön /ʃøːn/ TTT *10 → schöner /ˈʃøːnɐ/ TTT *11
hell /hɛl/ TTT *12 → heller /ˈhɛlɐ/ TTT *13

U adjektiv / adverbií končících na -el a -er se vynechává kmenové -e-.

dunkel /ˈdʊŋkl̩/ TTT *14 → dunkler /ˈdʊŋklɐ/ TTT *15
teuer /ˈtɔɪ̯ɐ/ TTT *16 → teurer /ˈtɔɪ̯ʁɐ/ TTT *17

Superlativ (3. stupeň)

Superlativ tvoříme příponou -ste. Ve většině případů před ním stojí určitý člen (der, die, das) či jiné určující slovo (mein, dein apod.).

schön /ʃøːn/ TTT *18 → schönste /ˈʃøːnstə/ TTT *19
hell /hɛl/ TTT *20 → hellste /ˈhɛlstə/ TTT *21

Tam, kde by bylo obtížné vyslovovat příponu hned za kořenem (po sykavkách), se vkládá -e- a koncovka je tedy -este.

kurz /kʊʁt͡s/ TTT *22 → kürzeste /ˈkʏʁt͡səstə/ TTT *23
heiß /haɪ̯s/ TTT *24 → heißeste /ˈhaɪ̯səstə/ TTT *25

Vše výše řečené vidíte ještě shrnuté v tabulce níže.

  1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
  hell TTT *26 heller hellste
  schön TTT *27 schöner schönste
-el dunkel TTT *28 dunkler dunkelste
-er teuer TTT *29 teurer teuerste
-s, -ß, -z, -tz, -x heiß TTT *30 heißer heißeste

Přehlásky

Některá jednoslabičná přídavná jména / příslovce obsahující -a-, -o-, -u- v 2. a 3. stupni přehlasují, nap­ř.:

alt /alt/ TTT *31 älter /ˈɛltɐ/ älteste /ˈɛltəstə/
nah(e) /naː/ TTT *32 näher /ˈnɛːɐ/ nächste /ˈnɛːçstə/
lang /laŋ/ TTT *33 länger /ˈlɛŋɐ/ längste /ˈlɛŋstə/
hoch /hoːx/ TTT *34 höher /ˈhøːɐ/ höchste /ˈhøːçstə/
groß /ɡʁoːs/ TTT *35 größer /ˈɡʁøːsɐ/ größte /ˈɡʁøːstə/
jung /jʊŋ/ TTT *36 jünger /ˈjʏŋɐ/ jüngste /ˈjʏŋstə/
klug /kluːk/ TTT *37 klüger /ˈklyːɡɐ/ klügste /ˈklyːkstə/
kurz /kʊʁt͡s/ TTT *38 kürzer /ˈkʏʁt͡sɐ/ kürzeste /ˈkʏʁt͡səstə/

Nepravidelné

Nepravidelně stupňujeme tato přídavná jména a příslovce:

1. 2. 3.
gut /ɡuːt/ TTT *39 besser /ˈbɛsɐ/ TTT *40 beste /ˈbɛstə/ TTT *41
wohl /voːl/ TTT *42 wohlste /voːlstə/
viel /fiːl/ TTT *43 mehr /meːɐ̯/ TTT *44 meiste /ˈmaɪ̯stə/ TTT *45
sehr /zeːɐ̯/ TTT *46
wenig /ˈveːnɪç/ TTT *47 weniger /ˈveːnɪɡɐ/ TTT *48 wenigste /ˈveːnɪçstə/ TTT *49
minder /ˈmɪndɐ/ TTT *50 mindeste /ˈmɪndəstə/ TTT *51
gern /ɡɛʁn/ TTT *52 lieber /ˈliːbɐ/ TTT *53 liebste /ˈliːpstə/ TTT *54
bald /balt/ TTT *55 eher /ˈeːɐ/ TTT *56 eheste /ˈeːstə/ TTT *57

Skloňování přídavných jmen v 2. a 3. stupni

Přídavná jména stojící před podstatnými jmény skloňujeme v komparativu a superlativu tak, jak jsme zvyklí – viz Skloňování přídavných jmen.

Sie will einen stärkeren Mann. TTT *58
Hast du ein längeres Seil? TTT *59

Pokud však přídavné jméno stojí samostatně, užijeme ho v neskloňované formě, bez koncovky.

Er ist stärker als ich. TTT *60
Dieses Seil ist ein bisschen länger. TTT *61

3. stupni lze přídavná jména v přísudku použít dvojím způsobem:

 • a) s určitým členem, tedy ve skloňovaném tvaru
 • b) s předložkou am, ve tvaru končícím -sten

Dieser Baum ist der schönste. TTT *62
Dieser Baum ist am schönsten. TTT *63

Tvar am + -sten lze použít vždy. Uvidíte ho hlavně v situacích, kdy porovnáváme různé podmínky.

Im Winter sind die Tage am kältesten. TTT *64
Am Montag ist die Arbeit am schwersten. TTT *65

Tento tvar používáme také u příslovcí.

Christine singt am schönsten. TTT *66
Er läuft am schnellsten von allen. TTT *67

Tvar der + -ste (s příslušnou koncovkou) užíváme hlavně tam, kde porovnáváme stupeň vlastnosti mezi jednotlivými lidmi či věcmi.

Dieses Mädchen ist das schönste. TTT *68
Das Haus ist der höchste. TTT *69

Shrnutí

V němčině se přídavná jména a příslovce stupňují stejným způsobem, pomocí koncovek -er a -ste. Přídavná jména lze v 2. a 3. stupni skloňovat běžným způsobem. Příště se podíváme na to, jak v němčině věci porovnáváme (větší než, menší než, stejný jako apod.)

Stupňování přídavných jmen má angličtina podobné němčině, jak jsme si stručně ukázali již v článku Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2.

Příslovce jsou však v angličtině odlišná.
Samostatnou kapitolou jsou pak anglická příslovce, která vypadají jako přídavná jména a tím matou nejednoho studenta.

Překlad:
 1. velký
 2. malý
 3. starý
 4. větší
 5. menší
 6. starší
 7. největší
 8. nejmenší
 9. nejstarší
 10. krásný
 11. krásnější
 12. světlý
 13. světlejší
 14. tmavý
 15. tmavší
 16. drahý
 17. dražší
 18. krásný
 19. nejkrásnější
 20. světlý
 21. nejsvětlejší
 22. krátký
 23. nejkratší
 24. horký
 25. nejhorčejší
 26. světlý
 27. krásný
 28. tmavý
 29. drahý
 30. horký
 31. starý
 32. blízký
 33. dlouhý
 34. vysoký
 35. velký, vysoký
 36. mladý
 37. chytrý
 38. krátký
 39. dobrý, dobře
 40. lepší, lépe
 41. nejlepší, nejlépe
 42. dobře
 43. mnoho
 44. více
 45. nejvíce
 46. velmi
 47. málo
 48. méně
 49. nejméně
 50. méně
 51. nejméně
 52. rád
 53. raději
 54. nejraději
 55. brzy
 56. dříve / spíš
 57. nejdříve / nejspíše
 58. Chce silnějšího muže.
 59. Máš nějaký silnější provaz?
 60. Je silnější než já.
 61. Tenhle provaz o něco silnější.
 62. Tenhle strom je nejhezčí.
 63. Tenhle strom je nejhezčí.
 64. V zimě jsou dny nejchladnější.
 65. V pondělí je práce nejtěžší.
 66. Kristýna zpívá nejkrásněji.
 67. Běhá nejrychleji ze všech.
 68. Tahle dívka je nejhezčí.
 69. Ten dům je nejvyšší.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Porovnávání

Jak v němčině porovnávat pomocí přídavných jmén a příslovcí.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Skloňování přídavných jmen #1

Otestujte si, zda zvládáte základy skloňování adjektiv.

INTERMEDIATE

Test: Skloňování přídavných jmen #2

Otestujte si, zda zvládáte pokročilejší skloňování adjektiv.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Stupňování přídavných jmen a příslovcí 3 2364 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety