*
logo
*

Sloveso WISSEN

STARTER Vydáno dne 03.12.2018

Základní informace o slovese WISSEN.Sloveso WISSEN

Ačkoli je sloveso wissen TTT často uváděno ve skupině s modálními slovesy, modálním není. Pouze se časuje dle stejných pravidel a je tedy pro studenty jednodušší si jej tímto způsobem zapamatovat.

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves máme i zde nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich weiß /vaɪ̯s/ wir wissen /ˈvɪsn̩/
2. du weißt /vaɪ̯st/ ihr wisst /ˈvɪst/
3. er / sie / es weiß /vaɪ̯s/ sie / Sie wissen /ˈvɪsn̩/

Das weiß ich nicht. TTT
Weißt du, wo sie wohnt? TTT
Ihr wisst, er ist kein braver Junge. TTT
Wissen Sie, wie spät es ist? TTT

Možná si vzpomínáte na Sokrata, který pronesl slavnou větu

Ich weiß, dass ich nichts weiß. TTT

Podobně jako v češtině používáme toto sloveso v různých „vycpávkách“, zvoláních apod.:

Weißt du, ich will da nicht gehen. TTT
Weißt du, er ist nich mein Typ. TTT

Kommt sie? – Was ich weiß! TTT
Wer weiß, wo er ist! TTT
Sie wollen das und wer weiß was noch was alles! TTT

WISSEN vs KENNEN

Častou chybou, někdy ovlivněnou třeba angličtinou, je zaměňování slovesa wissen TTT a kennen TTT.

Ich weiß das. TTT
Ich kenne ihn. TTT

WISSEN říká spíše, že je nám něco známo, že o něčem víme, že to tak je.
KENNEN naproti tomu, že někoho / něco známe.

Es ist schlecht und er weiß es sehr gut. TTT
Er kennt das Buch sehr gut. TTT

Závěr

Dnes jsme si představili základní použití slovesa wissen a vysvětlili si, jak se liší od slovesa kennen.
Pokud hledáte časování modálních sloves (která se časují obdobně jako wissen) a základní informace k nim, najdete je v článku Modální slovesa.

Pro ty, jejichž mateřským jazykem je angličtina, je výše zmíněným rozdíl mezi wissen a kennen ještě horším oříškem než pro nás Čechy, jak dokazují četné diskuse na internetových jazykových fórech. Angličtina má totiž pro obojí pouze výraz KNOW TTT.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - BRÁNIT

Dnes si přiblížíme použítí slovesa bránit (zabránit) v německých větách.

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - ZKOUŠET

v dalším pokračování série synonymních sloves se blíže podíváme na sloveso zkoušet (vyzkoušet, odzkoušet).

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - POUŽÍVAT

V následujícím příspěvku se budeme zabývat německými ekvivalenty českého slovesa používat.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso WISSEN 2 644 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 měsíci

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů