*
logo
*

Rody u německých podstatných jmen

PRE Vydáno dne 16.04.2019

Der, die, das – jak si má člověk zapamatovat, které slovo je jakého rodu? Nabízíme pár tipů, které vám rozhodování významně zjednoduší.Rod podstatných jmen v němčině a češtině se často liší. U některých slov si musíme rod prostě zapamatovat, u jiných nám pomůže následující roztřídění.

Všimněte si, že u některých koncovek je přízvuk vždy na poslední slabice. Více se dočtete např. v článku Slovní přízvuk.

Mužský rod (DER)

Mužského rodu jsou názvy dnů, měsíců a ročních období:

Wir treffen uns am Montag. TTT
Im Frühling ist die Natur am schönsten. TTT
Was machst du im Juli? Fährst du irgendwohin? TTT

Dále existují přípony typické pro mužský rok:

-er

Leser /ˈleːzɐ/ TTT Lehrer /ˈleːrɐ/ TTT Arbeiter /ˈaʁbaitɐ/TTT
Rentner /ˈʀεntnɐ/TTT Zuschauer /ˈtsuːʃauɐ/TTT Kellner /ˈkεlnɐ/ TTT
Hunger /ˈhʊŋɐ/ TTT Winter /ˈvɪntɐ/TTT Finger /ˈfɪŋɐ/TTT
Dichter /ˈdɪçtɐ/ TTT Zucker /ˈtsʊkɐ/ TTT  

-ig / -ich

Honig /ˈhoːnɪç/ TTT König /ˈkøːnɪç/ TTT Käfig /ˈkεːfɪç/ TTT
Zweig /t͡svaɪ̯k/ TTT Teppich /ˈtɛpɪç/ TTT Pfirsich /ˈp͡fɪʁzɪç/ TTT

-ling

Zwilling /ˈtsvɪlɪŋ/ TTT Frühling /ˈfʁyːlɪŋ/ TTT Dümmling /dʏmlɪŋ/ TTT
Häuptling /ˈhɔɪ̯ptlɪŋ/ TTT Liebling /ˈliːplɪŋ/ TTT  

-ist

Anarchist /anaʁˈçɪst/ TTT Egoist /egoˈɪst/ TTT Polizist /poliˈt͡sɪst/ TTT
Buddhist /bʊˈdɪst/ TTT Pianist /pi̯aˈnɪst/ TTT Kommunist /kɔmuˈnɪst/ TTT
Kriminalist /kʁiminaˈlɪst/ TTT Publizist /publiˈt͡sɪst/ TTT  

-or

Autor /ˈaʊ̯toːɐ̯/ TTT Direktor /diˈʁɛktoːɐ̯/ TTT Humor /huˈmoːɐ̯/ TTT
Motor /ˈmoːtoːɐ̯/ TTT Doktor /ˈdɔktoːɐ̯/ TTT Traktor /ˈtʀaktoːɐ̯/ TTT
Horror/ˈhɔʁoːɐ̯/ TTT Senior /ˈzeːni̯oːɐ̯/ TTT  

Ženský rod (DIE)

Ženského rodu je většina názvů stromů a rostlin.

Kurt hat seiner Freundin eine Tulpe und eine Rose gebracht. TTT
Habt ihr zu Weihnachten eine Fichte oder eine Tanne? TTT

Také názvy řek, pokud končí -a, -e či -au.

Die Moldau ist viel kürzer als die Elbe. TTT

Kromě toho jsou ženského rodu i zpodstatnělé číslovky.

Sie müssen mit der Acht fahren. TTT
Er hat eine Eins in Mathematik bekommen. TTT

Pro ženský rod jsou typické zejména tyto přípony:

-in

Tato koncovka je nejčastěji přidávána k podstaným jménům mužského rodu, včetně těch zmíněných výše.

der Lehrer → die Lehrerin /ˈleːʁəʁɪn/ TTT
der König → die Königin /ˈkøːnɪɡɪn/ TTT
der Polizist → die Polizistin /poliˈt͡sɪstɪn/ TTT
der Direktor → die Direktorin /diʁɛkˈtoːʁɪn/ TTT
der Regisseur → die Regisseurin /ʀeʒɪˈsøːʀɪn/ TTT

-heit

Gesundheit /ɡəˈzʊnthaɪ̯t/ TTT Wahrheit /ˈvaːɐ̯haɪ̯t/ TTT Angelegenheit /ˈanɡəˌleːɡn̩­haɪ̯t/ TTT
Dummheit /ˈdʊmhaɪ̯t/ TTT Faulheit /ˈfaʊ̯lhaɪ̯t/ TTT Krankheit /ˈkʁaŋkhaɪ̯t/ TTT
Kindheit /ˈkɪnthaɪ̯t/ TTT Frechheit /ˈfʁɛçhaɪ̯t/ TTT Schönheit /ˈʃøːnhaɪ̯t/ TTT

-keit

Möglichkeit /ˈmøːklɪçkaɪ̯t/ TTT Kleinigkeit /ˈklaɪ̯nɪçkaɪ̯t/ TTT Wirklichkeit /ˈvɪʁklɪçkaɪ̯t/ TTT
Ewigkeit /ˈeːvɪçkaɪ̯t/ TTT Fähigkeit /ˈfɛːɪçkaɪ̯t/ TTT Süßigkeit /ˈzyːsɪçˌkaɪ̯t/ TTT
Einigkeit /ˈaɪ̯nɪçkaɪ̯t/ TTT Neuigkeit /ˈnɔɪ̯ɪçkaɪ̯t/ TTT Tätigkeit /ˈtɛːtɪçkaɪ̯t/ TTT

-ung

Wohnung /ˈvoːnʊŋ/ TTT Zeitung /Zeitung/ TTT Leitung /Leitung/ TTT
Achtung /ˈaxtʊŋ/ TTT Übung /ˈyːbʊŋ/ TTT Meinung /ˈmaɪ̯nʊŋ/ TTT
Bildung /ˈbɪldʊŋ/ TTT Ordnung /ˈɔʁdnʊŋ/ TTT Prüfung /ˈpʀyːfʊŋ/ TTT

-schaft

Freundschaft /ˈfʁɔɪ̯ntʃaft/ TTT Leidenschaft /ˈlaɪ̯dn̩ʃaft/ TTT Mitgliedschaft /ˈmɪtˌɡliːtʃaft/ TTT
Feindschaft /ˈfaɪ̯ntʃaft/ TTT Wissenschaft /ˈvɪsn̩ʃaft/ TTT  

Dále jsou velmi běžné koncovky u slov cizího původu. Zde se rod s češtinou většinou shoduje:

-ion

Station /ʃtaˈt͡si̯oːn/ TTT Million /mɪˈli̯oːn/ TTT Union /uˈni̯oːn/
Aktion /akˈt͡si̯oːn/ TTT Lektion /lɛkˈt͡si̯oːn/ TTT Version /vɛʁˈzi̯oːn/TTT
Funktion /fʊŋkˈt͡si̯oːn/ TTT Reaktion /ˌʁeakˈt͡si̯oːn/ TTT  

-ei

Bäckerei /ˌbɛkəˈʁaɪ̯/ TTT Türkei /tʏʁˈkaɪ̯/ TTT Bücherei /byːçəˈʁaɪ̯/ TTT
Malerei /ˌmaːləˈʀaɪ̯/ TTT Polizei /ˌpoliˈʦaɪ̯/ TTT  
Partei /paʁˈtaɪ̯/ TTT Sklaverei /sklavəˈʀaɪ̯/ TTT  

-ität

Qualität /ˌkvaliˈtɛːt/ TTT Universität /ˌunivɛʁziˈtɛːt/ TTT *Aktivität** /aktiviˈtɛːt/ TTT
Zelebrität /t͡selebʁiˈtɛːt/ TTT Flexibilität /flɛksibiliˈtɛːt/ TTT Nervosität /nɛʁvoziˈtɛːt/ TTT
Kuriosität /ˌkuʁioziˈtɛːt/ TTT Passivität /pasiviˈtεːt/ TTT  

-ie

Chemie /çeˈmiː/ TTT Energie /enεrˈgiː/ TTT Fotografie /fotograˈfiː/ TTT
Kolonie /koloˈniː/ TTT Ironie /iʁoˈniː/ TTT Poesie /ˌpoeˈziː/ TTT
Studie /ˈʃtuːdi̯ə/ TTT Zombie /ˈt͡sɔmbi/ TTT  

-ur

Natur /naˈtuːɐ̯/ TTT Kultur /kʊlˈtuːɐ̯/ TTT Figur /fiˈɡuːɐ̯/ TTT
Schnur /ʃnuːɐ̯/ TTT Spur /ʃpuːɐ̯/ TTT  

Pozor, někdy nás koncovka zradí, jako např. u DAS Abitur /ˌabiˈtuːɐ̯/ TTT či DER Papagei /ˌpapaˈɡaɪ̯/ TTT!

Střední rod (DAS)

Středního rodu bývají označení mláďat, jazyků, barev, měst, zemí a světadílů:

Wo ist wieder das Kind? TTT
Was findest du leichter – Englisch oder Deutsch? TTT
Wir müssen Blau kaufen. TTT
Alle wollen unser schönes Prag sehen. TTT
Das Europa meiner Kindheit existiert nicht mehr. TTT

Středního rodu jsou také infinitivy plnící funkci podstatných jmen. Tyto infinitivy začínají velkým písmenem:

Es ist Zeit zum Essen, Kinder! TTT
Das ist zum Lachen! TTT
Im Buch schreibt er über sein eigenes Leben. TTT

Zvláštní kategorií jsou hromadná podstatná jména s předponou Ge- (a většinou s koncovkou -e).

Wie oft fahrt ihr ins Gebirge? TTT
Ich liebe frisches Gemüse! TTT
Ich wollte Schnitzel machen, aber wir haben kein hartes Gebäck. TTT
Er hat viel davon gesprochen, aber ich glaube das war nur großes Geschwätz. TTT

Pro střední rod jsou typické tyto přípony:

-chen / -lein (zdrobněliny)

U těchto zdrobnělin si povšimněte, že prakticky vždy se původní samohláska mění na přehlasovanou.

Mädchen /ˈmɛːtçən/ TTT Gläschen /ˈɡlɛːsçən/ TTT Häuschen /ˈhɔɪ̯sçən/ TTT
Fräulein /ˈfʁɔɪ̯laɪ̯n/ TTT Vöglein /ˈføːɡlaɪ̯n/ TTT Büchlein /ˈbyːçlaɪ̯n/ TTT
Bübchen /byːpçən/ TTT Füßchen /ˈfyːsçən/ TTT  

-tum

Königtum /ˈkøːnɪçtuːm/ TTT Datum /ˈdaːtʊm/ TTT
Eigentum /ˈaɪ̯ɡn̩tuːm/ TTT  

Jako všude existují výjimky. Zde jsou to bohužel dvě poměrně frekventovaná slova: der Irrtum /ˈɪʁtuːm/ TTT a der Reichtum /ˈʁaɪ̯çtuːm/ TTT

Shrnutí

Samozřejmě by se daly jmenovat i další, méně časté kategorie slov a koncovek, které nám mohou pomoci rozpoznat rod. Zde jsme si zmínili jen ty nejčastější.
Zda jste vše náležitě pochopili si můžete vyzkoušet v našem testu.

Angličtina se chová v tomto ohledu pro Čechy a Němce prapodivně: Lidé jsou HE/SHE (mužský/ženský rod), kdežto zvířata a věci jsou IT (střední rod). Nic ale není tak černobílé, jak se můžete dočíst v tomto článku.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Rody u německých podstatných jmen

Poznáte koncovky typické pro gramatické rody?

PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (Das Passiv)

Jak se v němčině tvoří pasivum a kdy se používá.

PRE-INTERMEDIATE

Skloňování podstatných jmen

Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rody u německých podstatných jmen 2 99 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 21 dny

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů