Mein Deutsch

Rody u německých podstatných jmen

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.04.2019

Der, die, das – jak si má člověk zapamatovat, které slovo je jakého rodu? Nabízíme pár tipů, které vám rozhodování významně zjednoduší.Rod podstatných jmen v němčině a češtině se často liší. U některých slov si musíme rod prostě zapamatovat, u jiných nám pomůže následující roztřídění.

Všimněte si, že u některých koncovek je přízvuk vždy na poslední slabice. Více se dočtete např. v článku Slovní přízvuk.

Mužský rod (DER)

Mužského rodu jsou názvy dnů, měsíců a ročních období:

Wir treffen uns am Montag. TTT *1
Im Frühling ist die Natur am schönsten. TTT *2
Was machst du im Juli? Fährst du irgendwohin? TTT *3

Dále existují přípony typické pro mužský rok:

-er

Leser /ˈleːzɐ/ TTT *4 Lehrer /ˈleːrɐ/ TTT *5 Arbeiter /ˈaʁbaitɐ/TTT *6
Rentner /ˈʀεntnɐ/TTT *7 Zuschauer /ˈtsuːʃauɐ/TTT *8 Kellner /ˈkεlnɐ/ TTT *9
Hunger /ˈhʊŋɐ/ TTT *10 Winter /ˈvɪntɐ/TTT *11 Finger /ˈfɪŋɐ/TTT *12
Dichter /ˈdɪçtɐ/ TTT *13 Zucker /ˈtsʊkɐ/ TTT *14  

-ig / -ich

Honig /ˈhoːnɪç/ TTT *15 König /ˈkøːnɪç/ TTT *16 Käfig /ˈkεːfɪç/ TTT *17
Zweig /t͡svaɪ̯k/ TTT *18 Teppich /ˈtɛpɪç/ TTT *19 Pfirsich /ˈp͡fɪʁzɪç/ TTT *20

-ling

Zwilling /ˈtsvɪlɪŋ/ TTT *21 Frühling /ˈfʁyːlɪŋ/ TTT *22 Dümmling /dʏmlɪŋ/ TTT *23
Häuptling /ˈhɔɪ̯ptlɪŋ/ TTT *24 Liebling /ˈliːplɪŋ/ TTT *25  

-ist

Anarchist /anaʁˈçɪst/ TTT *26 Egoist /egoˈɪst/ TTT *27 Polizist /poliˈt͡sɪst/ TTT *28
Buddhist /bʊˈdɪst/ TTT *29 Pianist /pi̯aˈnɪst/ TTT *30 Kommunist /kɔmuˈnɪst/ TTT *31
Kriminalist /kʁiminaˈlɪst/ TTT *32 Publizist /publiˈt͡sɪst/ TTT *33  

-or

Autor /ˈaʊ̯toːɐ̯/ TTT *34 Direktor /diˈʁɛktoːɐ̯/ TTT *35 Humor /huˈmoːɐ̯/ TTT *36
Motor /ˈmoːtoːɐ̯/ TTT *37 Doktor /ˈdɔktoːɐ̯/ TTT *38 Traktor /ˈtʀaktoːɐ̯/ TTT *39
Horror/ˈhɔʁoːɐ̯/ TTT *40 Senior /ˈzeːni̯oːɐ̯/ TTT *41  

Ženský rod (DIE)

Ženského rodu je většina názvů stromů a rostlin.

Kurt hat seiner Freundin eine Tulpe und eine Rose gebracht. TTT *42
Habt ihr zu Weihnachten eine Fichte oder eine Tanne? TTT *43

Také názvy řek, pokud končí -a, -e či -au.

Die Moldau ist viel kürzer als die Elbe. TTT *44

Kromě toho jsou ženského rodu i zpodstatnělé číslovky.

Sie müssen mit der Acht fahren. TTT *45
Er hat eine Eins in Mathematik bekommen. TTT *46

Pro ženský rod jsou typické zejména tyto přípony:

-in

Tato koncovka je nejčastěji přidávána k podstaným jménům mužského rodu, včetně těch zmíněných výše.

der Lehrer → die Lehrerin /ˈleːʁəʁɪn/ TTT *47
der König → die Königin /ˈkøːnɪɡɪn/ TTT *48
der Polizist → die Polizistin /poliˈt͡sɪstɪn/ TTT *49
der Direktor → die Direktorin /diʁɛkˈtoːʁɪn/ TTT *50
der Regisseur → die Regisseurin /ʀeʒɪˈsøːʀɪn/ TTT *51

-heit

Gesundheit /ɡəˈzʊnthaɪ̯t/ TTT *52 Wahrheit /ˈvaːɐ̯haɪ̯t/ TTT *53 Angelegenheit /ˈanɡəˌleːɡn̩haɪ̯t/ TTT *54
Dummheit /ˈdʊmhaɪ̯t/ TTT *55 Faulheit /ˈfaʊ̯lhaɪ̯t/ TTT *56 Krankheit /ˈkʁaŋkhaɪ̯t/ TTT *57
Kindheit /ˈkɪnthaɪ̯t/ TTT *58 Frechheit /ˈfʁɛçhaɪ̯t/ TTT *59 Schönheit /ˈʃøːnhaɪ̯t/ TTT *60

-keit

Möglichkeit /ˈmøːklɪçkaɪ̯t/ TTT *61 Kleinigkeit /ˈklaɪ̯nɪçkaɪ̯t/ TTT *62 Wirklichkeit /ˈvɪʁklɪçkaɪ̯t/ TTT *63
Ewigkeit /ˈeːvɪçkaɪ̯t/ TTT *64 Fähigkeit /ˈfɛːɪçkaɪ̯t/ TTT *65 Süßigkeit /ˈzyːsɪçˌkaɪ̯t/ TTT *66
Einigkeit /ˈaɪ̯nɪçkaɪ̯t/ TTT *67 Neuigkeit /ˈnɔɪ̯ɪçkaɪ̯t/ TTT *68 Tätigkeit /ˈtɛːtɪçkaɪ̯t/ TTT *69

-ung

Wohnung /ˈvoːnʊŋ/ TTT *70 Zeitung /Zeitung/ TTT *71 Leitung /Leitung/ TTT *72
Achtung /ˈaxtʊŋ/ TTT *73 Übung /ˈyːbʊŋ/ TTT *74 Meinung /ˈmaɪ̯nʊŋ/ TTT *75
Bildung /ˈbɪldʊŋ/ TTT *76 Ordnung /ˈɔʁdnʊŋ/ TTT *77 Prüfung /ˈpʀyːfʊŋ/ TTT *78

-schaft

Freundschaft /ˈfʁɔɪ̯ntʃaft/ TTT *79 Leidenschaft /ˈlaɪ̯dn̩ʃaft/ TTT *80 Mitgliedschaft /ˈmɪtˌɡliːtʃaft/ TTT *81
Feindschaft /ˈfaɪ̯ntʃaft/ TTT *82 Wissenschaft /ˈvɪsn̩ʃaft/ TTT *83  

Dále jsou velmi běžné koncovky u slov cizího původu. Zde se rod s češtinou většinou shoduje:

-ion

Station /ʃtaˈt͡si̯oːn/ TTT *84 Million /mɪˈli̯oːn/ TTT *85 Union /uˈni̯oːn/
Aktion /akˈt͡si̯oːn/ TTT *86 Lektion /lɛkˈt͡si̯oːn/ TTT *87 Version /vɛʁˈzi̯oːn/TTT *88
Funktion /fʊŋkˈt͡si̯oːn/ TTT *89 Reaktion /ˌʁeakˈt͡si̯oːn/ TTT *90  

-ei

Bäckerei /ˌbɛkəˈʁaɪ̯/ TTT *91 Türkei /tʏʁˈkaɪ̯/ TTT *92 Bücherei /byːçəˈʁaɪ̯/ TTT *93
Malerei /ˌmaːləˈʀaɪ̯/ TTT *94 Polizei /ˌpoliˈʦaɪ̯/ TTT *95  
Partei /paʁˈtaɪ̯/ TTT *96 Sklaverei /sklavəˈʀaɪ̯/ TTT *97  

-ität

Qualität /ˌkvaliˈtɛːt/ TTT *98 Universität /ˌunivɛʁziˈtɛːt/ TTT *99 *Aktivität** /aktiviˈtɛːt/ TTT *100
Zelebrität /t͡selebʁiˈtɛːt/ TTT *101 Flexibilität /flɛksibiliˈtɛːt/ TTT *102 Nervosität /nɛʁvoziˈtɛːt/ TTT *103
Kuriosität /ˌkuʁioziˈtɛːt/ TTT *104 Passivität /pasiviˈtεːt/ TTT *105  

-ie

Chemie /çeˈmiː/ TTT *106 Energie /enεrˈgiː/ TTT *107 Fotografie /fotograˈfiː/ TTT *108
Kolonie /koloˈniː/ TTT *109 Ironie /iʁoˈniː/ TTT *110 Poesie /ˌpoeˈziː/ TTT *111
Studie /ˈʃtuːdi̯ə/ TTT *112 Zombie /ˈt͡sɔmbi/ TTT *113  

-ur

Natur /naˈtuːɐ̯/ TTT *114 Kultur /kʊlˈtuːɐ̯/ TTT *115 Figur /fiˈɡuːɐ̯/ TTT *116
Schnur /ʃnuːɐ̯/ TTT *117 Spur /ʃpuːɐ̯/ TTT *118  

Pozor, někdy nás koncovka zradí, jako např. u DAS Abitur /ˌabiˈtuːɐ̯/ TTT *119 či DER Papagei /ˌpapaˈɡaɪ̯/ TTT *120!

Střední rod (DAS)

Středního rodu bývají označení mláďat, jazyků, barev, měst, zemí a světadílů:

Wo ist wieder das Kind? TTT *121
Was findest du leichter – Englisch oder Deutsch? TTT *122
Wir müssen Blau kaufen. TTT *123
Alle wollen unser schönes Prag sehen. TTT *124
Das Europa meiner Kindheit existiert nicht mehr. TTT *125

Středního rodu jsou také infinitivy plnící funkci podstatných jmen. Tyto infinitivy začínají velkým písmenem:

Es ist Zeit zum Essen, Kinder! TTT *126
Das ist zum Lachen! TTT *127
Im Buch schreibt er über sein eigenes Leben. TTT *128

Zvláštní kategorií jsou hromadná podstatná jména s předponou Ge- (a většinou s koncovkou -e).

Wie oft fahrt ihr ins Gebirge? TTT *129
Ich liebe frisches Gemüse! TTT *130
Ich wollte Schnitzel machen, aber wir haben kein hartes Gebäck. TTT *131
Er hat viel davon gesprochen, aber ich glaube das war nur großes Geschwätz. TTT *132

Pro střední rod jsou typické tyto přípony:

-chen / -lein (zdrobněliny)

U těchto zdrobnělin si povšimněte, že prakticky vždy se původní samohláska mění na přehlasovanou.

Mädchen /ˈmɛːtçən/ TTT *133 Gläschen /ˈɡlɛːsçən/ TTT *134 Häuschen /ˈhɔɪ̯sçən/ TTT *135
Fräulein /ˈfʁɔɪ̯laɪ̯n/ TTT *136 Vöglein /ˈføːɡlaɪ̯n/ TTT *137 Büchlein /ˈbyːçlaɪ̯n/ TTT *138
Bübchen /byːpçən/ TTT *139 Füßchen /ˈfyːsçən/ TTT *140  

-tum

Königtum /ˈkøːnɪçtuːm/ TTT *141 Datum /ˈdaːtʊm/ TTT *142
Eigentum /ˈaɪ̯ɡn̩tuːm/ TTT *143  

Jako všude existují výjimky. Zde jsou to bohužel dvě poměrně frekventovaná slova: der Irrtum /ˈɪʁtuːm/ TTT *144 a der Reichtum /ˈʁaɪ̯çtuːm/ TTT *145

Shrnutí

Samozřejmě by se daly jmenovat i další, méně časté kategorie slov a koncovek, které nám mohou pomoci rozpoznat rod. Zde jsme si zmínili jen ty nejčastější.
Zda jste vše náležitě pochopili si můžete vyzkoušet v našem testu.

Angličtina se chová v tomto ohledu pro Čechy a Němce prapodivně: Lidé jsou HE/SHE (mužský/ženský rod), kdežto zvířata a věci jsou IT (střední rod). Nic ale není tak černobílé, jak se můžete dočíst v tomto článku.

Překlad:
 1. Uvidíme se v pondělí.
 2. Na jaře je příroda nejkrásnější.
 3. Co děláš v červenci? Pojedeš někam?
 4. čtenář
 5. učitel
 6. dělník
 7. důchodce
 8. divák
 9. číšník
 10. hlad
 11. zima
 12. prst
 13. básník
 14. cukr
 15. med
 16. král
 17. klec
 18. větev
 19. koberec
 20. broskev
 21. dvojče
 22. jaro
 23. hlupák
 24. náčelník
 25. miláček
 26. anarchista
 27. egoista
 28. policista
 29. buddhista
 30. klavírista
 31. komunista
 32. kriminalista
 33. novinář
 34. autor
 35. ředitel
 36. humor
 37. motor
 38. doktor
 39. traktor
 40. hrůza, horor, otrava
 41. senior, důchodce
 42. Kurt přinesl přítelkyni tulipán a růži.
 43. Máte o Vánocích smrk nebo jedli?
 44. Vltava je mnohem kratší než Labe.
 45. Musíte jet osmičkou.
 46. Dostal jedničku z matematiky.
 47. učitelka
 48. královna
 49. policistka
 50. ředitelka
 51. režisérka
 52. zdraví
 53. pravda
 54. záležitost
 55. hloupost
 56. lenost
 57. nemoc
 58. dětství
 59. drzost
 60. krása
 61. možnost
 62. maličkost
 63. skutečnost
 64. věčnost
 65. schopnost, dovednost
 66. sladkost
 67. jednota, souhlas
 68. novinka
 69. činnost
 70. byt
 71. noviny
 72. vedení
 73. úcta / pozor!
 74. cvičení
 75. názor, mínění
 76. vzdělání
 77. pořádek
 78. zkouška
 79. přátelství
 80. vášeň
 81. členství
 82. nepřátelství
 83. věda
 84. stanice
 85. milion
 86. akce
 87. lekce
 88. verze
 89. funkce
 90. reakce
 91. pekárna
 92. Turecko
 93. knihovna
 94. malířství
 95. policie
 96. strana (politická)
 97. otroctví
 98. jakost, kvalita
 99. univerzita
 100. aktivita
 101. celebrita
 102. flexibilita, pružnost
 103. nervozita
 104. zvědavost
 105. pasivita, nečinnost
 106. chemie
 107. energie
 108. fotografie
 109. kolonie, osada
 110. ironie
 111. poesie
 112. studie
 113. zombie
 114. příroda
 115. kultura
 116. postava, figura
 117. provaz, šňůra
 118. stopa
 119. maturita
 120. papoušek
 121. Kde je zase to dítě?
 122. Co ti přijde jednodušší – angličtina nebo němčina?
 123. Potřebujeme koupit modrou (modř).
 124. Každý chce vidět tu naši krásnou Prahu.
 125. Evropa mého dětství již neexistuje.
 126. Je čas jít jíst, děti!
 127. To je k smíchu!
 128. V té knize píše o svém vlastním životě.
 129. Jak často jezdíte do hor?
 130. Mám moc rád čerstvou zeleninu!
 131. Chtěl jsem dělat řízky, ale nemáme žádné staré pečivo.
 132. Namluvil o tom toho dost, ale myslím, že to byla jen jedna velká výmluva.
 133. děvče, dívka
 134. sklenička
 135. domeček
 136. slečna
 137. ptáček
 138. knížka
 139. chlapeček, hošík
 140. nožička
 141. království
 142. datum
 143. vlastnictví, majetek
 144. omyl
 145. bohatství


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Rody u německých podstatných jmen

Poznáte koncovky typické pro gramatické rody?

PRE-INTERMEDIATE

Skloňování podstatných jmen

Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování.

PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (Das Passiv)

Jak se v němčině tvoří pasivum a kdy se používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Rody u německých podstatných jmen 2 2047 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 lety