Mein Deutsch

Slovesá s odlučiteľnými predponami

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.12.2017

V nemčine, na rozdiel od češtiny a slovenčiny, existujú slovesá, ku ktorým je možné pripojiť odlučiteľnú predponu. Zmení to nielen ich význam, ale i gramatické správanie.Slovesá s odlučiteľnými predponami

Slovesá s odlučiteľnými predponami (trennbare Verben) sú v nemčine pomerne častým javom, a preto sa s nimi pri výučbe stretávame už na úrovni A1. O čo vlastne ide?

a) Zmena významu

Zoberme si také sloveso hören. Pravdepodobne už vieme, že sa prekladá ako počuť.

Hörst du mich? TTT

Avšak tým, že by sme k tomuto slovesu pripojili odlučiteľnú predponu auf-, došlo by k nasledovnej zmene jeho významu: auf/hören = prestať

Kannst du bitte mit dem Quatsch aufhören? TTT

Podobne by to bolo aj s inými slovesami, napríklad:

machen = robiť

auf/machen = otvoriť

zu/machen = zatvoriť

aus/machen = dohodnúť

nehmen = vziať

ab/nehmen = schudnúť

zu/nehmen = pribrať

b) Gramatické vlastnosti

Okrem toho, že pridaním odlučiteľnej prepony sa zmení význam slovesa, dôjde tiež k určitým gramatickým špecifikám. Hlavným pravidlom je, že odlučiteľná predpona (keďže je „odlučiteľná“), sa oddelí od slovesa a postavíme ju vo vete na úplný koniec.

Hör mit dem Quatsch auf! TTT

Ich mache das Fenster gleich zuTTT

POZOR:

1. pri modálnych slovesách

Keďže popri modálnom slovese sa vo vete môže objaviť už len neurčitok, v takom prípadne stojí odlučiteľná predpona pri slovese (ide o neurčitý tvar, to znamená taký, pod akým sloveso nájdeme aj v slovníku):

Wir müssen morgen sehr früh aufstehenTTT

Meine Tante muss unbedingt abnehmenTTT

2. pri minulom čase (perfekte)

Pri minulom čase sa tvorí príčastie minulé tak, že predponu GE- vkladáme medzi odlučiteľnú predponu a sloveso:

auf/machen = auf+GE+macht

Wer hat das Fenster aufgemacht? TTT

zu/nehmen = zu+GE+nommen

Letzten Winter habe ich viel zugenommenTTT

3. pri vedľajších vetách, kde stojí sloveso na konci

Ak ide o vedľajšiu vetu, ktorá obsahuje element, ktorý posúva sloveso na koniec vety (napr. ide o spojky wenn, dass, ob či o vzťažné vety), toto sloveso bude stáť na konci spolu s odlučiteľnou predponou, to znamená, že predponu neodlúčime.

Ich hoffe, dass ich bis Weihnachten abnehmeTTT

Na záver si ešte zhrnieme zopár frekventovaných slovies s odlučiteľnými predponami:

ab/nehmen = schudnúť

zu/nehmen = pribrať

an/rufen = zavolať (telefonicky)

(die Tür) auf/machen = otvoriť (dvere)

(das Fenster) zu/machen = zatvoriť (okno / telefonicky)

an/fangen = začať

(das Licht) an/machen = zasvietiť

(das Licht) aus/machen = zhasnúť

ein/kaufen = nakupovať

zurück/geben = vrátiťPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičenie: Slovesá s odlučiteľnými predponami

Vieš do viet vybrať správnu odlučiteľnú predponu?

PRE-INTERMEDIATE

Cvičenie: slovesá a slovosled

V tomto krátkom cvičení si môžte precvičiť tvary slovies a slovosled nemeckých viet.
INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #3 - FALLEN

V tomto testu si můžete zkusit, jak ovládáte pár základních sloves vytvořených od slovesa FALLEN.

Copyright info:

by Mária Dovičák

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář