*
logo
*

Predložky s druhým pádom (genitívom)

PRE Vydáno dne 11.10.2014

Článok vás oboznámi s najpoužívanejšími predložkami spájajúcimi sa s genitívom.O predložkách s datívom a akuzatívom ste sa na našich stránkach už mohli dočítať. Ak si chcete tieto články pozrieť, nájdte ich tu: Datív (3. pád) a Akuzatív (4. pád). V nasledujúcom článku sa pozrieme na ďalšiu skupinu predložiek a to na predložky viažúce sa s genitívom.

Genitív

Najskôr si pripomenieme, aké tvary majú podstatné mená a ich členy v genitíve.

der/ein Vater → des/eines Vaters
die/eine Mutter → der/einer Mutter
das/ein Mädchen → des/eines Mädchens
die/- Kinder → der/- Kinder


Môžete si všimnúť, že v mužskom (otec) a strednom rode (dievča) sa okrem členu mení aj podstatné meno a to tým, že priberá koncovku -(e)s. Zjednodušene platí, že ak ide o jednoslabičné podstatné meno alebo podstatné meno končiace na sykavku (-s, -ß, -z, -x) pridáme -es, v ostatných prípadoch iba -s. Vsunutím -e- sa výslovnosť jednoducho uľahčí.

der Vater (Va – ter = 2 slabiky) → des Vater – s
das Kind (Kind = 1 slabika) → des Kind – es
der Kuss (Kuss = 1 slabika + ide aj o sykavku) → des Kuss – es
der Einfluss (ss = sykavka) → des Einfluss – es

Keď je sú tvary podst. mien v genitíve jasné, prejdeme k samotným predložkám. 

Predložky s genitívom

V tomto článku si nespomenieme všetky predložky, ktoré sa viažu s genitívom, pretože táto skupina je spomedzi všetkých predložiek viažucich sa s pádmi najväčšia. Ich použitie je však v porovnaí s predložkami s akuzatívom a datívom oveľa zriedkavejšie, navyše, mnohé z nich v hovorenej nemčine ani nestretnete, objavujú sa hlavne v odborných textoch. Najlepšie je preto, ak sa naučíte predložky s datívom a akuzatívom (tých nie je tak veľa), a ak sa niekedy stretnete s predložkou, ktorá k nim nepatrí, jednoducho použijete genitív.

Genitívne predložky, ktoré môžete v nemčine pomerne často stretnúť, sú statt/anstatt, trotz, während a wegen.

STATT/ANSTATT – namiesto

Anstatt des Vaters ist mein Bruder gekommen. TTT

TROTZ – napriek, navzdory

Trotz des Regens sind wir ins Kino gegangen. TTT

WÄHREND – počas, cez

Während der Ferien habe ich Deutsch gelernt. TTT
Es hat während des ganzen Tages geregnet. TTT

WEGEN – kvôli

Ich musste das Treffen wegen des schlechten Wetters absagen. TTT


Okrem týchto predložiek sa môžte stretnúť i s predložkami ako mithilfe (pomocou), aufgrund (na základe, kvôli/pre), dank (vďaka) či infolge (následkom). Môžete tiež naraziť na predložky končiace príponou -halb, tie sa tiež viažu s genitívom.

Er lebt außerhalb der Schweiz. TTT
Mit dieser Fahrkarte kannst du überall innerhalb der Stadt hinfahren. TTT

Skôr v odborných textoch môžte vidieť genitívne predložky ako angesichts (so zreteľom na), anhand (na základe), anlässlich (pri príležitosti), laut (podľa), mangels (pre nedostatok), mittels (pomocou), zwecks (za účelom), -seits v napr. diesseits (z tejto strany), hinsichtlich (ohľadom) či inmitten (uprostred). 

Na záver…

Ako bolo uvedené už v úvode, predložiek s genitívom je oveľa viac. Ak si však zapamätáte zopár hlavných, na ktoré sme sa dnes bližšie pozreli, na komunikáciu v nemčine vám to bude postačovať. Na záver vás tiež upozorním na to, že ak niekde uvidíte genitívnu predložku použitú s datívom, nejde o chybu. V dnešnej nemčine je to stále bežnejšie a používanie genitívu sa viac a viac vytráca. Nasledujúce spojenia sú preto obe správne:
wegen deines Unfalls
wegen deinem UnfallPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní předložky - místo

Základní předložky při udávání místa. Odkud kam, kde, kudy…

STARTER

Základní předložky - čas

Základní předložky při udávání času. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a další…

ELEMENTARY

Předložky se 4. pádem

Jaké jsou nejčastější předložky pojící se s 4. pádem?

Copyright info:

by Mária Hýllová

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Predložky s druhým pádom (genitívom) 4 7458 Od Mária Dovičák Hýllová poslední příspěvek
před 7 lety