*
logo
*

OTEVŘÍT x ZAVŘÍT

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2008

Jakými slovíčky vyjádříme, že chceme otevřít knihu, zavřít dveře nebo otevřít kohoutek?OTEVŘÍT

Otvírat můžeme ledacos. Okno, láhev šampaňského nebo diskusi. V každém případě se ale musíme naučit více slovíček, které jsou s otevíráním spojena.

aufmachen, öffnen = otevřít dveře, okno, dárek, tašku, láhev ...

Können Sie das Fenster aufmachen, Herr Novák? Můžete otevřít okno, pane Nováku?
Aufmachen! Pizza! Otevřete! Pizza!
Gestern habe ich eine Flasche Wodka aufgemacht (und komplett getrunken). Včera jsem otevřel láhev vodky (a celou ji vypil).
Sprachen öffnen Türen. Jazyky otevírají dveře.

Pozor! AUFMACHEN má odlučitelnou předponu AUF:
Machen Sie die Flasche auf, bitte! Otevřete tu láhev, prosím!
Aufmachen Sie die Flasche!

Jaký je rozdíl mezi ÖFFNEN a AUFMACHEN? Sloveso öffnen je více spisovné, aufmachen spíše hovorové.


aufschließen = otevřít (dveře)

Schließen Sie die Tür auf, bitte! Otevřte dveře, prosím!

aufdrehen = otevřít točením (např. kohoutek, rádio, topení, sprchu)

Wir müssen die Heizung aufdrehen. Musíme zapnout topení (otevřít radiátor).
Ich habe die Dusche aufgedreht. Pustila jsem sprchu.


eröffnen = otevřít obchod, konto

Eröffnen Sie einen Bootsverleih! Otevřete si půjčovnu člunů!
Eröffnen Sie einfach und unkompliziert Ihr Superkonto bei der ABC Bank. Otevřte si jednoduše a bez problémů své superkonto u ABC banky.


einleiten = otevřít, zahájit diskusi, zahájit novou éru, otevřít (zahájit) konferenci, jednání

UEFA hat Verfahren eingeleitet. UEFA otevřela (zahájila) jednání.

ZAVŘÍT

Pro zavírání má němčina také několik slov. Je rozdíl, jestli někoho zavřeme do vězení nebo zavřeme dveře.

zumachen

Ich habe das Fenster zugemacht. Zavřela jsem okno.
Ich habe die Tür zugemacht. Zavřela jsem dveře (ale nezamknula).

schließen, zuschließen = zavřít (a zamknout) dveře

Er hat die Tür zugeschlossen. Zamknul dveře.
Es ist geschlossen. Je zavřeno.


!! ROZDÍL mezi ZUMACHEN a SCHLIEßEN
Die Post in Kotěhůlky schließt um 17 Uhr.
= v pět hodin přijde úřednice a zatáhne rolety u okénka, zamkne dveře, přepočítá peníze a jde domů. Na poštu už se nikdo nedostane.
X
Die Post in Kotěhůlky macht um 17 Uhr zu. = v pět hodin přijde úřednice a zavře dveře (třeba pro to, aby neslyšela řvoucí náklaďák, který kolem pošty projíždí pravidelně pět minut po páté). Dveře ale nejsou zamčené, takže kdokoli může na poštu přijít, dveře otevřít a zaplatit složenky nebo poslat dopis.

zudrehen = zavřít točením (kohoutek, sprchu, rádio)

Russland könnte den Gashahn zudrehen. Rusko by mohlo zavřít plynový kohout (= zastavit dodávky plynu).

einsperren = zavřít někoho, uvěznit

Elisabeth Fritzl war über zwanzig Jahre in einem Keller eingesperrt. Elisabeth Fritzlová byla přes dvacet let uzavřena ve sklepě.Pokračovat můžete zde:

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno OTEVŘÍT x ZAVŘÍT 2 14960 Od Marek Vondruška poslední příspěvek
před 9 lety

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů