Mein Deutsch

INTERMEDIATE

Deutsche Feste und Feiertage

Mária Dovičák Hýllová | 19. 10. 2014

Nemecké sviatky sú v mnohom podobné tým našim, no nájde sa aj veľa odlišností. V tomto teste si môžete oprášiť svoje vedomosti ohľadom nemeckých reálií alebo sa niečomu novému aj priučiť. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičenie: členy 2

Mária Dovičák Hýllová | 18. 10. 2014

Členy pre pokročilých nemčinárov. :) Pokračování článku »

ELEMENTARY

Stadt vs. Staat

Mária Dovičák Hýllová | 13. 10. 2014

Dvojica slov, ktorú si často pletieme.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičenie: prídavné mená

Mária Dovičák Hýllová | 11. 10. 2014

Ako ste na tom s nemeckými prídavnými menami? Dokážete k dvanástim podstatným menám uviesť tvary ich prídavných mien? Otestujte sa! Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Predložky s druhým pádom (genitívom)

Mária Dovičák Hýllová | 11. 10. 2014 | komentáře: 4

Článok vás oboznámi s najpoužívanejšími predložkami spájajúcimi sa s genitívom. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Cvičenie: Akuzatív

Mária Dovičák Hýllová | 9. 10. 2014

Krátke cvičenie k predložkám s akuzatívom.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičenie: Spachtoš, knihomoľ, bojko..

Mária Dovičák Hýllová | 7. 10. 2014

Cvičenie k rovnomennému článku

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Quiz: Deutschland

Mária Dovičák Hýllová | 7. 10. 2014

Ako ste na tom s vedomosťami o Nemecku? Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičenie: slovesá a slovosled

Mária Dovičák Hýllová | 6. 10. 2014 | komentáře: 4

V tomto krátkom cvičení si môžte precvičiť tvary slovies a slovosled nemeckých viet. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Quiz: Österreich

Mária Dovičák Hýllová | 4. 10. 2014

Ako ste na tom s vedomosťami o Rakúsku? Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Familie - männliche und weibliche Bezeichnungen

Mária Dovičák Hýllová | 4. 10. 2014

Cvičenie sa preskúšanie si slovnej zásoby k členom rodiny so zameraním na ženské a mužské pomenovania. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Nie je anglicizmus ako anglicizmus..

Mária Dovičák Hýllová | 4. 10. 2014 | komentáře: 1

V tomto článku sa pozrieme na zopár slovíčok, ktoré síce vyzerajú anglicky, ale znalosť angličtiny nás v ich prípade môže skôr popliesť, ako pomôcť uhádnuť ich význam… Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Spachtoš, knihomoľ, bojko..

Mária Dovičák Hýllová | 3. 10. 2014

..to je len zopár výrazov, ktorými môžme označiť ľudí s určitou výraznou črtou. V nasledujúcom článku sa pozrieme, ako sa tieto a iné pomenovania používajú v nemčine. Pokračování článku »

STARTER

Familie #1

Marek Vondruška | 5. 9. 2013 | komentáře: 1

Slovní zásoba z kruhu rodinného. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Lars Hitzing - Drei Monde

Jindrich Zdrazil | 16. 6. 2013

Jak bude svět vypadat ve 22. století? První kniha Larse Hitzinga, který pochází z Pirny.

Pokračování článku »