*
logo
*

Číslovky (pro začátečníky)

STARTER Vydáno dne 04.07.2020

Přehled základních a řadových číslovek pro začátečníky.Číslovky

K základním výrazům v každém jazyce patří číslovky, především základní a řadové. Tento článek přináší jejich přehled včetně výslovnosti.

Všimněte si, že pokud vyjadřujeme německé číslovky slovně, jde vždy o jedno slovo, třeba velice dlouhé. Tímto spojováním slov je němčina ostatně proslulá.

Základní číslovky

Nepravidelné tvary, respektive odchylky (např. sechs vs sechzehn) jsou vyznačeny odlišným písmem.

1 eins /aɪ̯ns/
2 zwei /t͡svaɪ̯/
3 drei /dʁaɪ̯/
4 vier /fiːɐ̯/
5 fünf /fʏnf/
6 sechs /zɛks/
7 sieben /ˈziːbn̩/
8 acht /axt/
9 neun /nɔɪ̯n/
10 zehn /t͡seːn/
11 elf /ɛlf/
12 zwölf /t͡svœlf/
13 dreizehn /ˈdʁaɪ̯t͡seːn/
14 vierzehn /ˈfɪʁt͡seːn/
15 fünfzehn /ˈfʏnft͡seːn/
16 sechzehn /ˈzɛçt͡seːn/
17 siebzehn /ˈziːpt͡seːn/
18 achtzehn /ˈaxt͡seːn/
19 neunzehn /ˈnɔɪ̯nt͡seːn/
20 zwanzig /ˈt͡svant͡sɪç/
21 einundzwanzig /ˌaɪ̯nʊntˈt͡s­vant͡sɪç/ 
22 zweiundzwanzig /ˌt͡svaɪ̯ʊntˈ­t͡svant͡sɪç/ 

Dále už tvoříme číslovky logickými kombinacemi (23 jako “tři-a-dvacet” atd.)

30 dreißig /ˈdʁaɪ̯sɪç/
40 vierzig /ˈfɪʁt͡sɪç/
50 fünfzig /ˈfʏnft͡sɪç/
60 sechzig /ˈzɛçt͡sɪç/
70 siebzig /ˈziːpt͡sɪç/
80 achtzig /ˈaxt͡sɪç/
90 neunzig /ˈnɔɪ̯nt͡sɪç/
100 hundert /ˈhʊndɐt/
101 hundert(und)e­ins /ˈhʊndɐt(ʊnt)­aɪ̯ns/ 
102 hundert(und)zwei /ˈhʊndɐt(ʊnt)­ˌt͡svaɪ̯/

Slovíčko und se v kombinaci stovky+jednotky často vynechává.

200 zweihundert /ˈt͡svaɪ̯ˌhʊndɐt/
300 dreihundert /ˈdʁaɪ̯ˌhʊndɐt/
1000 tausend /ˈtaʊ̯zn̩t/
1001 tausend(und)e­ins /ˌtaʊ̯zn̩tʔʊn­tˈʔaɪ̯ns/ 
2000 zweitausend /ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩t/
1 000 000 eine Million /mɪˈli̯oːn/  
1 000 000 000 eine Milliarde /mɪˈli̯aʁdə/

I když je číslovka velmi dlouhá, vždy ji píšeme dohromady:

4721 viertausendsi­ebenhundertei­nundzwanzig

2) řadové číslovky

Nepravidelně se tvoří číslovky 1. a 3.. Ostatní řadové číslovky tvoříme pravidelně, a to

  1. do 19. příponou -te
  2. od 20. příponou -ste
1. erste /ˈeːɐ̯stə/ či /ˈɛʁstə/  TTT
2. zweite /ˈt͡svaɪ̯tə/ TTT
3. dritte /ˈdʁɪtə/ TTT
4. vierte /ˈfiːɐ̯tə/ TTT
5. fünfte /ˈfʏnftə/ TTT
6. sechste /ˈzɛkstə/ TTT
7. siebente /ˈziːbn̩tə/ nebo / siebte /ˈziːptə/  TTT
8. achte /ˈaxtə/ TTT
9. neunte /ˈnɔɪ̯ntə/ TTT
10. zehnte /ˈt͡seːntə/ TTT
19. neunzehnte /ˈnɔɪ̯nˌt͡seːntə/  TTT
20. zwanzigste /ˈt͡svant͡sɪçstə/  TTT
21. einundzwanzigste /ˈaɪ̯nʔʊntˈt͡­svant͡sɪçstə/ TTT
100. hundertste /ˈhʊndɐt͡stə/  TTT
101. hunderterste /ˈhʊndɐtˌʔeːɐ̯stə/ TTT
102. hunderzweite /ˈhʊndɐtˈt͡sv­aɪ̯tə/ TTT
1000. tausendste /ˈtaʊ̯zn̩t͡stə/  TTT

Pokud užíváme řadové číslovky ve větě, chovají se jako přídavná jména:

In zwei Tagen ist sein achtzehnter Geburtstag. TTT
Das dritte Haus gehört meinem Onkel und das vierte meinem Cousin. TTT
Mein erstes Rad war gelb mit blauen Blumen. Es war super! TTT
Das hundertste Mal, ich liebe David nicht! Das ist eine Lüge! TTT

Anglické číslovky jsou podobné těm německým. Dejte ale pozor na rozdíl ve výslovnosti např. u 100 či 1000.

Více najdete např. zde:
Čísla 1 – 99
Řadové číslovky
Čísla do milionu
Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Číslovky - napište, co slyšíte

Test na číslovky.

STARTER

Němčina pro začátečníky

Přehled dostupných materiálů na tomto webu, které jsou určeny začátečníkům.

ELEMENTARY

Obecný test (A1 - Elementary) #3

Obecný test pro úroveň A1 (Elementary – „falešní“ začátečníci) zaměřený na gramatiku a slovní zásobu.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů