*
logo
*

Trpný rod (Das Passiv) #2 - bekommen

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.09.2019

Jak se v němčině tvoří a kdy se používá pasivum se slovesem BEKOMMEN (a dalšími podobnými slovesy).Trpný rod (Das Passiv) # 2 – bekommen

V přechozím článku o trpném rodě jste se mohli seznámit se základy tvoření pasiva pomocí příčestí minulého a pomocných sloves werden a sein.
V dnešním článku pro pokročilejší se podíváme na další možnosti pasivního vyjádření.

Tvoření

Bekommen

V dnešní němčině je velmi rozšířeným způsobem použití slovesa bekommen /bəˈkɔmən/ . Jeho běžný význam je “dostat”, nicméně v kombinaci s příčestím minulým (Partizip II) tvoří zvláštní typ pasiva. Více vám napoví příklady porovnání “klasického” pasiva a “bekommen-pasiva”:

Mir wurde ein Brief geschickt. TTT
Ich bekam einen Brief geschickt. TTT

Der Patientin wird das Essen gebracht. TTT
Die Patientin bekommt das Essen gebracht. TTT

Erhalten / kriegen

Podobně jako bekommen lze použít erhalten /ɛɐ̯ˈhaltn̩/ TTT či kriegen /ˈkʁiːɡŋ̍/ TTT.
Erhalten potkáte spíše v psané němčině vyšší stylistické úrovně (a nemá tak široké použití jako bekommen), kdežto kriegen je považováno za hovorové.

Ich bekam ein Paket geschickt. TTT
Ich erhielt ein Paket geschickt. TTT

Ich habe ein Buch geschickt bekommen. TTT
Ich habe ein Buch geschickt gekriegt. TTT

Časování:

K zmatení může dojít v perfektu (a podobných konstrukcích), kdy se nám objeví pomocné sloveso sein/haben a může se zdát, že patří k příčestí minulému:

Er hat es gesagt bekommen. TTT

Zde bychom se mohli mylně domnívat, že jde o frází “Er hat es gesagt.” (Řekl to.), ačkoli základ věty je “Er hat es… bekommen.” (doslova: Dostal to.) a k tomu je přidáno “gesagt” (řečeno).

Použití

Pasivum vytvořené pomocí bekommen (či dalších podobných sloves) umožňuje zdůraznit “přijímatele” a zároveň použít tvar slova v nominativu (a nikoli dativu, jak je tomu u “obyčejného” pasiva). Významově zde ale žádný rozdíl není.

aktivní vyjádření:

Die Eltern schenken dem Kind zu Weihnachten ein Fahrrad. TTT

pasivní vyjádření s werden – dítě (“přijímatel”) je ve tvaru dativu, dárek (kolo) v nominativu:

Dem Kind wird zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt. TTT

pasivní vyjádření s bekommen – dítě (“přijímatel”) je ve tvaru nominativu, dárek (kolo) v akuzativu:

Das Kind bekommt zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt. TTT

Překvapivě lze tento způsob vyjádření použít i pro situace, kdy člověk nic “nedostane”, ale naopak třeba ztratí, někdo mu to ukradne apod.
Přehledně se můžete na různé způsoby vyjádření podívat níže v tabulce.

aktivum pasivum (werden) pasivum (bekommen)
Ich lieh ihm einen Film. TTT Ihm wurde ein Film geliehen. TTT Er bekam einen Film geliehen. TTT
Sie schneidet ihm die Haare. TTT Ihm werden die Haare geschnitten. TTT Er bekommt die Haare geschnitten. TTT
Jemand hat ihr die Handtasche gestohlen. TTT Die Handtasche ist ihr gestohlen wordenTTT Sie hat die Handtasche gestohlen bekommenTTT

Poznámka: Tuto konstrukci nelze nicméně používat libovolně. Učebnice gramatiky se většinou shodují na tom, že je třeba, aby v aktivní větě byl předmět (člověk) ve tvaru dativu – pak lze vytvořit konstrukci s “bekommen”, kde ten samý člověk figuruje jako podmět v nominativu. Nicméně i toto pravidlo bývá v mluvené němčině porušováno.

Další příklady:

Jeder bekommt einen Aufkleber auf den Pullover geklebt. TTT
Wir wollen eben, dass die Leute etwas geboten kriegen. TTT
Paul hat eine abscheuliche Krawatte geschenkt bekommen. TTT

“Potter hat einen Besen geschickt bekommen, Professor”, sagte Malfoy. TTT
Der Jubilar bekommt eine Theaterkarte geschenkt. TTT
Er erhielt vom Vater eine pompöse Hochzeit ausgerichtet. TTT

Eine Woche lang erhalten alle Schulen ein Gratis-Zeitungspaket in die Klassen geliefert. TTT
Man kriegt dort manchmal Dinge gesagt, die man für sich behalten muss. TTT
Er kriegte gehörig den Kopf gewaschen. TTT

Dá se říci, že anglickou obdobou bekommen-pasivu je forma s GET TTT:

He got killed. TTT
It got broken. TTT
got invited to a party. TTT

Více se o dočtete na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (Das Passiv)

Jak se v němčině tvoří pasivum a kdy se používá.

INTERMEDIATE

Test: Passiv #2

Víte, kdy používat pasiv s BEKOMMEN, KRIEGEN, WERDEN a kdy ne?

INTERMEDIATE

Test: Trpný rod (Das Passiv)

Vyznáte se v pasivních konstrukcích? Zkuste náš test.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Trpný rod (Das Passiv) #2 - bekommen 2 1572 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem