Mein Deutsch

Modální slovesa v minulém čase

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.02.2019

Jak zacházet s modálními slovesy v préteritu a perfektu.Modální slovesa (+ WISSEN) v minulém čase

Základní informace o modálních slovesech a jejich použití v přítomném čase najdete jak v našem obecném shrnujícím článku, tak v jednotlivých dalších článcích těmto slovesům věnovaným.

V minulém čase se modální slovesa používají jak v podobě perfekta, tak préterita. Podrobnosti vidíme níže.

Préteritum

Časování modálů v préteritu si ukážeme na tvarech slovesa KÖNNEN.

KÖNNEN

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich konnte /ˈkɔntə/ wir konnten /ˈkɔntn̩/
2. du konntest /ˈkɔntəst/ ihr konntet /ˈkɔntət/
3. er / sie / es konnte /ˈkɔntə/ sie / Sie konnten /ˈkɔntn̩/

Modální slovesa (+ wissen) tvoří préteritum stejnými koncovkami jako slovesa slabá, tj.
a) vložením T
b) v singuláru 1. os. = 3. os.

Dále se mění kmenová samohláska zpravidla tak, že mizí přehláska (pokud ji slovesa mají).

müssen → ich musste TTT *1
wollen → ich wollte TTT *2
sollen → ich sollte TTT *3
dürfen → ich durfte TTT *4

Sloveso wissen nemá přehlásku, ale přesto mění kmenovou samohlásku:
wissen → ich wusste TTT *5

Sloveso mögen kromě samohlásky mění navíc i kmenovou souhlásku:
mögen → ich mochte TTT *6

Příklady

Das solltest du wirklich nicht tun, Bruder! TTT *7
Sie haben mich gefragt, ob Herr Schmidt da war, aber ich wusste es nicht. TTT *8

Während der Pause durften wir drinbleiben. TTT *9
Entschuldigung, ich musste es machen, ich konnte einfach nicht widerstehen! TTT *10

Perfektum

V perfektu vycházíme u modálních sloves (+ wissen) z kmene v préteritu.

können → ich konnte → ich habe gekonnt
müssen → ich musste → ich habe gemusst
wollen → ich wollte → ich habe gewollt
sollen → ich sollte → ich habe gesollt
dürfen → ich durfte →ich habe gedurft
mögen → ich mochte → ich habe gemocht
wissen → ich wusste → ich habe gewusst

Tyto tvary modálních sloves se ale užívají téměř výhradně při použití modálních sloves samostatně, bez dalšího slovesa (tedy vlastně jako plnovýznamová, “ne-modální” slovesa). Jinak jsou tyto tvary nahrazeny infinitivem. Porovnejte:

Er hat gemusst, ob er wollte oder nicht. TTT *11
Er hat gehen müssen. TTT *12

Ich wollte ihm den Weg auf Deutsch beschreiben, aber ich habe das nicht gekonnt. TTT *13
Ich habe nicht kommen können. TTT *14

V drtivé většině případů se ale setkáte s druhou možností – variantou v infinitivu.

Pozn. pro pokročilejší studenty:
Pokud používáme v perfektu možnost s infinitivem ve vedlejší větě, kde by podle pravidel mělo být určité sloveso (haben) na konci, přesouvá se haben před oba infinitivy.

Er war verärgert, weil man ihn informieren sollen hat.
Er war verärgert, weil man ihn hat informieren sollen.

Příklady

Danke, das ist noch ein wenig mehr, als ich gewollt habe. TTT *15
Hör mal, sie hat ihn bloß nie mehr gemocht als mich! TTT *16
Hast du das gewusst? – Allerdings! TTT *17

Wir haben es ihm sagen müssen. TTT *18
Ich habe gehört, er hat es nicht tun können. TTT *19
Er ist nicht hier, obwohl er hat kommen sollen. TTT *20

Nur etwa zwanzig Minuten haben sie noch das Märchen anschauen dürfen, und dann sind sie ins Bett gegangen. TTT *21

Závěr

Ukázali jsme si, jak se modální slovesa (a sloveso wissen) používají v minulém čase. Bez znalosti těchto tvarů a jejich užití se prakticky neobejdete v okamžiku, kdy budete chtít mluvit o minulosti. Pomůže vám, že tvary préterita jsou jednoduché a pravidelné, a v perfektu se dává přednost lehčí formě s infinitivem.

V angličtině je použití modálních sloves v minulosti o mnoho složitější, protože je třeba brát zřetel na to, zda je užíváme v jejich primárním nebo sekundárním smyslu, viz např. rozdíl mezi “He had to do it.TTT *22 a “He must have done it.TTT *23 Více vám jako vždy prozradí článek na Help forEnglish.

Překlad:
 1. musel jsem
 2. chtěl jsem
 3. měl jsem
 4. směl jsem
 5. věděl jsem
 6. mohl jsem, možná jsem…
 7. Tos neměl dělat, brácho!
 8. Ptali se mě, zda je tam pan Schmidt, ale já to nevěděl.
 9. Během pauzy jsme směli zůstat uvnitř.
 10. Omlouvám se, musel jsem to udělat, prostě jsem nemohl odolat!
 11. Musel, ať chtěl nebo nechtěl.
 12. Musel jít.
 13. Chtěl jsem mu německy vysvětlit cestu, ale nedokázal jsem to.
 14. Nemohl jsem přijít.
 15. Díky, to je dokonce o trochu víc, než jsem chtěl.
 16. Hele, nikdy ho prostě neměla víc ráda než mě!
 17. Tys to věděl? – No ovšem!
 18. Museli jsme mu to říci.
 19. Slyšel jsem, že to nedokázal udělat.
 20. Není tu, ačkoli měl přijít.
 21. Asi dvacet minut se ještě směli dívat na pohádku, a pak šli do postele.
 22. Musel to udělat, byl nucen.
 23. Jsem si jistý, že to udělal.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa v minulém čase

Zkuste si, zda umíte správně použít tvary modálních sloves v préteritu a perfektu.

ELEMENTARY

Modální slovesa

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, jejich časování a postavení ve větě.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa

Test na modální a jim podobná slovesa.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Modální slovesa v minulém čase 7 2662 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem