*
logo
*

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #1

PRE Vydáno dne 18.12.2018

Co je podobného na slovech DEEP a TIEF? Znalost anglických slov nám pomůže rozumět slovům německým díky několik jednoduchým pravidlům.Podobnosti mezi němčinou a angličtinou # 1 – pravopis

Mnoho studentů, kteří navštěvují náš web, se zároveň učí anglicky. Protože tyto dva jazyky mají společný původ, najdeme mezi nimi spoustu podobností. Dnes se podíváme na příbuznost slov v pravopise.
Zapamatujeme-li si pár základních pravidel, dokážeme odhadnout význam velkého množství německých slov, která se nějak podobají anglickým protějškům.

Pozor – mluvíme tu opravdu pouze o podobnosti pravopisné. Výslovností se mohou slova někdy značně lišit.

p → pf, ff, f

Ve slovech, která v angličtině obsahují písmeno P, najdeme v němčině často PF, FF či F:

pipe → Pfeife TTT
apple → Apfel TTT
hope → hoffen TTT
open → offen TTT
pepper → Pfeffer TTT
help → helfen TTT
plant → Pflanze TTT

t → z, tz, ss

Anglické T se může v němčině změnit na Z či TZ s výslovností /ts/, nebo na SS (ß):

bite → bissen TTT
water → Wasser TTT
sit → sitzen TTT
foot → Fuß TTT
better → besser TTT
cat → Katze TTT
kettle → Kessel TTT
salt → Salz TTT
heart → Herz TTT
tin → Zinn TTT

k → ch, ck

K se může měnit na CH /x/ či CH /ç/, nebo také CK /k/:

bake → backen TTT
book → Buch TTT
make → machen TTT
milk → Milch TTT
naked → nackt TTT
wake → wachen TTT
cook → Koch, kochen TTT
break → brechen TTT

ch, c → k

CH // nebo C /k/ se mění na K:

cheese → Käse TTT
chamber → Kammer TTT
chin → Kinn TTT
captain → Kapitän TTT
cellar → Keller TTT
come → kommen TTT
card → Karte TTT

ch → tsch

Zde zůstává výslovnost //, ale pravopisně se CH změní na TSCH:

coach → Kutsche TTT

sh, s → sch

Anglické SH /ʃ/ a S /s/ se mění na německé SCH /ʃ/:

sharp → scharf TTT
shy → scheu TTT
fish → Fisch TTT
bush → Busch TTT

slime → Schlamm TTT
swine → Schwein TTT
sly → schlau TTT
snow → Schnee TTT

c → z

C /s/ nebo C /ʃ/ se mění na Z /ts/ – toto se děje většinou ve slovech cizího původu:

circus → Zirkus TTT
produce → produzieren TTT
medicine → Medizin TTT
police → Polizei TTT
dance → tanzen TTT

social → sozial TTT

th → d, t

Pro angličtinu typická kombinace TH (vysloveno /θ/ nebo /ð/) přechází v němčině do D:

thief → Dieb TTT
then → dann TTT
thing → Ding TTT
thirst → Durst TTT
thousand → Tausend TTT
bath → baden TTT
think → denken TTT
weather → Wetter TTT
brother → Bruder TTT
feather → Feder TTT

d → t

Anglické D se v němčině zjemní na T:

daughter → Tochter TTT
ride → reiten TTT
garden → Garten TTT
drink → trinken TTT
under → unter TTT
bed → Bett TTT
drop → Tropfen TTT
hard → hart TTT
bread → Brot TTT
deep → tief TTT

f, v → b

F či V často přechází v B:

wife → Weib TTT TTT
half → halb TTT
raven → Rabe TTT
grave → Grab TTT
have → haben TTT
even → eben TTT
seven → sieben TTT

koncovky

Existuje ještě jedna skupina podobných slov, kde je ale větší rozmanitost v jednotlivých možnostech – koncovky:

sunny → sonnig TTT
romantic → romantisch TTT
musical → musikalisch TTT
hopefully → hoffentlich TTT
friendly → freundlich TTT
hungry → hungrig TTT
quality → Qualität TTT
speciality → Spezialität TTT

Shrnutí

Shrnutí pravopisných změn vidíte ještě jednou v přehledné tabulce níže:

English Deutsch
p pf, fff
t z /ts/, tz /ts/, ss (ß)
k ch, ck
ch /k/, k k
ch /ʃ/, sh /ʃ/, s sch /ʃ/
c /s/ z /ts/
th /θ/ /ð/ d, t
d t
f, v b
-y, -ic, -al, -ful, -ly-y -ig, -isch, -lich, -ig-ät

Jak číst slova v němčině vám poradí náš článek Základní pravidla pro čtení německých slov.

Závěr

Ukázali jsme si nejdůležitější podobnosti mezi pravopisem anglických a německých slov, které nám mohou při učení němčiny pomoci. Příště se podíváme třeba na podobnosti výslovnostní či gramatické.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2

Umíte anglicky a učíte se němčinu (nebo naopak)? V tomto článku najdete několik tipů, jak si ulehčit studium gramatiky v obou jazycích.

STARTER

Jak se to řekne německy?

Krátký článek o základních použitích slova Deutsch.

ALL LEVELS

Jste tu poprvé?

Jak náš web funguje a co na něm najdete.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů