*
logo
*

Slovesné predložkové väzby

PRE Vydáno dne 02.02.2015

Prehľad základných väzieb medzi slovesami a predložkami.Možno ste si už niekedy lámali hlavu nad vetou typu Ich interessiere mich für Kunst (= zaujímam sa o umenie). Prečo je v nemeckej vete použitá predložka für, keď my používame predložku (zaujímať sa) o (=um)? V takýchto prípadoch nám uvažovanie či doslovné preklady nepomôžu, ide totiž o SLOVESNÉ PREDLOŽKOVÉ VÄZBY. 

Slovesné predložkové väzby

Väzieb medzi predložkami a slovesami je veľmi veľa, my sa dnes pozrieme na tie, ktoré môžeme stretnúť najčastejšie.


arbeiten an (3.p) = pracovať na
Zur Zeit arbeite ich an einem Schulprojekt. TTT 

sich bedanken bei (3.p) für (4.p) = poďakovať sa komu za
Er hat sich bei mir für alles herzlich bedankt. TTT 

bitten um (4.) = prosiť o
Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? TTT 

danken für (4.p) = ďakovať za
Danke für deine Hilfe! TTT 

denken an (4.p) = myslieť na
Ich habe gerade an meinen Bruder gedacht. TTT 

sich entscheiden für (4.p) = rozhodnúť sa pre
Hast du dich schon für eine Uni entschieden? TTT 

fragen nach (3.p) = pýtať sa na
Gestern habe ich Peters Bruder kennengelernt, frag mich aber nicht nach seinem Namen. TTT 

sich freuen auf (4.p) = tešiť sa na
Ich freue mich auf dich! TTT 

sich freuen über (4.p) = tešiť sa z
Ich freue mich über deinen Erfolg! TTT 

sich interessieren für (4.p) = zaujímať sa o
Mein Ex interessiert sich plötzlich wieder für mich. TTT 

lachen über (4.p) = smiať sa z
Als ich in den USA arbeitete, lachten meine Kollegen über meinen Akzent. TTT 

schreiben über (4.p) = písať o
Der junge Autor schreibt viel über seine Erlebnisse im Ausland. TTT 

sorgen für (4.p) = starať sa o
Ich werde dafür sorgen, dass du einen besseren Job kriegst. TTT 

sterben an (3.p) = zomrieť na
Udo Jürgens ist am/an Herzversagen gestorben. TTT

Pri väzbe STERBEN AN sa člen často úplne vynechá: AN Herzversagen sterben, AN Krebs sterben..

teilnehmen an (3.p) = zúčastniť sa na
Der verletzte Sportler konnte an dem Wettbewerb nicht teilnehmen. TTT 

sich unterhalten über (4.p) = baviť sa o
Den ganzen Abend unterhielten wir uns nur über unsere Probleme. TTT 

sich verabschieden von (3.p) = rozlúčiť sa s
Es tut mir Leid, aber ich muss mich von euch verabschieden. TTT 

warten auf (4.p) = čakať na
Kannst du bitte auf mich warten? TTT 

Na záver…

Toto sú teda asi najčastejšie slovesné predložkové väzby, s ktorými sa môžete stretnúť. Všimnite si, že pri predložkách sú uvedené aj pády. Pri predložkách len s 3. alebo len so 4. pádom je použitie pádu jasné, no pozor si treba dať na predložky s 3. a 4. pádom (tzv. Wechselpräposi­tionen). Pri nich sa pád treba naučiť naspamäť.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní předložky - místo

Základní předložky při udávání místa. Odkud kam, kde, kudy…

PRE-INTERMEDIATE

Cvičenie: Predložkové väzby

Viete do viet doplniť správne predložky?

STARTER

Základní předložky - čas

Základní předložky při udávání času. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a další…

Copyright info:

by Mária Hýllová

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář