Mein Deutsch

Množné číslo

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.01.2013

V němčině se můžeme mnohdy setkat s problémem, jak utvořit množné číslo, když zrovna nemáme po ruce slovník. Ovšem existují jistá pravidla, podle kterých se můžeme řídit a která nám pomohou správně určit tvar plurálu. Jaká jsou tato pravidla se dočtete zde.Množné číslo podstatných jmen

Nejedná-li se o nějaké výrazně cizí slovo (takové, které si zachovává vlastní skloňování), jako např. das Tempus – die Tempora TTT, der Pater – die Patres TTT, der Papyrus – die Papyri TTT, o kterých teprve bude řeč, tvoří se množné číslo podstatných jmen pomocí pěti koncovek. Z velké části můžeme každé slovo zařadit do správné skupiny, existuje ovšem nemálo slov, která se těmto pravidlům vymykají. Není však na škodu znát základní pravidla pro určování správných tvarů plurálu, na která se nyní důkladně podíváme.

Tradičními koncovkami jsou:

-E
-(E)N
-ER
-S
– 0

1. koncovku -E mají:

 • Drtivá většina substantiv (převážně mužského rodu) končících na:
IG der Honig TTT die Honige
ICH der Teppich TTT die Teppiche
LING der Jüngling TTT die Jünglinge
AL das Lokal TTT die Lokale
AR der Kommentar TTT die Kommentare
ÄR der Legionär TTT die Legionäre
EUR der Amateur TTT die Amatuere
IAN der Grobian TTT die Grobiane
NIS das Zeugnis TTT die Zeugnisse
SAL das Schicksal TTT die Schicksale
IV das Stativ TTT die Stative
 • Většina jednoslabičných podstatných jmen mužského a středního rodu, i několik jmen ženského rodu:

der Mord → die Morde TTT der Ort → die Orte TTT das Ziel → die Ziele TTT das Zelt → die Zelte TTT die Kuh → die Kuhe TTT die Axt → die Äxte TTT

 • Víceslabičná slova mužského rodu:

der Anfang → die Anfänge TTT der Beginn → die Beginne TTT

 • Slova středního rodu s neodlučitelnou předponou:

das Gebot → die Gebote TTT das Verhör → die Verhöre TTT

2. koncovku -(E)N mají:

 • Drtivá většina podstatných jmen ženského rodu
 • Podtsatná jména mužského a ženského rodu (často cizí slova a převážně ženský rod) končící na:
AGE die Etage TTT die Etagen
ANT der Fabrikant TTT die Fabrikanten
ANZ die Toleranz TTT die Toleranzen
AT die Anstalt TTT die Anstalten
ÄT die Universität TTT die Universitäten
EL die Partikel TTT die Partikeln
ER* die Feder TTT die Federn
HEIT die Schönheit TTT die Schönheiten
KEIT die Sehenswürdigkeit TTT die Sehenswürdigkeiten
IE die Komödie TTT die Komödien
EI die Bäckerei TTT die Bäckereien
IN die Studentin TTT die Studentinnen
ION die Kommunikation TTT die Kommunikationen
SCHAFT die Leidenschaft TTT die Leidenschaften
UNG die Übung TTT die Übungen
UR die Frisur TTT die Frisuren
 • u koncovek -ER a několika dalších je nutné dbát na rod, některá podstatná jména mužského či středního rodu na -ER jsou bez koncovky: Der Farer – DIE FAHRER, das fenster – DIE FENSTER
 • Dvojslabičná podstatná jména mužského a ženského rodu končící na -E:

Der Lotse → die Lotsen TTT Die Waage → die Waagen TTT

 • Některá jednoslabičná podstatná jména mužského a středního rodu:

Das Bett → die Betten TTT Der See → Die Seen TTT

3. koncovku -ER mají:

 • Mnohá jednoslabičná podstatná jména středního rodu:

Das Dorf → die Dörfer TTT Das Bad → die Bäder TTT Das Buch → die Bücher TTT

 • Podstatná jména středního a mužského rodu s koncovkou -TUM:

Das Kaisertum → die Kaisertümer TTT Der Irrtum → die Irrtümer TTT

 • Některá jednoslabičná jména mužského rodu:

Der Gott → die Götter TTT Der Geist → die Geister TTT

 • Kolektiva s -t na konci

Das Geschlecht → die Geschlechter TTT Das Gesicht → die Gesichter TTT

4. koncovku -S mají:

 • Převážná většina cizích slov (hlavně z angličtiny a francouzštiny):

Das Hobby → die Hobbys TTT Das Handy die Handys TTT

 • Rodinná jména:

Winter → Winters (rodina Winterova) Schmidt → Schmidts (Schmidtovi)

 • Zkratky:

der PKW → die PKWs TTT die GmbH → die GmbHs TTT

5. Nulovou koncovku mají:

 • Některá podstatná jména mužského rodu (především označující mužské postavy) a středního rodu s koncovkami:
ER der Fahrer TTT die Fahrer
EL der Schlüssel TTT die Schlüssel
CHEN das Mädchen TTT dei Mädchen
LEIN das Tischlein TTT die Tischlein
LE der Kasperle TTT die Kasperle
 • Kolektiva (neutra s předponou GE-) se samohláskou na konci:

Das Gebirge → die Gebirge TTT Das Gestade → die Gestade TTT

 • Vzácně feminina :

die Tochter → die Töchter TTT die Mutter → die Mütter TTT

 

Shrnutí:

Pro každé pravidlo existuje celá řada výjimek, tento přehled je tedy orientační. Vezměme si třeba podstatná jména mužského rodu – mohou končit na -E (Ort → Orte), na -EN (Lotse → Lotsen), na -ER (Gott → Götter), mohou být bez koncovky (Fahrer → Fahrer) nebo dokonce i s koncovkou -S (PKW – PKWs). Nicméně i přes tyto výjimky si můžeme vypsat na základě výše zmíněných přehledů pár dobrých pravidel, které nám mohou být při irčování množného čísla nápomocny.

 • Končí-li podstatné jméno mužského rodu na -E, pak bývá zpravidla v plurálu -EN
 • Zkratky, zkratková slova a cizí slova končí povětšinou na -S
 • Většina jednoslabičných podstatných jmen mužského a středního rodu tvoří plurál na -E, některá jsou však bez koncovky
 • Zdrobněliny na -LE, -CHEN a -LEIN jsou bez koncovky
 • Některá jednoslabičná podstatná jména středního rodu tvoří plurál -ER
 • Podstatná jména ženského rodu tvoří plurál nejčastěji na -EN
 • Některá maskulina a neutra na -EL a -ER jsou bez koncovky, jinak tvoří množné číslo s -EN
  


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Worte nebo Wörter?

Slovo Wort má tvar množného čísla Worte nebo Wörter. Jaký je v nich rozdíl?

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: Změna tvaru slova

Víte, že množné číslo od slova HAUS je HÄUSER? A víte, jak ho vyslovit? A co třeba výslovnost slovíček TÄGLICH či MÖGLICH?

STARTER

Číslovky 1 (pro začátečníky)

Přehled základních a řadových číslovek pro začátečníky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář