Mein Deutsch

Slovesa s předponami #6 - SEHEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.06.2022

Předponová slovesa jako např. FERNSEHEN, AUSSEHEN, ANSEHEN a další.Slovesa s předponami # 6 – SEHEN

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V úvodním článku jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.

V tomto článku se podíváme na pár nejpoužívanějších sloves odvozených od slovesa sehen, především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači/te­lefonu/online, kam si budete nová slovesa s předponami zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si vlastní věty, které se týkají vás, které vám svým významem budou blízké. Pokud se vám např. nelíbí nejnovější image vašeho jinak oblíbeného interpreta, můžete si zapsat:

Er sieht aus wie ein Idiot.

Stoprocentně si tak sloveso aussehen zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

Tvary slovesa

Než začneme, připomeňme si raději, že sloveso sehen je silné a časuje se tudíž nepravidelně:

sehen /ˈzeːən/  – spontánně také /zeːn/, v rakouské němčině /seːn/
er sieht /ziːt/
er sah /zaː/
gesehen /ɡəˈzeːən/ 

Pomocným slovesem je haben.

Pozn: V přítomném čase si hlídejte správnou výslovnost, ať vaši konverzační partneři nemají pocit, že používáte tvarů konjunktivu II sähen /ˈzɛːən/ .

Začneme úplně nejpoužívanějšími slovesy, která by měli znát už začátečníci a postupně se propracujeme k slovesům pokročilejším:

fernsehen

Kombinace sehen a předpony fern (daleký, daleko) dá dohromady sloveso fernsehen /fɛʁnˌzeːən/ , které je vlastně doslovným překladem řeckého tele (vzdálený) a latinského vision (vidění), tedy “vidění na dálku”.
V češtině jsme přejali původní variantu slova, takže říkáme (maličko nelogicky) “dívat se na televizi”.

Předpona je odlučitelná – které předpony jsou odlučitelné a proč, najdete v úvodním článku seriálu.

Kinder sollten nicht so viel fernsehen. TTT *1
Er hat den ganzen Nachmittag ferngesehen. TTT *2
Siehst du oft fern? – Nein, ich bevorzuge es, wenn ich mir selbst aussuchen kann, was ich sehen will. TTT *3

Jak přeložit “televize”?

Pokud bychom chtěli mluvit o televizi, je třeba dle zvolit mezi dvěma podstatnými jmény:

das Fernsehen – sdělovací prostředek / instituce
der Fernseher /ˈfɛʁnˌzeːɐ/  – přijímač

aussehen

Druhým velmi užitečným slovesem je aussehen /ˈaʊ̯sˌz̥eːən/ , které nejčastěji potkáme ve významu “vypadat”, a to jak “vypadat jako / vypadat nějak”, tak “vypadat, že…”.

Du siehst nicht gut aus. Ist dir schlecht? TTT *4
Mit dem Projekt hat es sehr vielversprechend ausgesehen. TTT *5
Wir hatten keinen Erfolg noch, doch jetzt fängt es endlich an, hoffnungsvoll auszusehen. TTT *6

Dein Bruder sieht gar nicht wie du aus. Wie ist es möglich? TTT *7
Hast du über die Amerikanerin gehört, die wie Barbie aussehen möchte? TTT *8
Das Haus sieht so aus, als ob es leer wäre. Lebt dort jemand? TTT *9

Aber Schätzchen, glaub mir! Es ist nicht, wonach es aussieht! Sie ist meine Schwester! TTT *10
Er mag Mädchen, die wie Milch und Blut aussehen. TTT *11

Od slovesa lze vytvořit i podstatné jméno das Aussehen – vzhled.

Meine Mutti hat mir beigebracht, niemals jemanden dem Aussehen nach zu beurteilen. TTT *12
Ihr schlechtes Aussehen beunruhigt mich. TTT *13
Er gibt viel auf sein Aussehen. TTT *14

ansehen

Ansehen /ˈanˌzeːən/  – toto sloveso má v některých kontextech význam “dívat se na něco” (podobně jako anglické look), ale v jiných může být zase jakousi variantou anglického watch (“sledovat, pozorovat”).

Diese Gemälde möchte ich aus der Nähe ansehen! TTT *15
Sie hat uns eingeladen, damit wir uns mit ihr den neuen Film ansehen. TTT *16
Was siehst du da an? – Den Ballon am Himmel. TTT *17

Wir möchten uns die Stadt ansehen. TTT *18
Sieh mich nicht so an! Es ist nicht meine Schuld! TTT *19
Die Wanne ist wieder verstopft. – Ich werde's mir ansehen. TTT *20

Podstatné jméno Ansehen má už poněkud posunutý význam – úcta, respekt.

Dieser Wissenschaftler hat immer großes Ansehen genossen. TTT *21
Ihre Popularität und ihr öffentliches Ansehen waren enorm. TTT *22
Online-Studiengänge sind an Zahl und Ansehen gewachsen. TTT *23

zusehen

Podobný, ale ne stejný význam má sloveso zusehen /ˈt͡suːˌzeːən/  – tam jde o pozorování, přihlížení většinou pasivní.

Er hat ruhig zugesehen, wie seine Firma verfällt. TTT *24
Hör auf zuzusehen und hilf uns! TTT *25

Er sah achtsam zu und dann versuchte es selbst. TTT *26
Es ist eine Freude zuzusehen, wie die Kinder wachsen! TTT *27

Podstatné jméno význam nijak nemění:

Das könnte ich nicht! Mir wird schon vom bloßen Zusehen ganz schwindlig! TTT *28
Das ist bei näherem Zusehen ganz in Ordnung. TTT *29
Danke fürs Zusehen und Gute Nacht. TTT *30

Der Zuseher /ˈt͡suːˌzeːɐ/ je potom divák.

Die Zuseher begrüßten die beiden mit tobendem Applaus. TTT *31
Dieses Video hat an einem Wochenende schon mehr als 3 Millionen Zuseher! TTT *32

übersehen

Sloveso übersehen /yːbɐˈzeːən/ (pozor na přízvuk – předpona je neodlučitelná) lze dle kontextu chápat od fyzického “dohlédnout” (někam), přes abstraktní “dohlédnout” (důsledků, konců) až k “přehlédnout” (omylem i úmyslně).

Eure Majestät, von dieser Stelle könnt Ihr Eure ganze Königreich leicht übersehen. TTT *33
Na, komm schon, die Folgen von solchem Schritt konntest du doch übersehen! TTT *34
Ach, es tut mir schrecklich leid! Ich musste Sie in der Menge übersehen! TTT *35
Sie übersah seine obszöne Geste. TTT *36

Podobný význam má i zvratná varianta slovesa versehen /fɛɐ̯ˈzeːən/ .

Verzeihung, ich habe mich versehen! TTT *37
Wo ist es? Das würde ich bestimmt nicht aus Versehen wegwerfen. TTT *38

K dalším významům tohoto slovesa viz níže.

versehen

Význam slovesa versehen /fɛɐ̯ˈzeːən/ se neodhaduje snadno. Mimo toho poměrně jasného, uvedeného výše, znamená ještě “zaopatřit, vybavit, zásobit”.

Bist du sicher, dass wir für den Winter mit allem Nötigen wohl versehen sind? TTT *39
Leider nicht alle der Wohnungen sind mit einem Balkon versehen. TTT *40
Der Text ist mit einer Menge Anmerkungen versehen. TTT *41
Alle Mobilhäuser sind mit dem nötigen Hausrat versehen. TTT *42
Das groβe Schlafzimmer ist mit sehr bequemen Betten versehen. TTT *43
Viele Bereiche des Hotels sind mit Zitaten versehen. TTT *44

absehen

Pokročilejší studenti se mohou setkat se slovesem absehen /ˈapˌz̥eːən/ . Jeho první význam je doslovný překlad z češtiny – “od-koukat, od-pozorovat”.

Meine siebenjährige Tochter hat niemals Klavierstunde gehabt und doch kann sie spielen – sie hat mir das Spiel einfach abgesehen. TTT *45
Schau mal gut an und sieh ihm den Zauber ab! TTT *46
Sie hat sich bemüht, ihre Tricks von ihnen abzusehen. TTT *47
Es ist kein Können etwas abzusehen, sondern etwas allein auszudenken. TTT *48

Nicméně má i významy další, méně uhodnutelné – např. “předvídat”.

Er war nie gut darin, die Folgen von seinen Taten abzusehen. TTT *49
Es ist abzusehen, dass die Energiepreise weiter steil wachsen werden. TTT *50

Patrně nejčastěji se však s tímto slovesem setkáte ve tvaru participia abgesehen /ˈapɡəˌzeːən/ s významem “nehledě na…, když odhlédneme od…, bez ohledu na…, kromě…, až na…”

Von leichten Kopfschmerzen abgesehen, geht's mir gut. TTT *51
Ich sehe nichts, abgesehen vom Mondlicht. TTT *52
Von einigen Ausnahmen abgesehen, ist die europäische Gesellschaft heute sehr tolerant. TTT *53
Okay, abgesehen vom Essen, was ist deine Lieblingsbeschäfti­gung? TTT *54

Další slovesa

U následujících sloves je význam poměrně snadno odvoditelný:
durchsehen /ˈdʊʁçˌzeːən/ TTT *55
gleichsehen /ˈɡlaɪ̯çˌzeːən/ (+Dat.) TTT *56
rotsehen /ˈʁoːtˌzeːən/ (ugs.) TTT *57
schwarzsehen /ˈʃvaʁt͡sˌzeːən/ TTT *58
sich umsehen /ˈʊmˌzeːən/ TTT *59
vorhersehen /foːɐ̯ˈheːɐ̯ˌzeːən/ TTT *60
wiedersehen /ˈviːdɐˌzeːən/ TTT *61
weitersehen /ˈvaɪ̯tɐˌzeːən/ TTT *62

Könntest du meinen Aufsatz auf orthographische Fehler hin durchsehen, bitte? – Gerne! TTT *63
Er verschlief wieder. Das sieht ihm gleich. TTT *64
(idiom) Du wirst dich noch umsehen! TTT *65
Als mir meine Freundin mitteilte, dass sie eine kleine Pause in der Beziehung braucht, sah ich Komplikationen vorher. TTT *66
Danke und auf baldiges Wiedersehen! TTT *67

Známý vtípek nakonec:
A: Heute muss ich meine neue Brille abholen. TTT *68
B: Und dann? TTT *69
A: Dann werde ich weitersehen. TTT *70
Zde narážíme na rozdíl mezi weitersehen a weiter sehen, což je oblast, v níž často chybují i rodilí mluvčí. O této problematice si ale povíme více až v některém z příštích článků.

Závěr

Ukázali jsme si užitečné kombinace slovesa sehen a předpon. Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem smysluplnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Dnešní téma si budete moci již brzy procvičit v připravovaném tes­tu.

Překlad:
 1. Děti by se neměly tolik dívat na televizi.
 2. Díval se na televizi celé odpoledne.
 3. Díváš se hodně na televizi? – Ne, raději si vybírám sám, na co se chci dívat.
 4. Nevypadáš dobře. Je ti špatně?
 5. S tím projektem to vypadalo velmi slibně.
 6. Zatím jsme neměli žádný úspěch, ale teď to konečně začíná vypadat nadějně.
 7. Tvůj bratr vůbec nevypadá jako ty (není ti podobný). Jak je to možné?
 8. Slyšela jsi o té Američance, která by chtěla vypadat jako Barbie?
 9. Ten dům vypadá, jako by byl prázdný. Bydlí tam někdo?
 10. Ale miláčku, věř mi! To není, jak to vypadá! To je moje sestra!
 11. Má rád holky krev a mlíko.
 12. Moje máma mne naučila neposuzovat nikoho podle toho, jak vypadá.
 13. Znepokojuje mne, jak špatně vypadá.
 14. Hodně mu záleží na jeho vzhledu.
 15. Tuhle malbu bych si chtěl prohlédnout zblízka.
 16. Pozvala nás, abychom se s ní podívali na ten nový film.
 17. Na co se tu koukáš? – Na ten balon na nebi.
 18. Chtěli bychom si prohlédnout město.
 19. Nedívej se na mě tak! Já za to nemůžu!
 20. Vana už je zase ucpaná. – Podívám se na to.
 21. Tento vědec vždy požíval velké úcty.
 22. Její popularita a respekt veřejnosti byly obrovské.
 23. Přibylo online studijních programů a zároveň se zlepšila i jejich pověst.
 24. Klidně přihlížel, jak jeho firma krachuje.
 25. Přestaň přihlížet a pomoz nám!
 26. Pozorně pozoroval a pak to zkusil sám.
 27. Je radost pozorovat, jak děti rostou.
 28. To bych nemohl! Mně je špatně, už jen když na to koukám.
 29. Když se na to člověk podívá zblízka, je to zcela v pořádku. (doslova: při bližším pozorování)
 30. Díky za pozornost a dobrou noc.
 31. Diváci pozdravili dvojici bouřlivým potleskem.
 32. Tohle video má již více než 3 miliony zhlédnutí za víkend.
 33. Vaše Veličenstvo, z tohoto místa můžete lehce přehlédnout celé svoje království.
 34. Ale prosím tě, to sis přece mohl spočítat, jaké následky takový krok bude mít! (doslova: mohl jsi dohlédnout)
 35. Ach, to mě hrozně mrzí! Musel jsem Vás v tom davu přehlédnout!
 36. Přehlížela jeho obscénní gesta.
 37. Promiňte, přehlédl (zmýlil) jsem se!
 38. Kde to je? To bych přece jen tak omylem nevyhodil.
 39. Jsi si jistý, že máme na zimu vše, co potřebujeme? (doslova: …že jsme na zimu zaopatřeni vším…
 40. Bohužel ne všechny z těch bytů jsou vybaveny balkónem.
 41. Text je opatřen množstvím poznámek.
 42. Všechny mobilní domy jsou opatřeny nezbytným vybavením.
 43. Velká ložnice/velký pokoj je vybaven(a) velmi pohodlnými postelemi.
 44. V mnoha prostorech hotelu najdete citáty. (doslova: Mnohé prostory hotelu jsou opatřeny/pokryty citáty.)
 45. Moje sedmiletá dcera nikdy nechodila na hodiny klavíru a přesto umí hrát – prostě ode mne odkoukala, jak hrát.
 46. Dívej se pozorně a odkoukej, jak se to kouzlo dělá.
 47. Snažila se od nich odpozorovat jejich triky.
 48. Umění není něco opsat, ale sám vymyslet.
 49. Nikdy moc nedokázal předvídat důsledky vlastních činů.
 50. Dá se předvídat, že ceny energií budou i nadále strmě růst.
 51. Pokud nepočítám mírnou bolest hlavy, je mi dobře.
 52. Nevidím nic kromě svitu měsíce.
 53. Až na jisté výjimky je dnes evropská společnost velice tolerantní.
 54. Dobře, tak co děláš nejraději, pokud zrovna nejíš? (doslova: …kromě jídla, co je tvoje oblíbená činnost?)
 55. dívat se něčím nebo skrz něco – např. dalekohled || prohlédnout, zkontrolovat
 56. vypadat stejně jako něco/někdo, být někomu/něčemu podobné
 57. hovorově: vidět rudě, rozzuřit se
 58. dívat se na televizi na černo, bez poplatků || vidět černě = pesimisticky
 59. rozhlédnout se, porozhlédnout se (po něčem)
 60. předvídat, předpovídat, tušit
 61. shledat se, znovu se vidět/potkat
 62. vidět (co) dále
 63. Mohla by ses, prosím, podívat na ten můj článek, jestli tam nejsou pravopisné chyby? – Ráda! (doslova: prohlédnout, projít na pravopisné chyby)
 64. Zase zaspal. To je mu podobné.
 65. Ty ještě uvidíš! Ještě budeš koukat! Těš se!
 66. Když mi přítelkyně oznámila, že náš vztah potřebuje malou přestávku, tušil jsem komplikace.
 67. Děkuji a brzy na viděnou!
 68. Dnes si musím vyzvednout nové brýle.
 69. A pak?
 70. Pak uvidím (, co) dál.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #6 - SEHEN

Test, v kterém si procvičíte předponová slovesa vytvořená od slovesa SEHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #7 - MACHEN

Jak pomocí slovesa MACHEN vyjádřit např. otevřít/zavřít, zapnout/vypnout a další.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #5 - HÖREN

Předponová slovesa jako např. GEHÖREN, AUFHÖREN a další.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář