Mein Deutsch

Číslovky 3 (pro velmi pokročilé)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.12.2022

Jak se tvoří podílné a druhové číslovky.Číslovky (pro pokročilé)

V předchozích dvou článcích o číslovkách jsme se nejprve seznámili jak s úplnými základy, tak s pokročilejšími výrazy (číslovky násobné, zlomky…).
V dnešním článku se podíváme na číslovky druhové a podílné, s nimiž se setkávají studenti zhuruba od úrovně B1.

Druhové číslovky

Druhové číslovky – Gattungszahlen – označují počet druhů nebo počet věcí vyjádřených pomnožným tvarem (dvojí, trojí, desatero, vícero).

Tvoří se tak, že k základní číslovce přidáme příponu -erlei.

Ptáme se na ně otázkou: Wievielerlei? TTT *1

Druhové číslovky jsou nesklonné, nebývá u nich člen a vždy se píší s malým písmenem na začátku slova.

Wir können es auf zweierlei Art durchführen. TTT *2
Dafür gibt es dreierlei Erklärung. TTT *3
Der Schrank ist aus zweierlei Holz gebaut. TTT *4
Der Ring ist aus zweierlei Gold. TTT *5

Příponu -erlei můžeme přidat nejen k určité číslovce, ale i k té neurčité.

Die Kinder haben keinerlei Vorkenntnisse. TTT *6
Der neue Laden hat vielerlei Dinge aus aller Welt zu bieten. TTT *7
Er hat das aus mehrerlei Gründen getan. TTT *8

Užitečná spojení

U podílných číslovek bychom rádi upozornili na dvě užitečná spojení:
a) Slovíčko einerlei (jedno) můžeme použít i ve významu, že je nám něco lhostejné.

Das ist mir einerlei. TTT *9

b) mit zweierlei Maß messen
Toto větné spojení je poměrně často používané i v češtině a znamená mít dvojí metr, tedy nebýt objektivní.

Die Eltern messen gern mit zweierlei Maß. Ihre eigenen Kinder sehen sie anders als die fremden. TTT *10
Allerdings muss auch betont werden, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen. TTT *11

Podílné číslovky

Podílné číslovky – vyjadřují číselný podíl, zpravidla ve funkci příslovce (po dvou, po třech, po několika).

V němčině rozlišujeme dvě skupiny:

1) je zwei (Verteilungszahlen)

Tato skupina číslovek se tvoří spojením příslovce je + základní číslovka

je drei TTT *12
je zwei TTT *13
je zehn TTT *14
je fünfzehn TTT *15

Jeder erhielt je ein Exemplar. TTT *16
Die Teilnehmer bezahlen je hundert Euro. TTT *17

2) zu zweit / zu zweien (Sammelzahlen)

Tato skupina číslovek vyjadřuje počet jedinců ve skupině.
Tvoříme je dvěma způsoby:

a) předložka zu + řadová číslovka, které chybí koncovka -e. S tímto způsobem tvoření se setkáme častěji.

zu zweit TTT *18
zu dritt TTT *19
zu viert TTT *20
zu fünft TTT *21

Wir waren zu dritt beim Mittagessen. TTT *22
Wenn Sie mit diesem Flugzeug zum ersten Mal fliegen, fliegen Sie zu zweit. TTT *23
Hier kann man romantische Stunden zu zweit verbringen. TTT *24

b) předložka zu + 3. pád základní číslovky (s tímto způsobem tvoření se setkáme málokdy; uvádíme ho zde pro úplnost)

zu zweien TTT *25
zu dreien TTT *26
zu vieren TTT *27
zu fünfen TTT *28

Takto můžeme tvořit číslovky od 2 do 12.

Tyto číslovky vyjadřují seskupení do stejně početných skupin.

Die Kinder sind zu zweien gegangen. TTT *29
In dem Saal saßen wir zu zehnen. TTT *30
Im Hotel haben wir zu fünfen gewohnt. TTT *31

Závěr

Tímto je výčet německých číslovek prakticky vyčerpán.
Je dobré si uvědomit, že nemá příliš cenu se snažit všechny typy zapamatovat najednou a bez kontextu. Čtěte, sledujte filmy a všímejte si, jak jsou číslovky používány. Nyní jim už budete určitě lépe rozumět a brzy budete schopni je i sami správně používat.

Překlad:
 1. Kolikerý?
 2. Můžeme to provést dvojím způsobem.
 3. Je pro to trojí vysvětlení.
 4. Skříň je vyrobena z dvojího dřeva. (= ze dvou druhů dřeva)
 5. Prsten je z dvojího zlata. (= ze dvou druhů zlata)
 6. Děti nemají vůbec žádné předběžné znalosti.
 7. Ten nový obchod nabízí mnoho věcí z celého světa.
 8. Udělal to z vícero důvodů.
 9. Je mi to jedno.
 10. Rodiče mají často dvojí metr. Vlastní děti vidí jinak, než ty cizí. (Rodiče často nejsou objektivní, co se týká pohledu na vlastní děti.)
 11. Musí být ovšem zdůrazněno, že nemáme dvojí metr. (že jsme objektivní)
 12. po třech
 13. po dvou
 14. po deseti
 15. po patnácti
 16. Každý dostal po jednom exempláři.
 17. Účastníci zaplatí po 100 eurech.
 18. po dvou, ve dvou
 19. po třech, ve třech
 20. po čtyřech, ve čtyřech
 21. po pěti, po pěti
 22. Na obědě jsme byli ve třech.
 23. Pokud letíte s tímto letadlem poprvé, leťte ve dvou.
 24. Zde můžeme strávit romantické hodiny ve dvou.
 25. po dvou
 26. po třech
 27. po čtyřech
 28. po pěti
 29. Děti šly po dvou.
 30. V sále jsme seděli po deseti.
 31. V hotelu jsme bydleli po pěti.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Číslovky 1 (pro začátečníky)

Přehled základních a řadových číslovek pro začátečníky.

STARTER

Test: Číslovky - napište, co slyšíte

Test na číslovky.

PRE-INTERMEDIATE

Číslovky 2 (pro pokročilejší)

Jak se v němčině vyjádří “zaprvé” nebo “poprvé”, jak se řekne “třikrát” či “pětka” a jak se tvoří zlomky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář