Mein Deutsch

Slovesa s předponami #2 - BRINGEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.08.2021

Znáte rozdíl mezi slovesy VERBRINGEN a ZUBRINGEN? A víte, co znamená BEIBRINGEN? Tento článek vám představí užitečná slovesa vytvořená od BRINGEN.Slovesa s předponami 2 – BRINGEN

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V článku Slovesa s předponami – Úvod jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.

V tomto článku se podíváme na pár nejpoužívanějších sloves odvozených od slovesa bringen, především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači/te­lefonu/online, kam si budete nová slovesa s předponami zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si vlastní věty, které se týkají vás, které vám svým významem budou blízké. Pokud jste si třeba prodělali Covid, můžete si zapsat:

Ich habe Covid gekriegt und habe zwei Wochen im Bett zugebracht. TTT *1

Stoprocentně si tak sloveso zubringen zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

Tvary slovesa

Než začneme, zopakujme si raději tvary silného slovesa bringen:

bringen /ˈbʁɪŋən/
brachte /ˈbʁaxtə/
gebracht /ɡəˈbʁaxt/ 

beibringen

Sloveso beibringen /ˈbaɪ̯ˌbʁɪŋən/ používáme ve smyslu někoho něčemu naučit, tedy etwas jemandem beibringen.

Wer hat es dir beigebracht? – Mein Vater. TTT *2
Er bringt seiner Tochter Schach bei. TTT *3
Die beste Art, etwas zu lernen, ist, es jemand anderem beizubringen. TTT *4

Určitě znáte i sloveso lehren /ˈleːʁən/ (učit, vyučovat), především pak od něj odvozené podstatné jméno Lehrer /ˈleːʁɐ/ (učitel).
Lehren je formálnější než beibringen a rozdíl je i v užití jiného pádu:

Akkusativ: Sie lehrt ihre Tochter kochen. TTT *5
Dativ: Sie bringt ihrer Tochter das Kochen bei. TTT *6

umbringen

Velice užitečné je znát sloveso umbringen /ˈʊmˌbʁɪŋən/  – zabít, usmrtit.

Der Verbrecher hat gedroht, sie umzubringen. TTT *7
Wenzel III. wurde 1306 in Olomouc umgebracht. TTT *8
Ich brachte mich fast um, als ich das Dach zu reparieren versuchte. TTT *9

Vynechat nemohu ani slavný výrok z knihy o Harry Potterovi:

Wenn wir wegen dir draufgehen, bring ich dich um! TTT *10 TTT *11

Stejný význam lze vyjádřit i spojením jemanden ums Leben bringen:

Als er klein war, hat eine tückische Krankheit seinen Bruder ums Leben gebracht. TTT *12

Podobně jako umbringen lze užít i slabé sloveso töten /ˈtøːtn̩/ (usmrtit, zabít):

Der Detektiv vermutet, der Mann wurde kaltblutig getötet. TTT *13

verbringen

Významem slovesa verbringen /fɛɐ̯ˈbʁɪŋən/ je strávit buď ve smyslu pobýt (někde) nebo trávit něčím, tedy prožít.

Wie haben Sie die Ferien verbracht? TTT *14
Er vebrachte das ganze Wochenende mit Fernsehen. TTT *15
Ein Wunsch meiner Frau ist, einen Urlaub an der See zu verbringen. TTT *16

Podobný význam má i sloveso zubringen – viz dále.

Pozn.:
Pokročilejší studenti se mohou setkat is jiným významem tohoto slovesa – poslat (např. poslat zločince do vězení – den Verbrecher ins Gefängnis verbringen).

zubringen

Jak verbingen, tak zubringen /ˈt͡suːˌbʁɪŋən/ překládáme jako strávit, nicméně zatímco verbringen má význam spíše neutrální či pozitivní, zubringen mívá negativní nádech.

Wir haben Tage damit zugebracht, passende Teppiche für unser neues Haus auszusuchen! TTT *17

Když to takto řekneme, posluchač nabude dojmu, že to trvalo dlouho a bylo to otravné.

Porovnejte:

Ich habe den ganzen Sonntag im Bett zugebracht. TTT *18

→ Pravděpodoně proto, že jsem se necítil dobře.

Wir haben den ganzen Sonntag im Bett verbracht. TTT *19

→ Tato věta vyznívá tak, že nám bylo dobře.

aufbringen

Posledním slovesem, které si zmíníme, je aufbringen /ˈaʊ̯fˌbʁɪŋən/  – sehnat, obstarat.

Die Lehrbücher sind umsonst, die Schuluniformen müssen die Kinder jedoch selbst aufbringen. TTT *20

Může také znamenat sebrat (odvahu), vzchopit se.

Europa sollte nun den Mut aufbringen, auch dieses Problem anzugehen. TTT *21

Další slovesa

Dále existuje samozřejmě dlouhá řada předpon, u nichž je význam v kombinaci se slovesem bringen snadno odvoditelný:

herbringen /ˈheːɐ̯ˌbʁɪŋən/ TTT *22
hinbringen /ˈhɪnˌbʁɪŋən/ TTT *23

herausbringen /hɛˈʁaʊ̯sˌbʁɪŋən/ TTT *24
hinausbringen /hɪˈnaʊ̯sˌbʁɪŋən/ TTT *25

mitbringen /ˈmɪtˌbʁɪŋən/ TTT *26
nachbringen /ˈnaːxˌbʁɪŋən/ TTT *27
zurückbringen /t͡suˈʁʏkˌbʁɪŋən/ TTT *28
vorbeibringen /foːɐ̯ˈbaɪ̯/ TTT *29
durchbringen /ˈdʊʁçˌbʁɪŋən/ TTT *30
fortbringen /ˈfɔʁtˌbʁɪŋən/ TTT *31
wegbringen /ˈvɛkˌbʁɪŋən/ TTT *32

S následujícími slovesy se potkáte spíše v hovorové němčině:

anbringen /ˈanˌbʁɪŋən/ TTT *33
rüberbringen /ˈʁyːbɐˌbʁɪŋən/ TTT *34
durcheinander­bringen /dʊʁçʔaɪ̯ˈnan­dɐˌbʁɪŋən/ TTT *35
hochbringen /ˈhoːxˌbʁɪŋən/ TTT *36

Závěr

Ukázali jsme si užitečné kombinace slovesa bringen a předpon. Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem smysluplnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Dnešní téma si můžete procvičit v našem testu.

Překlad:
 1. Chytl jsem Covid a strávil jsem dva týdny v posteli.
 2. Kdo tě to naučil? – Můj otec.
 3. Učí dceru šachy.
 4. Nejlepší způsob, jak se něco naučit, je, učit to někoho jiného.
 5. Učí dceru vařit.
 6. Učí dceru vařit.
 7. Zločinec hrozil, že je zabije.
 8. Václav III. byl zavražděn v roce 1306 v Olomouci.
 9. Málem jsem se zabil, když jsem zkoušel opravit střechu.
 10. Jestli kvůli nim umřem, tak tě zabiju!
 11. Je pravda, že oficiální německý překlad nezní tak hezky jako originál: “If we die for them, Harry, I’m gonna kill you!”
 12. Když byl malý, připravila jeho bratra o život zákeřná nemoc.
 13. Detektiv se domnívá, že ten muž byl chladnokrevně zavražděn.
 14. Jak jste strávili prázdniny?
 15. Strávil celý víkend koukáním na televizi.
 16. Má žena si přeje strávit dovolenou u moře.
 17. Strávili jsme spoustu dní vybíráním koberců, které by se hodily do našeho nového domu!
 18. Strávil jsem celou neděli v posteli.
 19. Strávili jsme celou neděli v posteli.
 20. Učebnice jsou zdarma, ale uniformy si musí děti obstarat samy.
 21. Evropa by měla jen sebrat odvahu k tomu se tímto problémem zabývat.
 22. přinést, přivézt (směrem k mluvčímu)
 23. přinést, zanést, zavézt (směrem od mluvčího)
 24. vynést ven (k mluvčímu)
 25. vynést ven (od mluvčího)
 26. přinést s sebou
 27. přinést dodatečně, později
 28. vrátit, přinést nazpět
 29. přinést, donést (cestou)
 30. pronést (pohovku dveřmi apod.)
 31. odnést, odvézt
 32. odnést, odvézt (odpad apod.)
 33. přinést, přitáhnout, dotáhnout s sebou (např. kamaráda, kotě, sud piva, nemoc…)
 34. přinést, přivést, přiblížit
 35. zpřeházet, pomíchat, rozházet
 36. přinést nahoru / přivést si nahoru (do bytu ap.)


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #2 - BRINGEN

Před pár dny jsme si ukázali užitečná předponová slovesa vytvořená od BRINGEN. Dnes si můžete v testu zkusit, co jste si o nich zapamatovali.

PRE-INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami (obecný)

Úvodní test seriálu o slovesech s předponami.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami - Úvod

Úvodní článek seriálu o slovesech s předponami, bez nichž se v němčině neobejdeme.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář