Mein Deutsch

Einer meiner Freunde...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 27.10.2021

Jak se německy řekne „jeden z mých přátel“ nebo třeba „jedna z jeho knih“? A jak takové konstrukce fungují gramaticky?Určitě jste se při četbě již setkali s větami tohoto typu.

Wer ist Helmut? – Einer meiner Freunde. TTT *1
Harry Potter ist eines meiner Lieblingsbücher. TTT *2
Das war eine meiner ersten Ideen. TTT *3

Možná jste z kontextu vyrozuměli, že se jedná o spojení “jeden z…” (nějaké skupiny), ale není vám jasné, jak taková spojení gramaticky fungují. To si nyní vysvětlíme.

Einer, eines…

Pravděpodobně hned někdy na počátku studia jste se učili, že neurčitý člen pro mužský rod se skloňuje takto:

1. ein Freund
2. eines Freund(e)s
3. einem Freund
4. einen Freund

Jak je tedy možné, že ve větě výše je tvar einer meiner Freunde?
Je to proto, že v takovém případě se nejedná o člen, nýbrž o zájmeno. Zájmeno se od členu liší tím, že může stát samostatně, namísto podstatného jména (jak napovídá i český název “za-jméno”).

Einer ist Japaner, der andere Spanier. TTT *4
Einer ist zuwenig und drei sind zu viel. TTT *5
Die Studenten warten noch auf die Prüfung, aber einer von ihnen ist schon fertig. TTT *6

Zájmena lze pochopitelně užít i v jiných pádech a rodech.
V prvním pádě se užívají tvary einer (mužský rod), eine (ženský) a eines (střední).
V ostatních pádech užíváme běžné pádové koncovky.

Eines muss klar sein: Sie sind bezahlt für Arbeit, nicht Zeit. TTT *7
Ich weiß das wirklich nicht. Reden wir mit einem, der es weiß. TTT *8
Man sagt, er wohnt jetzt bei einer, die so alt wie seine Mutter ist. TTT *9

V podobných situacích můžeme sice teoreticky užít i jemand či etwas, ale význam není zcela stejný a navíc nerozpoznáme rod.
etwas – něco, nějaká věc
eines – jedna věc

mit jemandem – s někým (kýmkoli)
mit einem – s nějakým (mužem)


Jeden z mých…

První část máme za sebou a nyní se můžeme podívat na druhou.
Chceme-li vyjádřit spojení typu “jeden z mých přátel”, můžeme postupovat takto:

ein Freund = jeden přítel
meine Freunde = moji přátelé

ein Freund změníme na zájmeno einer (zastupuje podstatné jméno mužského rodu)
meine Freunde potřebujeme v genitivu (druhém pádu), protože vlastně říkáme “koho, čeho” → meiner Freunde

Když to dáme dohromady, dostaneme
einer meiner Freunde TTT *10

Podobně
“jedna z věcí” → eines der Dinge
“jedna z kolegyň” → eine meiner Kolleginnen

Er hatte einen seiner Socken auf links an. TTT *11
Beginnen Sie den Abend mit einer unserer Spezialitäten, dem Thunfisch Salat. TTT *12

Das Bild zeigt Brüder Wright auf einem ihrer Flüge. TTT *13
Ich fand diese Information erst letzte Woche in einem ihrer Bücher. TTT *14

V angličtině se podobné konstrukce tvoří o dost snadněji. Jak na to najdete na Help for English v článku One of my…

Překlad:
 1. Kdo je Helmut? – Jeden z mých přátel.
 2. Harry Potter je jedna z mých oblíbených knih.
 3. To byla jedna z prvních věcí, které mne napadly. (= To byla jedna z mých prvních myšlenek.)
 4. Jeden je Japonec, druhý Španěl.
 5. Jeden je málo a tři příliš.
 6. Studenti ještě stále čekají na zkoušku, ale jeden z nich je již hotov.
 7. Jedno musí být jasné: Jste placeni za práci, ne za čas.
 8. Opravdu to nevím. Pojďme si promluvit s někým, kdo to ví.
 9. Říká se, že bydlí u nějaké, co je stejně stará jako jeho matka.
 10. jeden z mých přátel
 11. Měl jednu ponožku naruby.
 12. Začnete večer jednou z našich specialit, tuňákovým salátem.
 13. Obraz ukazuje bratry Wrightovi během jednoho z jejich letů.
 14. Našel jsem tu informaci teprve minulý týden v jedné z jejích knih.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak se to řekne německy?

Krátký článek o základních použitích slova Deutsch.

ELEMENTARY

Test: Základní předložky - místo

Test na použití základních předložek při udávání místa a směru.

ELEMENTARY

Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat...

Jak říci „Běž!“, „Půjdeme…“ nebo třeba „Jak se dostanu k divadlu?“

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Einer meiner Freunde... 2 2503 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety