Mein Deutsch

Das Tabuspiel #2

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.01.2023

Dnes nabízíme pokročilejší verzi jednoduché hry, kterou můžete použít k oživení hodin němčiny. Hra je vhodná i pro samouky.TABOO GAME # 2

Před nějakou dobou jste si na našich stránkách mohli stáhnout kartičky k jednoduché hře, ve které studenti musí popsat určité slovo, ale nesmí u toho použít ani jedno ze tří předem stanovených slovíček – Das Tabuspiel.

Dnes nabízíme stejné kartičky s tím rozdílem, že slov, kterých se při vysvětlování musí studenti vyvarovat, je pět, proto je hra náročnější. Klikněte na náhled a stáhněte si soubor PDF.

Pravidla hry

Pravidla jsou také velice jednoduchá. Možná si pamatujete na naši hru s podstatnými jmény, ve které se studenti snažili vysvětlit spolužákům jednoduchá podstatná jména. Princip velice podobný.

Na každé ze čtyřiceti kartiček najdete 6 slov: vždy jedno hlavní slovo (velkými písmeny) a pak dalších pět doprovodných slov. Karty se dají na hromádku slovy dolů a hráči si postupně vytahují kartičky. Pochopitelně je nikomu neukazují.

Úkolem každého hráče je vysvětlit hlavní slovo, ale nepoužít žádné z pěti doprovodných slov.

Tato doprovodná slova jsou totiž tabu.

Pokud se to studentovi nepodaří, danou kartu zabírá učitel, nebo se může dát do spodní části hromádky. Neúspěšný hráč pak může zkusit další kartu nebo je na tahu další hráč (to už je na vaší dohodě).

Pokud se mu podaří slovo vysvětlit tak, že nepoužije žádné doprovodné slovo, a někdo ze spoluhráčů hlavní slovo uhodne, získává hráč, který slovo vysvětloval, dva body. Spoluhráč, který slovo uhodl, pak získává jeden bod.

Herní variace

Tato hra je pochopitelně mnohem těžší, než ‘pouhé’ vysvětlování, ale dá se použít i u slabších studentů.

Doprovodná slova fungují jako nápověda

Můžete totiž princip celé hry otočit a slovíčka jednoduše použít jako nápovědu. Pak jsou pravidla mnohem volnější. Student musí vysvětlit hlavní slovo, ale může použít některé z doprovodných slov.

Všechna doprovodná slova se musí použít

Další možnost je ‘přikázat’ studentům doprovodná slova použít. Hráč si pak vytáhne kartičku, ke které musí říct pět vět. Každá by měla obsahovat jedno doprovodné slovo. Pak by pro ostatní hráče neměl být problém hlavní slovo uhodnout.

Psaní vět

Tato variace je podobná předchozí, ale jde o písemnou formu. Hráč (popřípadě skupinky hráčů) si vytáhne kartičku a musí v co nejkratším čase napsat pět vět (vždy jednu větu k jednomu doprovodnému slovu).

Samostudium

Hru mohou hrát samozřejmě i studenti sami. Nemají však bohužel zpětnou vazbu. Pravidla jsou stejná. Pokročilejší student si vytáhne kartičku a snaží se popsat hlavní slovo bez použití slov doprovodných. Méně pokročilý student naopak doprovodná slova použije jako pomůcku.

Závěr

Věříme, že tato jednoduchá hra přispěje k oživení vašich hodin podobně jako naše předchozí hry a aktivity.


Pozn.: Námět na tuto hru jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením autora Romana Svozílka.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Das Tabuspiel #1

Dnes přinášíme jednoduchou hru, kterou můžete použít k oživení hodin němčiny. Hra je vhodná i pro samouky.

PRE-INTERMEDIATE

Das Substantivspiel

Ke stažení a vytištění nabízíme jednoduchou hru do hodin němčiny, kdy studenti mají definovat daná podstatná jména. Pochopitelně si tuto hru mohou zahrát i studenti sami.

ELEMENTARY

Das Adjektivspiel

Ke stažení a vytištění nabízíme několik her do hodin němčiny, ve kterých si studenti zlepší znalost přídavných jmen a jejich protikladů. Pochopitelně si tuto hru mohou zahrát i studenti sami.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář